جهت چاپ آگهی در نیازمندیها و درج رایگان در سایت با شماره 081 32531212 تماس حاصل فرمایید.
درج آگهی رایگان ویرایش آگهی۴ روز قبل - شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
< نیازمند یک سند ملکی جهت اخذ وام ٢٠ میلیون تومانی (١٠ درصد وام به ضامن) *****٠٩١٨٧٠ (نمایش کامل)

۴ روز قبل - شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
< فروش وام ١٠ میلیون تومانی ازدواج *****٠٩٠٣٥٠ (نمایش کامل)

۴ روز قبل - شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
< نیازمند ضامن کارمند یا بازاری جهت اخذ وام ازدواج ١٠ میلیون تومانی با ضمانت و پورسانت *****٠٩٣٧٨٢ (نمایش کامل)

۴ روز قبل - شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
< به یک سرمایه گذار جهت کار در طلا وجواهر سازی با سود عالی ،نیازمندیم *****٣٢٥ *****٠٩٠٢٩١ (نمایش کامل)

۴ روز قبل - شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
< محل و کار از ما سرمایه از شما با سود تضمینی *****٠٩١٨٨١ (نمایش کامل)

۴ روز قبل - شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
< فوری فوری نیازمند وام ٢٠ الی ٣٠ میلیونی *****٠٩١٨٢٠ (نمایش کامل)

۴ روز قبل - شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
< به یک سرمایه گذار جهت تولید و راه اندازی کارگاه خیاطی (تولیدی) ،نیازمندیم *****٠٩٣٣٣٨ (نمایش کامل)

۴ روز قبل - شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
< نیازمند ضامن کارمند یا بازاری با پورسانت عالی وتضمین کافی *****٠٩١٨٦١ (نمایش کامل)

۴ روز قبل - شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
< نیازمند ضامن کارمند با ضمانت و پورسانت کافی جهت اخذ وام ٥٠ میلیون تومانی *****٠٩١٨٨١ (نمایش کامل)

۴ روز قبل - شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
< بهترین و سریعترین خریدار وام با سود ٤ درصد و وام سنگین *****٠٩١٨٧١ *****٠٩١٨٧١ (نمایش کامل)

۴ روز قبل - شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
< ضمانت وام پذیرفته می شود شرایط ضمانت در برنامه دیوارآمده *****٠٩١٨٨١ ساعت تماس:١٦ الی ٢٠ (نمایش کامل)

۴ روز قبل - شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
< به یک سرمایه گذار جهت توسعه محصولات کشاورزی و آبیاری قطره ای شرکت ازود/اسپانیا نیازمندیم،سرمایه از شما نمایندگی و مکان از ما کسانیکه در رسته آبیاری آشنایی دارند در اولویت قرار دارند *****٠٩١٨٣١ *****٠٩١٨٥٨ (نمایش کامل)

۷ روز قبل - چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶

۷ روز قبل - چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
< بهترین و سریعترین خریدار وام با سود ٤ درصد و وام سنگین *****٠٩١٨٧١ *****٠٩١٨٧١ (نمایش کامل)

۷ روز قبل - چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶

۷ روز قبل - چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
< واگذاری امتیاز وام ١٠ میلیون تومانی بانک ملت *****٠٩٣٧٨٢ (نمایش کامل)

۷ روز قبل - چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶

۷ روز قبل - چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
< فوری فوری نیازمند سرمایه ،بصورت مشارکتی در دفتر کار هستیم *****٠٩١٨٧١ (نمایش کامل)

۷ روز قبل - چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶

۷ روز قبل - چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
< به دو نفر بازنشسته تامین اجتماعی با هرمقدار حقوق جهت ضمانت وام نیازمندیم *****٣٤٢ *****٠٩١٨٦٣ (نمایش کامل)

۷ روز قبل - چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶

۷ روز قبل - چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
< ضمانت وام پذیرفته می شود شرایط ضمانت در برنامه دیوارآمده *****٠٩١٨٨١ ساعت تماس:١٦ الی ٢٠ (نمایش کامل)

۷ روز قبل - چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶

۷ روز قبل - چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
< به یک سرمایه گذار جهت راه اندازی فروشگاه پوشاک مجلسی نیازمندیم با تضمین و پورسانت کافی *****٠٩٠٣٢٤ (نمایش کامل)

۷ روز قبل - چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶

۷ روز قبل - چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
< خریدار وام مسکن جانبازی *****٠٩١٨٩١ (نمایش کامل)

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
< ضمانت وام پذیرفته می شود شرایط ضمانت در برنامه دیوارآمده *****٠٩١٨٨١ ساعت تماس:١٦ الی ٢٠ (نمایش کامل)

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
< فوری فوری نیازمند وام با سود پایین (٤ درصد) *****٠٩١٨٥٩ (نمایش کامل)

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
< سرمایه تا ٢٥٠ میلیون تومان موجود است *****٠٩٣٠٦٢ (نمایش کامل)

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
< نیازمند یک نفر وام گیرنده *****٠٩١٨٧٠ (نمایش کامل)

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
< نیازمند اجاره سند برای ضمانت شهرداری به مبلغ ١٠٠ میلیون *****٠٩١٩٠٨ (نمایش کامل)

۱۱ روز قبل - شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۶

۱۱ روز قبل - شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۶

۱۱ روز قبل - شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۶

۱۱ روز قبل - شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۶
< نیازمند ضامن کارمند باگواهی کسر از حقوق جهت اخذ وام ١٠ میلیونی با پورسانت عالی و تضمین کافی *****٠٩١٨٦٣ (نمایش کامل)

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶
< به یک سرمایه گذار یا شریک در کار پخش با سرمایه ٣٠ الی ٤٠ میلیونی با سود ماهیانه١/٥ میلیون با تضمین ملکی نیازمندیم *****٠٩١٨٥٠ (نمایش کامل)

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶
< نیازمند سند اجاره ای به ارزش ٢٥٠ میلیون تومان جهت اخذ وام ١٦٠ میلیونی *****٠٩٣٨٠٨ (نمایش کامل)

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶
< نیازمند ضامن بازاری یا کارمندجهت اخذ وام پورسانت عالی،ضمانت محضری *****٣٨٢ (نمایش کامل)

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶
< نیازمند فوری یک فقره وام ازدواج یا وام با سود پایین *****٠٩١٨٧٣ (نمایش کامل)

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶
< نیازمند ضامن بازاری جهت اخذ وام *****٠٩٣٧٦٠ (نمایش کامل)

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶
< نیازمند ضامن کارمند دارای فیش با گواهی کسر از حقوق یا دارای دسته چک بانک صادرات جهت وام ١٠ میلیون تومانی با پورسانت یک میلیون تومان و وام ١٥ میلیون تومانی با پورسانت ١/٥٠٠ میلیون تومان با ضمانت کافی *****٠٩٣٠٨١ (نمایش کامل)

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶
< نیازمند ضامن کارمند یا بازاری جهت وام ١٠ میلیونی دارای دسته چک با تضمین کافی و پورسانت عالی *****٠٩١٨٩١ (نمایش کامل)

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶
< نیازمند سند به ارزش ١٨٠ میلیون جهت اخذ وام *****٠٩١٨٣١ (نمایش کامل)

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶
< واگذاری امتیاز وام ١٠ میلیون تومانی بانک ملت *****٠٩٣٧٨٢ (نمایش کامل)

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶
< خریدار وام تا ٧٠ میلیون با سود ٤ درصد با پورسانت عالی *****٠٩١٨٩٠ (نمایش کامل)

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶
< نیازمند ضامن کارمند یا بازاری،جهت اخذ وام ١٠ میلیون تومانی با تضمین کافی و پورسانت عالی *****٠٩١٨٦١ (نمایش کامل)

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶
< واگذاری وام ١٠ میلیون تومانی *****٠٩٠٢٨٦ (نمایش کامل)

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶
< به یک نفر سرمایه گذار با سرمایه ١٠٠ میلیون تومان حداکثر سن ٤٠ سال،دارای مدرک لیسانس وقت کافی برای حضور در شرکت برای همکاری جهت مشارکت در یک کسب و کارنو با سود آوری بالا و کمترین ریسک تلفن تماس جهت هماهنگی: *****٠٩٣٣١٢ (نمایش کامل)
Loading


®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به کانون آگهی و تبلیغات شهروند می باشد.