جهت چاپ آگهی در نیازمندیها و درج رایگان در سایت با شماره 081 32531212 تماس حاصل فرمایید.
درج آگهی رایگان ویرایش آگهیپریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
< کارت ماشین به نام:سعید رمضانی سرشاد به شماره: *****٨١ ایران ١٨ و بیمه نامه خودرو به نام: مهدی زندی،به شماره: ٨١ د٣٤٤ ایران ١٨،مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد (نمایش کامل)

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
< کارت دانشجویی به شماره: *****٩٥١٢٩ به نام مهدی مختاری،مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد *****٠٩١٨٥٠ (نمایش کامل)

۹ روز قبل - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

۹ روز قبل - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
< یک قطعه طلا مفقود گردیده ،از یابنده تقاضا می شود با شماره *****٠٩٣٩٦١ تماس حاصل فرمایند (نمایش کامل)

۹ روز قبل - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

۹ روز قبل - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
< پروانه ساختمان،به نام فاطمه رضایی به شماره پروانه٣١٧ و پلاک ثبتی١٠/٢٠٥٣ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد *****٠٩١٩٠٨ (نمایش کامل)

۹ روز قبل - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

۹ روز قبل - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
< گواهینامه پایه دو به نام فاطمه حمیدی به شماره ملی *****٣٨٧٥٤٥از تاریخ ٩٦/١/٢٩مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد از یابنده تقاضامندیم با شماره زیر تماس بگیرند *****٠٩١٨٥٠ (نمایش کامل)

۱۲ روز قبل - چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶

۱۲ روز قبل - چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶
< کارت پرسنلی آموزش و پرورش به نام معصومه بهراملو به شماره پرسنلی *****٧٨١٦ از تاریخ ٩٦/١/٢٦ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد (نمایش کامل)

۱۶ روز قبل - شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۶

۱۶ روز قبل - شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۶
< کارت موتور و بیمه نامه به نام یوسف خدایاری به شماره *****٠٠٦٧٤ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد (نمایش کامل)

۲۳ روز قبل - شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶

۲۳ روز قبل - شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶
< گوشی LG، G2 مفقود گردیده از یابنده تقاضامندیم با شماره زیر تماس گرفته و مژدگانی دریافت نماید *****٠٩١٨٤٠ (نمایش کامل)

۲۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۶

۲۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۶
< مدارک خودرو پژو ٢٠٦ به شماره پلاک ٩١س٦٣٧ایران١٨ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد *****٠٩١٨٢٩ (نمایش کامل)
Loading


®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به کانون آگهی و تبلیغات شهروند می باشد.