• سفارش آگهی
    081 32531212
  • پست الکترونیکی
    info@shahrvand811.com
۶ روز قبل - دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

کارت پایان خدمت و گواهینامه به نام وحید عسگری به شماره ملی٣٨٦٠١٧٨٣٤٢ فرزند احمد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد از یابنده تقاضامندیم با شماره زیر تماس بگیرند ٠٩٣٨٧٥٠٨٨١١

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

برگ سبز و شناسنامه خودرو پژو ٤٠٥ به نام خلیل مولایی به شماره موتور١٢٤٨٣١٩٤٩٧٣ و شماره شاسی ١٣٢٠٠٣٣٥ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان