• سفارش آگهی
    081 38267933
  • پست الکترونیکی
    shahrvand.hamedan@yahoo.com
۶ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

زمین باغی به متراژ ٩٠٠ متر نزدیک طرح هادی روستای کنجینه متری ٢ میلیون تومان ٠٩١٨٢٢٠٨٦١٦

۶ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۶ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

آپارتمان بلوار شاهد ۵۵ متر انباری تک خواب طبقه اول ۱۳٠ رهن سه اجاره ٠۹۱۹۸۱۱۶۶٠۶

۶ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۸ روز قبل - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

٤٤متر تجاری کمال آباد ٤ امتیاز سرویس بهداشتی ١٠٠ رهن ١٥ اجاره ٠٩١٩٨١١٦٦٠٦

۸ روز قبل - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

۸ روز قبل - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

آپارتمان نوساز خشک فول امکانات بلوار رنجبران ۸۴متر ٠۹۱۹۸۱۱۶۶٠۶

۸ روز قبل - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

۸ روز قبل - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

آپارتمان بلوار شاهد ۵۳متر طبقه همکف تک خواب ٠۹۱۹۸۱۱۶۶٠۶

۸ روز قبل - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

۸ روز قبل - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

آپارتمان سنگ شیر ۷۲متر طبقه اول نوساز خشک ٠۹۱۹۸۱۱۶۶٠۶

۸ روز قبل - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

آپارتمان کوی ستایش ١٠٠ متر تک خواب سند عادی تکواحدی ٠۹۱۹۸۱۱۶۶٠۶

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

آپارتمان صدف ٩۵متر نوساز تجهیز کامل فول امکانات ٠۹۱۹۸۱۱۶۶٠۶

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

آپارتمان ۷۲متر تک خواب صدف فول امکانات ٠۹۱۹۸۱۱۶۶٠۶

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

ویلایی ابن سینا ۱۵٠متر یک طبقه جنوبی ٠۹۱۹۸۱۱۶۶٠۶

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

آپارتمان بلوار شاهد ۵۵متر.انباری. تک خواب. طبقه اول ۱۳٠رهن سه اجاره ٠۹۱۹۸۱۱۶۶٠۶

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

آپارتمان بنی هاشم ١٠٠ متر طبقه دوم نوساز خشک ٠۹۱۹۸۱۱۶۶٠۶

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

ویلایی سند تک برگ جنوبی کوچه ده متری ۶۴متر. صدف ٠۹۱۹۸۱۱۶۶٠۶

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

باغ آبشینه ۱۴٠٠متر فنس و دیوار. چاه آب. سهمیه آب. استخر. ساختمان. ماشین رو. درختان میوه ٠۹۱۹۸۱۱۶۶٠۶

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

مغازه تجاری نوساز. ۲۵٠متر مجتمع کشاورز. ٠۹۱۹۸۱۱۶۶٠۶

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

زمین مغازه ۶۴متر مجتمع کشاورز ٠۹۱۹۸۱۱۶۶٠۶

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

آپارتمان ۷۵متر دو خواب پارکینگ، انباری تراس.بازسازی طبقه سوم. صدف ٠۹۱۹۸۱۱۶۶٠۶

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

آپارتمان صدف تکواحدی ۸٠متر. طبقه سوم. فول امکانات ساخت ۹۲ ٠۹۱۹۸۱۱۶۶٠۶

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

آپارتمان بلوار شاهد ۱٠٠متر طبقه سوم فول امکانات ٠۹۱۹۸۱۱۶۶٠۶

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

فـروش باغ در امامزاده کوه متراژ ١٢٠٠ متر مربع ساختمان ٧٠ متر مربع ماشین رو، دیوار و فنس کشی، چاه آب درختان گردو و ... قابل معاوضه با ملک ٠٩١٨٣١٦٨١٦٤

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۰ روز قبل - دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

فـروش باغ در امامزاده کوه متراژ ١٢٠٠ متر مربع ساختمان ٧٠ متر مربع ماشین رو، دیوار و فنس کشی، چاه آب درختان گردو و ... قابل معاوضه با ملک ٠٩١٨٣١٦٨١٦٤

۲۰ روز قبل - دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۰ روز قبل - دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

آپارتمان ۷۵متر دو خواب پارکینگ، انباری تراس.بازسازی طبقه سوم. صدف ٠۹۱۹۸۱۱۶۶٠۶

۲۰ روز قبل - دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۰ روز قبل - دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

مغازه تجاری نوساز. ۲۵٠متر مجتمع کشاورز. ٠۹۱۹۸۱۱۶۶٠۶

۲۰ روز قبل - دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۰ روز قبل - دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

زمین مغازه ۶۴متر مجتمع کشاورز ٠۹۱۹۸۱۱۶۶٠۶

۲۰ روز قبل - دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۰ روز قبل - دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

آپارتمان بلوار شاهد ۱٠٠متر طبقه سوم فول امکانات ٠۹۱۹۸۱۱۶۶٠۶

۲۰ روز قبل - دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۰ روز قبل - دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

آپارتمان صدف تکواحدی ۸٠متر. طبقه سوم. فول امکانات ساخت ۹۲ ٠۹۱۹۸۱۱۶۶٠۶

۲۰ روز قبل - دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۰ روز قبل - دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

ویلایی سند تک برگ جنوبی کوچه ده متری ۶۴متر. صدف ٠۹۱۹۸۱۱۶۶٠۶

۲۰ روز قبل - دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۰ روز قبل - دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

باغ آبشینه ۱۴٠٠متر فنس و دیوار. چاه آب. سهمیه آب. استخر. ساختمان. ماشین رو. درختان میوه ٠۹۱۹۸۱۱۶۶٠۶

۲۰ روز قبل - دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۵ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

زمین باغی به متراژ ٤٨٠ متر روستای کنجینه ٠٩٣٦٨٣٤٦٩٨٦

۲۵ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۵ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

زمین مناسب باغ در باغستان ارم به متراژ ١١٠٠ متر ٠٩٣٦٨٣٤٦٩٨٦

۲۵ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۹ روز قبل - شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

فروش خانه ٢ طبقه با امکانات کامل سند تک برگ همدان، بلوار جانبازان بعد از هتل سفیر بر خیابان ١٨ متری رسالت، پلاک ٢٧ ٠٩٠٣٨٠٩٨٨١٧

۲۹ روز قبل - شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان