• سفارش آگهی
    081 32531212
  • پست الکترونیکی
    info@shahrvand811.com
پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

به یک سرمایه گذار در دفتر بیمه به صورت مشارکتی نیازمندیم ٠٩١٨٧١٢٩٠٤١

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

نیازمند ٢٠٠ میلیون سرمایه جهت راه اندازی مغازه ٩٠ متری،بالای نایب احمد ٠٩٩٠١٠٩٠١٠٥ ٠٩٣٧٢٩٠٧٢٠٧

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

بهترین خریدار و سریعترین فروشنده وام جانبازی،ازدواج و وام سنگین ٠٩١٨٧١١١٦٩٥ ٠٩١٨٧١١١٦٩٦

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

فروش اقساطی سکه ٠٩١٨٩١١٧٢٦٢ ٠٩١٨٩١١٧٦٧٨

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

به یک سرمایه گذار به مبلغ ٣٠ میلیون تومان با پورسانت عالی ماهیانه نیازمندیم ٠٩٠١٤١٩٦٦٩٤

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

نیازمند سرمایه ١٠میلیون تومانی با پورسانت عالی ٠٩١٨٩١٢٩٩١٥

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

به یک نفر ضامن جواز کسب دار جهت اخذ وام ٢٠ میلیونی نیازمندیم ٠٩٢٢٦٥٧٦٩٠٦

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

خریدار وام جانبازی ٠٩١٨٣١٢٩٥٩٢

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

نیازمند شریک جهت کشت وفرآوری و صادرات گیاهان دارویی ( همراه با اشتغال) ایران ، قزاقستان ، ارمنستان تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع ٠٩١٩٨١١٩٠٧٢

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

به یک نفر سرمایه گذار خانم جهت واگذاری یا شراکت در خوابگاه نیازمندیم ٠٩٣٦٦٤٣٢٧٦٥

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

به یک نفر سرمایه گذار خانم جهت واگذاری یا شراکت در خوابگاه نیازمندیم ٠٩٣٦٦٤٣٢٧٦٥

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

نیازمند وام ازدواج ٠٩٣٣٣٠٩٤٠٥٨

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

به یک سرمایه گذار جهت توزیع خوراک دام طیور نیازمندیم ٠٩١٨٩١٠٤٥٩٢

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

نیازمند سند جهت اخذ وام ٥٠ میلیون تومانی با پورسانت عالی ٠٩٣٠٩١٣٩٣٣٠

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

خریدار وام ازدواج ٠٩٣٠٧٣٢٣٠٦٢

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

فوری فوری به یک ضامن جواز کسب دار جهت اخذ وام ٣٠ میلیونی نیازمندیم ١٠ درصد وام به عنوان پاداش با تضمین کافی ٠٩٠١٤١٣٣٩٩٤

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

۶ روز قبل - شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶

فروش اقساطی سکه ٠٩١٨٩١١٧٢٦٢ ٠٩١٨٩١١٧٦٧٨

۶ روز قبل - شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶

۶ روز قبل - شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶

خریدار وام ازدواج ٠٩٣٠٧٣٢٣٠٦٢

۶ روز قبل - شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶

۶ روز قبل - شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶

نیازمند سرمایه گذار جهت کشت سیر به صورت مشارکتی با سود تضمینی ساعت تماس : ١٦ الی ٢٢ ٠٩٣٣١٨٨٨٢٩٣

۶ روز قبل - شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶

۶ روز قبل - شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶

نیازمند ضامن بازاری با ١/٥٠٠میلیون تومان دستمزد برای ضمانت مضاربه ٦ ماهه ٠٩١٨٥٤٣٦٩٠٣

۶ روز قبل - شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶

۶ روز قبل - شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶

نیازمند ضامن جهت ضمانت بانکی ٠٩٠٢٨٢٠٠٣٥٩

۶ روز قبل - شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

بهترین خریدار و سریعترین فروشنده وام جانبازی،ازدواج و وام سنگین ٠٩١٨٧١١١٦٩٥ ٠٩١٨٧١١١٦٩٦

