جهت چاپ آگهی در نیازمندیها و درج رایگان در سایت با شماره 081 32531212 تماس حاصل فرمایید.
درج آگهی رایگان ویرایش آگهیامروز - چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵

امروز - چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵
< یک دستگاه گوشی موبایل پیدا شده، لطفا مشخصات گوشی مفقود شده خود را به شماره زیر پیامک کنید: *****٠٩٣٥٧٦ (نمایش کامل)

پریروز - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵

پریروز - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵
< کارت دانشجوی بنام سید بهنام سموات به شماره دانشجویی: *****٩٣٢٣ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد (نمایش کامل)

پریروز - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵

پریروز - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵
< کارت دانشجویی به شماره *****٨٨١٢٢ دانشگاه بوعلی سینا به نام پورشهرستانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد (نمایش کامل)

۱۸ روز قبل - شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵

۱۸ روز قبل - شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵
< کارت ملی به نام طاهره نجوا،به شماره: *****٤٠٤٠١ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد (نمایش کامل)

۲۱ روز قبل - چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵

۲۱ روز قبل - چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
< کارت پایان خدمت به نام سید وحید رحمانی به شماره: *****٨٢٠٩٨٩ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد،از یابنده تقاضامندیم.با شماره زیرتماس گرفته و مژدگانی دریافت نماید *****٠٩١٨٣١ (نمایش کامل)

۲۵ روز قبل - شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵

۲۵ روز قبل - شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
< گواهینامه بنام طیبه حسن عبدالی فرزند عباس به شماره شناسنامه ١١٥٨٠٢ و به شماره ملی *****٩-٣٨٧١١ مفقود گردیده از یابنده تقاضا میشود با شماره زیر تماس گرفته و مژدگانی دریافت کنند *****٠٩١٨٣١ (نمایش کامل)

۲۵ روز قبل - شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵

۲۵ روز قبل - شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
< یک جلد سند ثبتی به شماره پلاک: *****١٠٧٤٢ و فرعی: *****١٠٨١ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد (نمایش کامل)

۲۵ روز قبل - شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵

۲۵ روز قبل - شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
< کارت دانشجویی به نام حامد ربیعی به شماره *****٩٤٩٧١١٨٠٣ دانشجوی دانشگاه پیام نور همدان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد (نمایش کامل)

۲۵ روز قبل - شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵

۲۵ روز قبل - شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
< کارت دانشجویی بنام حانیه رحیمی به شماره دانشجویی *****٩٣٥٣ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد (نمایش کامل)
Loading


®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به کانون آگهی و تبلیغات شهروند می باشد.