• سفارش آگهی
    081 32531212
  • پست الکترونیکی
    info@shahrvand811.com
دیروز - چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰

به یک خانم جهت فروشندگی نیازمندیم مرکز خرید مهستان عینک پوریای ولی مراجعه صبح ها ٩ الی ١٢

دیروز - چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰

دیروز - چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰

نیازمند فروشنده آقا باظاهری آراسته و سابقه کاری سن زیر ٣٠ سال حوالی آرامگاه بوعلی ٣٨٢٥٠٠٦٦

دیروز - چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰

دیروز - چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰

به یک فروشنده خانم با سابقه کاری به صورت تمام وقت نیازمندیم ماهیانه ٢ میلیون +پورسانت مراجعه حضوری خیابان بوعلی روبروی دکه روزنامه فروشی جنب تجهیزات پزشکی تخت جمشید فروشگاه کاندیدا

دیروز - چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰

دیروز - چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰

به یک نفر فروشنده خانم جهت کاردرقنادی نیازمندیم ساعت کاری ١٦ الی ٢١ بلوار بهادربیگی قنادی ماه نور ٠٩١٩٤٩٤٥٣٢٦

دیروز - چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰

دیروز - چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰

برند پوشاک بادی اسپینر جهت تکمیل کادر فروش دعوت به همکاری می نماید ( آقا ) ٣٨٢٦١٤٥٥ تماس تبلیغاتی ممنوع

دیروز - چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰

۳ روز قبل - دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰

به دو فروشنده آقا ١٨الی ٢٥ سال جهت کار بساط لوازم آرایشی واقع در خیابان بوعلی با حقوق عالی نیازمندیم ٠٩٠٥٧١٣١٠١٨

۳ روز قبل - دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰

۵ روز قبل - شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰

مرکز خرید شاپ لند جهت تکمیل کادر فروش خود استخدام می نماید فروشنده خانم به صورت پاره وقت با روابط عمومی بالا حقوق پایه ٢/١٠٠ میلیون پورسانت +سرویس برگشت ساعت کاری ١٦/٣٠ الی ٢٢ ٠٩١٨٩١٦١٣٧٥

۵ روز قبل - شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰

۵ روز قبل - شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰

نیازمند یک فروشنده خانم یا آقا جهت فروشگاه کیف و کفش تمام وقت برای دوماه ۰۹۰۱۰۷۵۴۸۴۹

۵ روز قبل - شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰

۵ روز قبل - شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰

به تعدادی خانم جهت کارفروشندگی لباس زیر زنانه نیازمندیم ساعت کاری ٩ الی ١٢ و ١٦ الی ٢٠ ترجیحا ساکن شهرک فرهنگیان حقوق توافقی ٠٩١٨٧١١٠٤٠٧ ٠٩٣٩٧١٥٧٠١٠

۵ روز قبل - شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰

۵ روز قبل - شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰

به یک فروشنده آقا با تجربه با روابط عمومی بالا وحقوق عالی نیازمندیم ٠٩١٨٨١٤٦٢٩٤

۵ روز قبل - شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰

۵ روز قبل - شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰

به یک فروشنده مجرب خانم جهت فروش شلوارزنانه سریخچال نیازمندیم ٠٩١٨٩٠٩٤٠٠٧

۵ روز قبل - شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰

۵ روز قبل - شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰

به یک فروشنده خانم جهت کاردر پوشاک بچگانه نیازمندیم حقوق ثابت ٣ میلیون+پورسانت ٠٩١٢٠٩٠٤٦٤٢

۵ روز قبل - شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰

۸ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰

به یک خانم جهت فروشندگی نیازمندیم مرکز خرید مهستان عینک پوریای ولی مراجعه صبح ها ٩ الی ١٢

۸ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰

۸ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰

به یک فروشنده خانم جهت کاردر پوشاک بچگانه نیازمندیم حقوق ثابت ٣ میلیون+پورسانت ٠٩١٢٠٩٠٤٦٤٢

۸ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰

۸ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰

به یک فروشنده مجرب خانم جهت فروش شلوارزنانه سریخچال نیازمندیم ٠٩١٨٩٠٩٤٠٠٧

۸ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰

۸ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰

نیازمند یک فروشنده خانم یا آقا جهت فروشگاه کیف و کفش تمام وقت برای دوماه ۰۹۰۱۰۷۵۴۸۴۹

۸ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰

۸ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰

مرکز خرید شاپ لند جهت تکمیل کادر فروش خود استخدام می نماید فروشنده خانم به صورت پاره وقت با روابط عمومی بالا حقوق پایه ٢/١٠٠ میلیون پورسانت +سرویس برگشت ساعت کاری ١٦/٣٠ الی ٢٢ ٠٩١٨٩١٦١٣٧٥

۸ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰

۸ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰

به دو فروشنده آقا ١٨الی ٢٥ سال جهت کار بساط لوازم آرایشی واقع در خیابان بوعلی با حقوق عالی نیازمندیم ٠٩٠٥٧١٣١٠١٨

۸ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰

۸ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰

به تعدادی خانم جهت کارفروشندگی لباس زیر زنانه نیازمندیم ساعت کاری ٩ الی ١٢ و ١٦ الی ٢٠ ترجیحا ساکن شهرک فرهنگیان حقوق توافقی ٠٩١٨٧١١٠٤٠٧ ٠٩٣٩٧١٥٧٠١٠

۸ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰

۸ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰

به یک خانم جهت فروشندگی نیازمندیم مرکز خرید مهستان عینک پوریای ولی مراجعه صبح ها ٩ الی ١٢

۸ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۰

۱۰ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰

به یک فروشنده خانم در فروشگاه فرش مشهد واقع در پیچ زندان نیازمندیم پایه حقوق ٤ میلیون و پورسانت عالی ٠٩١٨١١١٦٨٥٢

۱۰ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰

۱۰ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰

به یک نفر فروشنده خانم جهت کار درفروشگاه معتبر نیازمندیم (مرکز خرید میلاد) ٠٩١٨٣١٥٥٨٧٨

۱۰ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰

۱۰ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰

به یک نفر فروشنده خانم به صورت تمام وقت با حقوق و مزایای عالی نیازمندیم ٠٩٣٣١٥٤٤٨٨١

۱۰ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰

۱۰ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰

به تعدادی خانم جهت کارفروشندگی لباس زیر زنانه نیازمندیم ساعت کاری ٩ الی ١٢ و ١٦ الی ٢٠ ترجیحا ساکن شهرک فرهنگیان حقوق توافقی ٠٩١٨٧١١٠٤٠٧ ٠٩٣٩٧١٥٧٠١٠

۱۰ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰

۱۲ روز قبل - شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰

به یک نفر فروشنده خانم نیازمندیم حقوق ماهیانه ١/٧٠٠ م خیابان کرمانشاه جنب مسجد زینبیه پروتئینی خوراک آفرین مراجعه حضوری ٠٩٣٣١٢١٩٠٠٥

۱۲ روز قبل - شنبه ۱۸ دی ۱۴۰۰

۱۵ روز قبل - چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰

به تعدادی خانم جهت کارفروشندگی لباس زیر زنانه نیازمندیم ساعت کاری ٩ الی ١٢ و ١٦ الی ٢٠ ترجیحا ساکن شهرک فرهنگیان حقوق توافقی ٠٩١٨٧١١٠٤٠٧ ٠٩٣٩٧١٥٧٠١٠

۱۵ روز قبل - چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰

۱۵ روز قبل - چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰

به یک نفر فروشنده خانم نیازمندیم حقوق ماهیانه ١/٧٠٠ م خیابان کرمانشاه جنب مسجد زینبیه پروتئینی خوراک آفرین مراجعه حضوری ٠٩٣٣١٢١٩٠٠٥

۱۵ روز قبل - چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰

۱۵ روز قبل - چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰

به یک نفر فروشنده خانم جهت کار درفروشگاه معتبر نیازمندیم (مرکز خرید میلاد) ٠٩١٨٣١٥٥٨٧٨

۱۵ روز قبل - چهارشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۰

۱۷ روز قبل - دوشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۰

به یک فروشنده آقا ترجیحا نوجوان برای کار در مغازه و فروشندگی در خیابان اکباتان نیازمندیم ٠٩٣٧٥٦٤٨٣٤٨

۱۷ روز قبل - دوشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۰

۱۷ روز قبل - دوشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۰

به یک فروشنده خانم جهت کاردر پوشاک بچگانه وروجک نیازمندیم ٠٩٣٩٤٨١٣٠٧٧

۱۷ روز قبل - دوشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۰

۱۷ روز قبل - دوشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۰

به یک نفر فروشنده در فروشگاه لوازم خانگی به صورت تمام وقت نیازمندیم ٠٩١٨٨١٥٠٥١٢

۱۷ روز قبل - دوشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۰

۱۷ روز قبل - دوشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۰

به تعدادی فروشنده خانم یا آقا با سابقه کاری نیازمندیم با حقوق و مزایای عالی ترجیحا ساکن شهرک مدنی ٠٩١٨٧١٣١٤٠٠ پوشاک متین

۱۷ روز قبل - دوشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۰

۱۷ روز قبل - دوشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۰

به تعدادی فروشنده جهت کاردر مبل فروشی نیازمندیم ٠٩١٨٨١٢٧٨٧٠

۱۷ روز قبل - دوشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۰

۱۷ روز قبل - دوشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۰

به یک فروشنده خانم دردفتر فروش MDF مسلط به کامپیوتر و نرم افزار نیازمندیم ٠٩١٨٩١٦٠٠٦٨

۱۷ روز قبل - دوشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۰

۱۷ روز قبل - دوشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۰

به یک فروشنده خانم جهت کار در مانتو فروشی نیازمندیم حقوق ماهیانه ٣ میلیون ٠٩٣٧٣٨٢١٠٤٠

۱۷ روز قبل - دوشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۰

۱۷ روز قبل - دوشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۰

به یک فروشنده خانم جهت کار در کتاب فروشی نیازمندیم ٠٩١٨٧٠٧٠٢٠٧

۱۷ روز قبل - دوشنبه ۱۳ دی ۱۴۰۰

۱۹ روز قبل - شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۰

دو نفر فروشنده خانم به صورت نیمه وقت بعدازظهر نیازمندیم مراجعه حضوری خیابان طالقانی، چهارراه حبیبی تم تولد مانی ٠٩١٨٨١٢١٣٠١

۱۹ روز قبل - شنبه ۱۱ دی ۱۴۰۰

۲۲ روز قبل - چهارشنبه ۸ دی ۱۴۰۰

به یک همکار جهت فروشندگی لوازم جانبی موبایل و تبلت نیازمندیم ٠٩١٨٩٠٠٢٦١٩

۲۲ روز قبل - چهارشنبه ۸ دی ۱۴۰۰

۲۲ روز قبل - چهارشنبه ۸ دی ۱۴۰۰

به یک فروشنده خانم در فروشگاه فرش مشهد واقع در پیچ زندان نیازمندیم پایه حقوق ٤ م +پورسانت عالی ٠٩١٨١١١٦٨٥٢

۲۲ روز قبل - چهارشنبه ۸ دی ۱۴۰۰

۲۲ روز قبل - چهارشنبه ۸ دی ۱۴۰۰

به یک نفر همکار آقا (فروشنده) جهت کار در فروشگاه لوازم خانگی نیازمندیم مراجعه حضوری خیابان بوعلی سر یخچال خیابان قاسمیان فروشگاه تاپیک ٠٩١٨٧١٢٢٨٠٧ ٠٩٣٠٨١٢٤٥٤٦

۲۲ روز قبل - چهارشنبه ۸ دی ۱۴۰۰

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان