• سفارش آگهی
    081 32531212
  • پست الکترونیکی
    info@shahrvand811.com
دیروز - شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶

خریدار وام ١٠الی ١٥ میلیونی با پورسانت عالی و تضمین کافی ٠٩١٨٢١٤٨٨٩١

دیروز - شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶

دیروز - شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶

به یک ضامن کارمند یا بازاری ، نیازمندیم با تضمین کافی و پورسانت ٠٩١٨٢١٤٨٨٩١

دیروز - شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶

دیروز - شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶

فروش اقساطی سکه با ضامن کارمند ٠٩١٨٩١١٧٢٦٢ ٠٩١٨٩١١٧٦٧٨

دیروز - شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶

دیروز - شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶

نیازمند ضامن کارمند با فیش کسر از حقوق جهت اخذ وام ١٥م باز پرداخت ٥ ساله با سود ٤ درصد ٠٩١٨٢٢٠٠٦٧٨

دیروز - شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶

دیروز - شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶

بهترین خریدار و سریعترین فروشنده وام جانبازی،ازدواج و وام سنگین ٠٩١٨٧١١١٦٩٥ ٠٩١٨٧١١١٦٩٦ VAM_PAGE@

دیروز - شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶

دیروز - شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶

نیازمند ضامن کارمند رسمی جهت اخذ وام ٢٥ میلیون تومانی با ضمانت کافی و پورسانت ٠٩١٨٥٤٢٠١٨١

دیروز - شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶

دیروز - شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶

به یک سند جهت اخذ ضمانت نامه بانکی و شراکت در توزیع با سود عالی نیازمندیم ٠٩١٨٤٤٥٨٢٣٤ ٠٩٣٨٨٧٠٩٢٩٢

دیروز - شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶

دیروز - شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶

به یک نفر ضامن جهت اخذ وام ٣٠ میلیونی نیازمندیم ٠٩١٨٤٤٥٨٢٣٤ ٠٩٣٨٨٧٠٩٢٩٢

دیروز - شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶

دیروز - شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶

نیازمند یک فقره چک جهت اخذ وام ٥ میلیون تومانی بانک رسالت با تضمین کافی وپورسانت ٠٩٣٥٤٢٧١٤٣٧

دیروز - شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶

دیروز - شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶

به یک نفر سرمایه گذار یا شریک جهت ساخت گلخانه نیازمندیم،سرمایه مورد نیاز تقریبا ٣٠٠ میلیون تومان با سود دهی عالی ٠٩١٨٧٠٢٣٧٠٠

دیروز - شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶

دیروز - شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶

دعوت به مشارکت یا سرمایه گذاری ٠٩١٨٨١٢١٠٠٧

دیروز - شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶

دیروز - شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶

دعوت به مشارکت یا سرمایه گذاری ٠٩١٨٨١٢١٠٠٧

دیروز - شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

نیازمند سرمایه ٥٠ الی ١٠٠ میلیونی ٠٩١٨٩٠٠١٢٦٢

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

به یک ضامن کارمند دارای فیش کسر حقوق با پورسانت عالی نیازمندیم ٠٩١٠٤٥٥٠٥٠١

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

نیازمند سرمایه ١٠ میلیون تومانی با ضمانت کافی ٠٩١٨٩١٢٩٩١٥

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

یک فقره وام ٧٠ میلیونی نیاز به یک سند ملکی بصورت مشارکتی با ضمانت کافی و پورسانت عالی ٠٩١٨٥٤٢٠١٨١

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

نیازمند یک فقره چک به مبلغ ٥ میلیون با پورسانت عالی ٠٩١٨٩٠٩٢١٥٧

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

نیازمند ضامن کارمند جهت اخذ وام ١٥ میلیونی با ضمانت کافی و پورسانت ٠٩٣٩٣٣٤٠٦١٤

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

نیازمند سرمایه گذار به مبلغ ١٠ الی ٢٠ میلیون با پشتوانه ملکی ٠٩٣٠١٣٢٢٦٢٩

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان