جهت چاپ آگهی در نیازمندیها و درج رایگان در سایت با شماره 081 32531212 تماس حاصل فرمایید.
درج آگهی رایگان ویرایش آگهیامروز - چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵

امروز - چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
< پرايد نوك مدادى مدل٧٩، چند لكه رنگ ١٠ سال تخفيف بيمه *****٠٩١٨٧١ (نمایش کامل)

امروز - چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵

امروز - چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
< یک دستگاه پراید جهت استفاده شخصی به مدت ٦ ماه اجاره داده میشود. ماهی ٤٥٠ هزار تومان. ساعت تماس دو بعدازظهر به بعد *****٠٩٣٣٦٠ (نمایش کامل)

امروز - چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵

امروز - چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
< پرايد 131 سفيد بيرنگ ،بيمه١١ماه ٤سال تخفيف لاستيک خارجي 80درصد روکش ،کفپوش ،دزدگير زاپاس نو، تازه روغن ولنت تعويض شده،فقط مصرف کننده قيمت ١٧ میلیون *****٠٩٣٦٤٧ (نمایش کامل)

امروز - چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵

امروز - چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
< فروش پراید ،مدل ٨١ بی رنگ، تعمیر کل شده تخفیف بیمه کامل.قیمت ٧/٥٠٠ میلیون *****٠٩٣٦٩٥ (نمایش کامل)

پریروز - دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵

پریروز - دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵
< پراید،مدل ٧٧ دودی رنگ،اتاق و فنی کاملاً سالم،یکسال بیمه،٤ سال تخفیف بیمه،قیمت ٧ میلیون *****٠٩١٨٢١ (نمایش کامل)

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵
< خودرو پراید هاچ بک مدل ٨٣ ،چند لکه رنگ، فنی عالی بیمه ندارد، قیمت ٨ میلیون لاستیک نو *****٠٩١٨٨١ (نمایش کامل)

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵
< خودرو پراید زیتونی ٩٠/١٢،یک گلگیر رنگ بیمه دوماه، تازه دوگانه شده قیمت ١٣/٨٠٠ میلیون *****٠٩٣٥١٤ (نمایش کامل)

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵
< فروش پراید، رنگ مشکی مدل ٨٦، سوخت:بنزین وگاز دوگانه کارخانه دور رنگ ، جلووعقب پلمپ سقف وستون سالم قیمت:١٠ میلیون مقطوع *****٠٩٣٧٢٣ (نمایش کامل)

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵
< پراید، آبی رویال مدل ٨٦،دوگانه کارخانه فنی به شرط،دور رنگ قیمت ١١ میلیون *****٠٩١٠٧٦ (نمایش کامل)

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵
< فروش پراید، مدل ٨٨ سفید دوگانه، بی رنگ فقط مصرف کننده *****٠٩١٨٦١ (نمایش کامل)

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵
< پرايد ١٣١، مدل ٩١ بي رنگ، بيمه ١١ ماه *****٩٦/ لاستيک ٨٠ درصد خارجي *****٠٩٣٦٤٧ (نمایش کامل)

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵
< پراید ،هاچ بک ٧٧ بی رنگ، استثناییف ١٣٣هزار کارکرد واقعی، قیمت ٨/١٠٠ *****٠٩١٨٣١ (نمایش کامل)

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵
< خریدار نقدی پراید مدل *****٩٠ سالم *****١٣٩٥/ *****٠٩١٨٦٧ (نمایش کامل)

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵
< خریدارپراید،مدل ٩١، ٩٠ تمیزوبدون خط وخش,کم کارکرد، فنی سالم ترجیحاسفیدونقره ای، تاقیمت ١٥ میلیون (پراید *****١٤١ نباشد) *****٠٩١٨٧١ ستاری (نمایش کامل)

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵
< فروش هاچ بک ٧٣ کره ای، سفید،دور رنگ بیمه تا آخر برج ٢،تخفیف بیمه ٥ سال، روکش صندلی،دزدگیر ضبط فلش خور، گیربکس تازه تعمیر موتوری عالی،لاستیک مناسب دیسک و صفحه نو قیمت ٧/٤٠٠ میلیون تومان *****٠٩١٩٩١ (نمایش کامل)

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵
< فروش پراید زیتونی مدل ٨٧،بیمه تا خرداد ٩٦،بی رنگ فنی سالم قیمت ١٢/٥٠٠ میلیون ٨ سال تخفیف بیمه *****٠٩١٨٣١ (نمایش کامل)

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵
< فروش هاچ بک ٧٣ کره ای، سفید،دور رنگ بیمه تا آخر برج ٢،تخفیف بیمه ٥ سال، روکش صندلی،دزدگیر ضبط فلش خور، گیربکس تازه تعمیر موتوری عالی،لاستیک مناسب دیسک و صفحه نو قیمت ٧/٤٠٠ میلیون تومان *****٠٩١٩٩١ (نمایش کامل)

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵
< فروش پراید زیتونی مدل ٨٧،بیمه تا خرداد ٩٦،بی رنگ فنی سالم قیمت ١٢/٥٠٠ میلیون ٨ سال تخفیف بیمه *****٠٩١٨٣١ (نمایش کامل)

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵
< پراید،سفید هاچ بک،مدل ٨٤ بیمه یکسال فنی سالم،تمام رنگ قیمت ٧/٥٠٠ میلیون *****٠٩١٨٩٠ (نمایش کامل)

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵
< خریدارپراید مدل ٩٠،٩١ تمیزوفنی سالم کم کارکرد،بدون خط وخش تاقیمت١٥میلیون پراید١٤١نباشد *****٠٩١٨٧١ (نمایش کامل)

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵
< خريدار پرايد مدل ٨١تا٨٣ بسیار سالم، استثنايي سفيد ،نقره اي يانوک مدادي بدون کوچکترين ضربه *****٠٩٣٣٤٢ (نمایش کامل)

۱۸ روز قبل - شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵

۱۸ روز قبل - شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵
< فروش هاچ بک ٧٣ کره ای، سفید،دور رنگ بیمه تا آخر برج ٢،تخفیف بیمه ٥ سال، روکش صندلی،دزدگیر ضبط فلش خور، گیربکس تازه تعمیر موتوری عالی،لاستیک مناسب دیسک و صفحه نو قیمت ٧/٤٠٠ میلیون تومان *****٠٩١٩٩١ (نمایش کامل)

۱۸ روز قبل - شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵

۱۸ روز قبل - شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵
< خریدارپراید مدل ٩٠،٩١،تمیزو فنی سالم ،کم کارکرد بدون خط وخش تاقیمت١٥میلیون پراید١٤١نباشد *****٠٩١٨٧١ (نمایش کامل)

۱۸ روز قبل - شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵

۱۸ روز قبل - شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵
< خريدارپرايد هشت ونيم ميليون *****٠٩١٨٦٣ (نمایش کامل)

۱۸ روز قبل - شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵

۱۸ روز قبل - شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵
< فروش پراید ١٣٢ سفید، مدل ١٣٩٠ فقط مصرف کننده، ١٤ میلیون تومان *****٠٩١٨٣١ (نمایش کامل)

۱۸ روز قبل - شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵

۱۸ روز قبل - شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵
< فروش یک دستگاه پراید مدل ٨٦،فنی سالم جلوبندی سالم رنگ سورمه ای متالیک به همراه دولکه رنگ بیمه تا ٦ ماه، قیمت٨میلیون *****٠٩١٨٦١ (نمایش کامل)

۲۱ روز قبل - چهارشنبه ۸ دی ۱۳۹۵

۲۱ روز قبل - چهارشنبه ۸ دی ۱۳۹۵
< خریدار یک دستگاه پراید ١٤١ بصورت شرایطی مدل ٨٤ به بالا *****٠٩١٨٩١ (نمایش کامل)

۲۲ روز قبل - سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵

۲۲ روز قبل - سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵
< یک دستگاه خودرو پراید نوک مدادی مدل 94 با سلامت کامل و بیمه بدنه و کارت کارشناسی رنگ و لاستیک مارشال بدلیل قسطی بودن خودرو اقساطی فروخته می شود 15 پیش 5 تومان یکساله چکی. , *****091241 (نمایش کامل)

۲۳ روز قبل - دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵

۲۳ روز قبل - دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵
< فروش تاکسی درون شهری پراید گردشی، مدل ٨٧ *****٠٩١٨٨١ (نمایش کامل)

۲۳ روز قبل - دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵

۲۳ روز قبل - دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵
< فروش پراید نقره ای مدل ٨٣دارای ١٠سال تخفیف.تک سوز بی رنگ چند تکه خط وخش فنی سالم، قیمت ٨/٢٠٠ تخفیف به خریدار واقعی *****٠٩١٨٢٣ (نمایش کامل)
Loading


®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به کانون آگهی و تبلیغات شهروند می باشد.