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

مشارکت وام ٨٠ میلیونی از ما سند از شما ٠٩١٨٨١٨٩٠٢٤

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

به یک شریک سرمایه گذار جهت خرید و فروش اتومبیل با سرمایه ١٠٠ میلیون به بالا و سود عالی و تضمینی نیازمندیم ٠٩١٨٣٤٧١٩٨٣

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

خریدار وام جانبازی و وام های ٤ درصد با سود پایین با قیمت مناسب ٠٩١٨٣١٤٣٩١٤

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

نیازمند ١٠ میلیون سرمایه با تضمین کافی وپورسانت عالی ٠٩٣٩٩٨٥٢٧٧٥

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

۱۱ روز قبل - دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶

نیازمند یک شریک یا همکار جهت راه اندازی مغازه ٩٠ متری،بالای نایب احمد ٠٩٩٠١٠٩٠١٠٥ ٠٩٣٧٢٩٠٧٢٠٧

۱۱ روز قبل - دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶

۱۱ روز قبل - دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶

فروش وام ١٠ میلیونی ١٨ درصد بانک ملی ٠٩٠٢٨٦٥٧٩٨٦ ت.ت.م

۱۱ روز قبل - دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶

۱۱ روز قبل - دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶

نیازمند ١٠ الی ٢٠ میلیون وام ترجیحاً با سود پایین جهت خانواده ای با دو بیماری خاص (ترجیحاً وام کمیته امداد) ٠٩٠٢٨٤١٦٥١٤

۱۱ روز قبل - دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶

۱۱ روز قبل - دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶

نیازمند ضامن کارمند با گواهی کسر از حقوق جهت اخذ وام ٢٠ میلیونی با پورسانت و تضمین ٠٩١٠١٦٢٩٣٤٦

۱۱ روز قبل - دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶

۱۱ روز قبل - دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶

شریک جهت اکتشاف ، بهره برداری و صادرات مواد معدنی نیازمندیم ٠٩١٩٨١١٩٠٧٢ تماس تبلیغاتی اکیداً ممنوع

۱۱ روز قبل - دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶

نیازمند فوری وام تا ٢٠ میلیون با پورسانت عالی کلیه مدارک کارمندی، جهت ضمانت موجود می باشد ٠٩١٨٥٠٥٨٣٤١

۱۳ روز قبل - شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶

فروش اقساطی سکه ٠٩١٨٩١١٧٢٦٢ ٠٩١٨٩١١٧٦٧٨

۱۳ روز قبل - شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶

نیازمند سرمایه نقدی ٧٠٠ میلیون جهت اتمام پروژه ساختمانی با تضمین کافی و پورسانت عالی ٠٩٢١٠٣٥٧٤١٦

۱۳ روز قبل - شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶

نیازمند وام جانبازی تا مبلغ ٦٠ میلیون تومان با پورسانت عالی وتضمین معتبر ٠٩٩٠٨٢٩٦٨٦٦

۱۳ روز قبل - شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶

نیازمند وام جانبازی یا مسکن بالای ٧٠ میلیون با سند ملکی (یا مشارکت) ٠٩٣٦٠٧٩٥٨٣٩

۱۳ روز قبل - شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶

۱۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

نیازمند سرمایه گذار جهت مشارکت در امر صادرات و واردات با سود استثنایی و پرداخت سود ماهیانه با تضمین ضمانت معتبر ٣٨٢١٢٩٦٠

۱۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

۱۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

نیازمند ضامن کارمند جهت اخذ وام ١٥ میلیونی با ضمانت کافی ٠٩١٨٣٠٩٠٢٠٦

۱۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

۱۸ روز قبل - دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶

به یک نفر ضامن کارمند یا بازاری دارای جواز کسب و دسته چک جهت اخذ وام نیازمندیم ٠٩٣٨٨٩٣٢٤٩٩

۱۸ روز قبل - دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶

۱۸ روز قبل - دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶

به یک شریک سرمایه گذار جهت کار تزئینات دکوراسیون نیازمندیم ٠٩١٨٢١١١٢٧١

۱۸ روز قبل - دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان