• سفارش آگهی
    081 32531212
  • پست الکترونیکی
    info@shahrvand811.com
دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

نیازمند جذب سرمایه جهت مشارکت در یکی از مطرح ترین و بهترین رستورانهای شهر ٠٩١٨٧١٠٩٩٠١

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

کار از ما سرمایه از شما با سود عالی ٠٩١٨٢٠٤١٣٩٩

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

نیازمند شریک جهت تولید و بسته بندی انواع نان حجیم بامجوز غذا و دارو ٠٩٠٣٣٢٩٩٤٨٣

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

وام یـک روزه ٠٩١٨٩١١٧٦٧٨ ٠٩١٨٩١١٧٢٦٢

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

نیاز به سرمایه گذار جهت ثبت اختراع تولیدوفروش محصول الکتریکی خاص ٠٩١٨٦١٠٣٣٩٤

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

نیازمند همکار خانم یا آقا با سرمایه ٢٠ الی ٣٠ میلیون جهت خرید وفروش لوازم خانگی و اداری می باشیم خرید مبلمان از تهران ٠٩١٨٩١٢٥٤٢٦ ٠٩٩١٥٦٧٣٦٦١

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

خریدار وام ١٥ و ٢٠ میلیون تومانی کم بهره ٠٩١٨٦١٢٦٠٠٨

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

نیازمند سند جهت وام ٤٠٠ میلیونی با پورسانت عالی با ضمانت بسیار مطمئن و معتبر ٠٩١٨٩٠٣٦١١٥

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

نیازمند اجاره سند ملکی(شهری) به مبلغ ٥٠٠ میلیون جهت زندانی ٠٩١٨٧٠٢٩٩٧٥ ٠٩٣٥٩٢٤٩٠٨٧

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

۳ روز قبل - شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

بهترین خریدار و سریعترین فروشنده وام جانبازی،ازدواج و وام سنگین ٠٩١٨٧١١١٦٩٥ ٠٩١٨٧١١١٦٩٦ VAM_PAGE@ کانال تلگرام جهت اطلاع از وام های موجود

۳ روز قبل - شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

نیازمند شریک جهت تولید و بسته بندی انواع نان حجیم بامجوز غذا و دارو ٠٩٠٣٣٢٩٩٤٨٣

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

وام یـک روزه ٠٩١٨٩١١٧٢٦٢ ٠٩١٨٩١١٧٦٧٨

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

نیازمند ضامن کارمند (بازنشسته بانک)یا بازاری و... با دسته چک،با پورسانت عالی ٠٩١٨٧٠١٧٤١٣

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

نیازمند سرمایه با پورسانت عالی و تضمین کافی ٠٩١٨٩٠٠١٢٦٢

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

نیازمند ضامن کارمند یا بازاری و... با دسته چک،با پورسانت عالی ٠٩١٨٧٠١٧٤١٣

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

نیازمند ٢٠ میلیون سرمایه جهت مشارکت در کارتولیدی ٠٩٩١٥٨٧٦٥٤٦

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

۱۰ روز قبل - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷

خریدار وام ازدواج یا کم بهره ٠٩١٨٩٠٨٢٠٠٣

۱۰ روز قبل - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷

۱۰ روز قبل - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷

نیازمند وام ١٠ میلیونی با سود ٤ درصد ٠٩١٨٦٣٣٢٩٠٠

۱۰ روز قبل - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

بهترین خریدار و سریعترین فروشنده وام جانبازی،ازدواج و وام سنگین ٠٩١٨٧١١١٦٩٥ ٠٩١٨٧١١١٦٩٦ VAM_PAGE@ کانال تلگرام جهت اطلاع از وام های موجود

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

وام یـک روزه ٠٩١٨٩١١٧٢٦٢ ٠٩١٨٩١١٧٦٧٨

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

خریدار وام ازدواج یا کم بهره ٠٩١٨٩٠٨٢٠٠٣

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

نیازمند وام ١٠ میلیونی با سود ٤ درصد ٠٩١٨٦٣٣٢٩٠٠

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

نیازمند ٢٠ میلیون سرمایه جهت مشارکت در کارتولیدی ٠٩٩١٥٨٧٦٥٤٦

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

نیازمند جذب سرمایه جهت مشارکت در یکی از مطرح ترین و بهترین رستورانهای شهر ٠٩١٨٧١٠٩٩٠١

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

نیازمند جذب سرمایه جهت مشارکت در یکی از مطرح ترین و بهترین رستورانهای شهر ٠٩١٨٧١٠٩٩٠١

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

۲۲ روز قبل - دوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷

مشارکت و سرمایه گذاری در فست فود واقع در بوعلی ٠٩١٩٩٠٤٦٦٨٢

۲۲ روز قبل - دوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷

۲۲ روز قبل - دوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷

نیازمند ضامن کارمند جهت اخذ وام مسکن با تضمین کافی ٠٩٣٥٣٥٢٨٥٩٠

۲۲ روز قبل - دوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷

۲۲ روز قبل - دوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷

نیازمند یک نفر ضامن کارمند با فیش کسر از حقوق جهت اخذ وام ٢٠ میلیونی با پورسانت یک میلیونی ٠٩٣٨٠٥١٧٠٢٨

۲۲ روز قبل - دوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷

۲۲ روز قبل - دوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷

نیازمند سند ملکی جهت اخذ وام بانکی با پورسانت و تضمین کافی ٠٩١٨٦٧٨٤٨٢٨

۲۲ روز قبل - دوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷

۲۴ روز قبل - شنبه ۵ آبان ۱۳۹۷

به یک ضامن بازاری با دسته چک و پروانه کسب جهت اخذ وام ٨ میلیونی با پورسانت و تضمین کافی ، نیازمندیم ٠٩٣٦٨١٧٤٦٠٤

۲۴ روز قبل - شنبه ۵ آبان ۱۳۹۷

۲۷ روز قبل - چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷

نیازمند سند ملکی جهت اخذ وام بانکی با پورسانت و تضمین کافی ٠٩١٨٦٧٨٤٨٢٨

۲۷ روز قبل - چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷

۲۷ روز قبل - چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷

نیازمند شریک جهت تولید و بسته بندی انواع نان حجیم بامجوز غذا و دارو ٠٩٠٣٣٢٩٩٤٨٣

۲۷ روز قبل - چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷

۲۷ روز قبل - چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷

نیازمند ضامن کارمند جهت اخذ وام ١٢ میلیونی ٠٩٠٢٦٧٣٥٦٩٧ ٠٩٠٢٨٥١٦٦٤٦

۲۷ روز قبل - چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷

۲۷ روز قبل - چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷

وام یـک روزه ٠٩١٨٩١١٧٢٦٢ ٠٩١٨٩١١٧٦٧٨

۲۷ روز قبل - چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷

۲۷ روز قبل - چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷

خریدار وام ٠٩١٨٢١٤٨٨٩١

۲۷ روز قبل - چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷

۲۷ روز قبل - چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷

خریدار وام ازدواج یا کم بهره ٠٩١٨٩٠٨٢٠٠٣

۲۷ روز قبل - چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷

۲۷ روز قبل - چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷

به تعدادی "سرمایه گذار" جهت همکاری در تامین محصولات بزرگترین فروشگاه چندمنظوره غرب کشور نیازمندیم ،آرامگاه بوعلی ٠٩٣٦٤٦٠٨٦٨٤ ٠٩٢٠٣٦٠٢٠٢٢

۲۷ روز قبل - چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷

۲۹ روز قبل - دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷

نیازمند سند تا مبلغ ٦٠٠ میلیون جهت دریافت وام با پورسانت و تضمین کافی ٠٩١٨٣١٩٥٨٤٨

۲۹ روز قبل - دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷

۲۹ روز قبل - دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷

نیازمند ١٠ میلیون سرمایه ٥ ماهه ٣٢٥٢١٥٠٦

۲۹ روز قبل - دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷

۲۹ روز قبل - دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷

نیازمند سند ٤٠٠ میلیونی به مدت ٢٠ روز ٤ میلیون تومان با ضمانت کافی ٠٩١٨٩٠٩٢١٥٧

۲۹ روز قبل - دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان