• سفارش آگهی
    081 32531212
  • پست الکترونیکی
    info@shahrvand811.com
امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

خریدار پراید به قیمت ١١میلیون ٠٩١٨٤٤٥٤٣٥٩

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

پراید 131 SE شرایطی مدل ۹۷ سفید رنگ تحویلی ۹۷/۰۶ روکش-کفپوش-دزدگیر بدون خط و خش کارمندی و در حد خشک ٠٩١٨٧٠٠٨٦٠٥

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

پراید مدل ٨٢ رنگ سفید تخفیف بیمه ٥ سال یکسال بیمه قیمت ١١ میلیون ۰۹۱۸۸۱۹۲۹۸۸

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

پراید مدل ٨٠ سفید، دوررنگ بیمه ٦ ماه تخفیف بیمه ٥ سال ٠٩٣٩٩٨٢٧٣٣٦

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

پریروز - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

پراید مدل ٨٢ نوک مدادی متالیک تخفیف بیمه کامل معاینه فنی تا خرداد ٩٨ قیمت ١٣ میلیون ٠٩٣٩٨٢٧٦٣٥٩

پریروز - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

پریروز - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

پراید ١٣١ مدل ٩١ تمیز، تخفیف بیمه کامل سفید، تک سوز،بیرنگ بیمه تا برج ٦ سال ٩٨ قیمت ٢٥/٥٠٠ میلیون ٠٩١٨٩١٣٣٧٩٧

پریروز - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

پریروز - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

پراید مدل ٨٠ خاکستری،فنی تازه تعمیر تقربیا دور رنگ تا برج ١٢ بیمه تخفیف ٧ سال دوگانه سی ان جی لاستیک ٥٠ درصد جلو بندی تازه سرویس شده قیمت ١٠ میلیون ٠٩٩٠٧٢٨٨٩٢٠

پریروز - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

۴ روز قبل - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

فروش پراید،مدل ٨٨ صندوقدار، رنگ سفیدبیمه یکسال تخفیف کامل، لاستیک جلو نو کره ای کاپوت و دوگلگیر جلو رنگ شاسی جلو جوش دارد ٠٩١٨٢٠٦٤٢٠٢

۴ روز قبل - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

۴ روز قبل - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

فروش پراید،مدل ٨٨ صندوقدار، رنگ سفیدبیمه یکسال تخفیف کامل، لاستیک جلو نو کره ای کاپوت و دوگلگیر جلو رنگ شاسی جلو جوش دارد ٠٩١٨٢٠٦٤٢٠٢

۴ روز قبل - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷

پراید مدل ٨٠ خاکستری،فنی تازه تعمیر تقربیا دور رنگ تا برج ١٢ بیمه تخفیف ٧ سال دوگانه سی ان جی لاستیک ٥٠ درصد جلو بندی تازه سرویس شده قیمت ١٠ میلیون ٠٩٩٠٧٢٨٨٩٢٠

۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷

۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷

پراید مدل ٨٢ نوک مدادی متالیک تخفیف بیمه کامل معاینه فنی تا خرداد ٩٨ قیمت ١٣ میلیون ٠٩٣٩٨٢٧٦٣٥٩

۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷

۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷

پراید ١٣١ مدل ٩١ تمیز، تخفیف بیمه کامل سفید، تک سوز،بیرنگ بیمه تا برج ٦ سال ٩٨ قیمت ٢٥/٥٠٠ میلیون ٠٩١٨٩١٣٣٧٩٧

۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷

۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷

خریدار پراید به قیمت ١١میلیون ٠٩١٨٤٤٥٤٣٥٩

۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷

۹ روز قبل - دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷

پراید ١٣١ تحویل ١٠ روزه سند به نام مشتری کارتکسی،مدل ١٣٩٧ قیمت ٣٤/٥٠٠ میلیون ٠٩٠٣٢٠٦٠٤٥٥

۹ روز قبل - دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷

۹ روز قبل - دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷

فروش حواله ۱۱۱se فول ٠٩٣٥٧٠٦٠٥٥٢

۹ روز قبل - دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷

۹ روز قبل - دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷

حواله پراید آماده دعوتنامه قیمت ١٢/٥٠٠ میلیون ٠٩١٢٠٩٧٨٠٨٦

۹ روز قبل - دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷

۹ روز قبل - دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷

پراید،مدل ٨٧ رنگ نقره آبی، ١٣٢ بیمه هشت ماه تخفیف ده سال جلو،عقب، سقف، ستون بدون ضربه جهت زیبایی کلا رنگ شده معاینه فنی دارد ٠٩١٨٣١٦٠٩١٨

۹ روز قبل - دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷

۹ روز قبل - دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷

خودرو پراید مدل ۹۵ ،دارای دور فرمان ضبط و باند عقب بی رنگ و خط وخش ٠٩٣٠٨٣٦٣٤٨٩

۹ روز قبل - دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷

۹ روز قبل - دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷

فروش پراید،مدل ٨٨ صندوقدار، رنگ سفید بیمه یکسال تخفیف کامل لاستیک جلو نو کره ای کاپوت و دوگلگیر جلو رنگ شاسی جلو جوش دارد ٠٩١٨٢٠٦٤٢٠٢

۹ روز قبل - دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷

فروش تاکسی پراید مدل ٨٥،قیمت توافقی ٠٩٠١٧٩٨٤٦٣٨

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷

پراید ٨٧٦ صندوقدار ساخت ٨٦ سالم جلوبندی و سپر نیاز به تعمیر قیمت ١٥ میلیون ٠٩١٨٧١٤٥٥١٧

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷

پراید ٨٨ بیرنگ دوگانه کارخانه کارکرد ١٨٠ هزار سال ساخت ٨٨ سالم، سفید بدون خط وخش قیمت ٢٢ میلیون ٠٩١٨٩٠٠٥٧١٩

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷

پراید ١٤١ مدل ٨٧ کارکرد ١٨٩ هزار رنگ نوک مدادی سالم بدون خط و خش سال ساخت ٨٧ تمام لوازم تازه عوض شده قیمت ٢٢ میلیون ٠٩٣٥٨٦٨١٤٦٤

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷

پراید ١١١،مدل ۹۰ سه لکه رنگ داره رنگ سفید بیمه تا آخر سال تخفیف ۶ سال شیشه ها دودی دارای هدلایت،دارای دزدگیر ٠٩٠٣٠٩٣٥٩٥٥

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷

پراید 131 SE فول، سالم بدون خط و خش سند دومی دارای دو ایربک وفرمان هیدرولیک تضمین سالم بودن موتور به خریدار واقعی تخفیف داده میشود ٠٩٣٠١٣٨٧٨٢٩

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷

پراید صندوقدار ، بی رنگ ماشین بی رنگ لاستیک های جلو ٩٠ درصد عقب ٨٠ درصد دزدگیر و ضبط خوب تک سوز و سالم بدون هیچ ایرادی تمام سرویس ها انجام شده بدون کوچکترین خرج تخفیف بیمه کامل قیمت مقطوع ٠٩١٨٣١٢٥٠١٨

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷

۲۳ روز قبل - دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷

فروش پراید۱۱۱ مدل اخرای ۹۱ یه گلگیر سمت راننده رنگ بدون ضربه لاستیک جلو ۱۰۰درصد عقب۸۰درصد،موتوری به شرط فرمان هیدرولیک بیمه یکسال تخفیف بیمه هم چند روزه تموم شده قیمت مقطوع،٢٦/٥٠٠ میلیون ٠٩٣٨٦٩٦٩٩٤٤

۲۳ روز قبل - دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷

۲۳ روز قبل - دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷

پراید دوگانه کارخانه بی رنگ طبق کارت کارشناسی بیمه برج ٥ تخفیف ٥ سال ،معاینه برج ٥ فنی به شرط مکانیک شما سند به نام خودم... ٠٩١٨٨١١٨٩٥٢ فقط این شماره تماس بگیرید

۲۳ روز قبل - دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷

۲۳ روز قبل - دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷

پراید ٨٩ ،رنگ دارد سالم ،لاستیک نو لنت ها نو روکش دور فرمان کف،ضد یخ، دیسک صفحه کامل بیمه ٤ ما ه دارد ٠٩١٨٩٠٧٣٢٩٦

۲۳ روز قبل - دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان