جهت چاپ آگهی در نیازمندیها و درج رایگان در سایت با شماره 081 32531212 تماس حاصل فرمایید.
درج آگهی رایگان ویرایش آگهیپریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
< نیازمند ٣٠٠ میلیون سرمایه با واگذاری سه دانگ از مغازه جهت شراکت در مغازه ابزار،یراق *****٠٩٩٠١٠ *****٠٩٩٠١٠ (نمایش کامل)

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
< نیازمند وام ٨٠میلیونی با سود٤ درصد با پورسانت عالی *****٠٩١٨٦١ (نمایش کامل)

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
< خریداروام ٤ درصد ٦٠الی٨٠میلیونی *****٠٩١٩٩٩ (نمایش کامل)

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
< نیازمندیک نفر ضامن کارمند جهت اخذوام ٢٠میلیونی باضمانت کافی وپورسانت *****٠٩١٨٢٠ (نمایش کامل)

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
< نیازمند دو نفرضامن کارمند یا بازنشسته،دارای دسته چک جهت وام ٢٠ میلیونی بانک قوامین یک چهارم وام به ضامن تعلق می گیرد *****٠٩١٨٥٠ (نمایش کامل)

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به یک سرمایه گذار با سرمایه ١٥ میلیون تومان جهت راه اندازی فروشگاه با تضمین و پورسانت کافی نیازمندیم *****٠٩١٢٠٩ (نمایش کامل)

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
< نیازمند ضامن کارمند یا بازاری با پورسانت و تضمین کافی *****٠٩٣٨١٨ (نمایش کامل)

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
< نیازمند وام ١٠ میلیونی *****٠٩١٨٦١ (نمایش کامل)

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
< نیازمند سرمایه با تضمین سند ملکی کوتاه مدت *****٠٩١٨٩١ (نمایش کامل)

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
< آماده سرمایه گذاری تا ١٥٠ میلیون تومان طرح و ایده از شما سرمایه از ما باسود دهی مناسب لطفاً ایده خود را به شماره زیر تلگرام نمایید *****٠٩٣٣٦٠ (نمایش کامل)

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
< نیازمند دو نفرضامن بازاری دارای جواز کسب و دسته چک جهت وام ٢٠ میلیونی بانک قوامین یک چهارم وام به ضامن تعلق می گیرد *****٠٩١٨٥٠ (نمایش کامل)

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
< نیازمند یک نفر ضامن دارای دسته چک،جهت دریافت وام ١٠ میلیونی بانک مهر ایران *****٠٩١٨٢٠ (نمایش کامل)

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
< نیازمند وام کم بهره تا ٣٠ میلیون تومان *****٠٩٩٠٢١ (نمایش کامل)

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
< نیازمند ضامن کارمند دارای فیش کسر از حقوق یا جواز کسب دار،جهت اخذ وام ٢٠ میلیونی،با ضمانت و پورسانت *****٠٩٠١٧٩ (نمایش کامل)

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
< نیازمند وام مضاربه ای *****٠٩٩٠٢١ (نمایش کامل)

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
< نیازمند ضامن کارمند،دارای فیش کسر از حقوق جهت ضمانت وام ١٥ میلیونی،با تضمین معتبر و پورسانت عالی *****٠٩١٨٢٠ (نمایش کامل)

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
< نیازمند ١٤٠ میلیون سرمایه با ضمانت سند مسکونی *****٣٨٢ ساعت تماس:٨ الی ١٣ و ١٦ الی ٢٠ (نمایش کامل)

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به دو نفر ضامن کارمند و یک نفر دارای جواز کسب جهت اخذ وام ٣٠ میلیونی نیازمندیم *****٠٩١٨٧١ (نمایش کامل)

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به یک نفر ضامن بازاری یا کارمند دارای فیش حقوقی جهت دریافت وام ١٠ میلیونی بانک پارسیان نیازمندیم *****٣٢٥ (نمایش کامل)

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
< مشارکت در وام ١٠ میلیون تومانی بانک ملی *****٠٩٣٦٣١ (نمایش کامل)

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به یک سرمایه گذار جهت پخش مواد غذایی ٥٠ میلیون به بالا با تعهد محضری و سود عالی نیازمندیم *****٠٩١٨٤٩ (نمایش کامل)

۹ روز قبل - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

۹ روز قبل - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به چند فقره وام ٢٠ میلیون تومانی با سود ٤ درصد نیازمندیم *****٠٩١٨٦٧ (نمایش کامل)

۹ روز قبل - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

۹ روز قبل - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
< فوری فوری نیازمند یک شرکت گرید دار ابنیه و تاسیسات میباشیم *****٠٩١٨٩٠٦ راد ساعت تماس: ١٩ الی ٢٣ (نمایش کامل)

۹ روز قبل - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

۹ روز قبل - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
< یک شرکت مشاور سرمایه گذاری و اقتصادی با مجوز،سرمایه شما را در اختیار تولید کنندگان و تجار با ضمانت معتبرقرار می دهد اگر سند ملکی دارای پایان کار در شهر همدان ،مناطق خوب،مبالغ بالا دارید سرمایه در اختیارتان قرار می دهیم سرمایه پذیری و سرمایه گذاری *****٠٩١٩٨١١٩٠٧ تماس تبلیغاتی ممنوع (نمایش کامل)

۹ روز قبل - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

۹ روز قبل - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به یک سرمایه گذار جهت پخش مواد غذایی ٥٠ میلیون به بالا با تعهد محضری و سود عالی نیازمندیم *****٠٩١٨٤٩ (نمایش کامل)

۹ روز قبل - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

۹ روز قبل - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به یک ضامن کارمند یا بازاری دارای حساب بانک ملت جهت وام ازدواج نیازمندیم *****64531 (نمایش کامل)

۹ روز قبل - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

۹ روز قبل - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
< فروش نرم افزار حسابداری میم ثبت شده در سامانه امور مالیاتی و دارایی کشور تائید شده از شورای فنی انفورماتیک دارای صندوق مکانیزه فروش دریافت گزارشات فصلی دارایی ایمنی و امنیت یالا بر روی داده ها بدون محدودیت در دفعات نصب *****31917 (نمایش کامل)

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۶

۱۱ روز قبل - پنج شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۶
< ما برای شما وبسایت های حرفه ای را با مناسب ترین قیمت طراحی می کنیم. خدمات ما شامل: طراحی سایت جدید، بهینه سازی سایت برای موتورهای جستجو و باز طراحی سایت های قدیمی است. سایت های طراحی شده دارای پنل مدیریت حرفه ای و در عین حال راحت هستند. *****94733 (نمایش کامل)

۱۲ روز قبل - چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶

۱۲ روز قبل - چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶
< نیازمند سرمایه جهت شراکت در مغازه ٤٠ متری مغازه از ما،سرمایه از شما *****٠٩١٨٥٤ (نمایش کامل)

۱۲ روز قبل - چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶

۱۲ روز قبل - چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶
< فوری فوری نیازمند *****١٠امیلیون وام کم بهره با پورسانت عالی ترجیحاً وام ازدواج *****٠٩١٢٠٨ (نمایش کامل)

۱۲ روز قبل - چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶

۱۲ روز قبل - چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶

۱۲ روز قبل - چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶

۱۲ روز قبل - چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶
< نیازمند ضامن کارمند جهت اخذ وام ازدواج با ضمانت و پورسانت و عالی *****٠٩١٨٦٣ (نمایش کامل)

۱۲ روز قبل - چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶

۱۲ روز قبل - چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶
< نیازمند سرمایه از *****٤٠ ت میلیون ، با سود تضمینی ماهانه و ضمانت معتبر و محضری *****٠٩٣٧٨٢ (نمایش کامل)

۱۲ روز قبل - چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶

۱۲ روز قبل - چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶
< نیازمند دو نفرضامن بازاری دارای جواز کسب و دسته چک جهت وام ٢٠ میلیونی بانک قوامین یک چهارم وام به ضامن تعلق می گیرد *****٠٩١٨٥٠ (نمایش کامل)

۱۲ روز قبل - چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶

۱۲ روز قبل - چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶
< نیازمند وام ١٠ میلیونی با سود ٤ درصد *****٠٩١٨٢٠ (نمایش کامل)

۱۲ روز قبل - چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶

۱۲ روز قبل - چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶
< خریدار وام ازدواج *****٠٩٣٩٢٦ (نمایش کامل)

۱۲ روز قبل - چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶

۱۲ روز قبل - چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶
< یک شرکت صنعتی تجاری سرمـایـه گـذار همراه با اشتغال، با ضمانت می پذیرد *****٠٩١٩٨١١٩٠٧٢ تماس تبلیغاتی اکیداً ممنوع (نمایش کامل)

۱۲ روز قبل - چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶

۱۲ روز قبل - چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶
< فروش وام ١٠ میلیونی بانک ملی *****٠٩١٨٥٠ (نمایش کامل)

۱۳ روز قبل - سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶
< کلیه لوازم پیشخوان دولت واگذار میشود.قیمت توافقی بعد از رویت لوازم بدون خودپرداز پولشمار ایستاده و رومیزی پیشخوان mdf = دوربین =یو پی اس=پرینتر سوزنی و جوهر افشان میز و صندلی و لوازم دیگر , *****091831 (نمایش کامل)
Loading


®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به کانون آگهی و تبلیغات شهروند می باشد.