• سفارش آگهی
    081 32531212
  • پست الکترونیکی
    info@shahrvand811.com
۸ روز قبل - شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶

کارت ملی به شماره ٤٠٢٠٣٧٨٣٣٩ به نام علی حسن زاده ، مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است از یابنده خواهشمند است با شماره ٠٩١٨٤٠٩٧٦٧٢ تماس بگیرد

۸ روز قبل - شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶

۲۲ روز قبل - شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

بیمه نامه خودرو تاکسی سمند (بیمه نوین)به شماره بیمه: ٩١/٠٣/٣٨٨٣/٣٨٨٣/٣٠٠٠٧١٩ به شماره پلاک : ١٨ ایران ٦١٩ ت ٢٦ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد

۲۲ روز قبل - شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

۲۲ روز قبل - شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

گواهینامه به نام امیر احمدی مهیار به شماره ملی: ٣٨٦٠٦٠٤٤١٤ مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط میباشد ٠٩٣٨٠٩١٩١٠٩

۲۲ روز قبل - شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

۲۲ روز قبل - شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

بیمه نامه خودرو(بیمه نوین) به نام لیلا صادقی،به شماره ٢٥٦٧٥٥٨ به شماره پلاک: ١٨ ایران ١٣٦ ط ٣٩ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد

۲۲ روز قبل - شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

۲۷ روز قبل - دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶

کیف حاوی مدارک کارت ماشین به نام حشمت طاهری بیمه ماشین،کارت پایان خدمت و گواهینامه به نام اسماعیل زرقامی ساجد به شماره پلاک ١٨ ایران ٧٢٣ د ٩٧ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد،از یابنده تقاضامندیم با شماره زیر تماس گرفته و مژدگانی دریافت نماید ٠٩١٨٧٠٥٧٨٩٠

۲۷ روز قبل - دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶

۲۷ روز قبل - دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶

مفقودی موتور موتور ویو آبی مارک جت رو،مدل ٩٦ به شماره پلاک: به سرقت رفته،از یابنده تقاضامندیم با شماره زیر تماس گرفته و ٧٠٠ هزار مژدگانی دریافت نماید ٠٩١٨٤٠٨٩١٩٤ ٠٩١٨٨١٢٧١٢٥

۲۷ روز قبل - دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان