• سفارش آگهی
    081 32531212
  • پست الکترونیکی
    info@shahrvand811.com
۴ روز قبل - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

مدارک ماشین کارت ماشین،گواهینامه و... به شماره پلاک ١٨ ایران ٨٣١ س ٨٣ و کارت ملی به نام محمد گودرز نژاد به شماره ملی: ٣٨٧٣٥٧٨٣٣٦ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد ٠٩١٨٥٤١٤٧٨١

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

۱۱ روز قبل - دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶

کیف مدارک حاوی: کارت ماشین،بیمه ماشین خودرو پراید گواهینامه،کارت پایان خدمت عابر بانک،به نام کامبیز شمخالی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد،از یابنده تقاضا مندیم با شماره زیر تماس گرفته و مژدگانی دریافت نماید ٠٩١٨٣٠٨٠٦١٢

۱۱ روز قبل - دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶

۱۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

کارت ملی به نام اکبر شریفی به شماره ٣٨٧٤٥٤٩٤٤٥ در تاریخ ٩٥/٦/٣٠ در تهران مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد ٠٩١٢٢٤٦٣٣٥٠

۱۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

۱۸ روز قبل - دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶

بیمه نامه خودرو پراید و کارت ماشین به شماره پلاک ١٨-٨٢٨ ب ٤١ به شماره بیمه ١٠٠١/٦٢٩٣٧٥مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد

۱۸ روز قبل - دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶

۱۸ روز قبل - دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶

سند خودروسواری سپند pk مدل ٨٥، به شماره موتور M13-14555503 و شماره بدنه 062377 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

۱۸ روز قبل - دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶

۲۷ روز قبل - شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶

کیف مدارک قهوه ای رنگ با کلیه مدارک به نام محمد رضا رنجبران مفقود گردیده از یابنده خواهشمندیم با شماره زیر تماس گرفته و مژدگانی دریافت نماید ٠٩٠١٠٩٠١٨٧٤

۲۷ روز قبل - شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶

۲۷ روز قبل - شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶

کیف پول مردانه حاوی مدارک (گواهینامه،کارت ملی،کارت دانشجویی به نام مهدی وفایی مفقود گردیده از یابنده تقاضا مندیم با شماره زیر تماس گرفته و مژدگانی دریافت نماید ٠٩١٨٢١٩٠٠٦٧

۲۷ روز قبل - شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان