• سفارش آگهی
    081 38267933
  • پست الکترونیکی
    shahrvand.hamedan@yahoo.com
۱۲ روز بعد - شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۲

به دو نفر فروشنده حرفه ای خانم در سال جدید با حقوق پایه ٦ میلیون جهت کاردر مانتو فروشی نیازمندیم مراجعه حضوری ،سر یخچال ساختمان خاتم الانبیاءفروشگاه عاج

۱۲ روز بعد - شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۲

۱۲ روز بعد - شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۲

به یک کارشناس فروش خانم با سابقه کار و حقوق و مزایای عالی به صورت تمام وقت در یک شرکت بازرگانی واقع در میدان دانشگاه نیازمندیم ٣٨٢٦٩٧٢٣ ٠٩٠٣٧٢٢٥٠٦٦

۱۲ روز بعد - شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۲

۱۲ روز بعد - شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۲

به یک یا دو فروشنده خانم با تجربه در لباس فروشی نیازمندیم حقوق ماهیانه ١٠ میلیون ٠٩٢٢٣٤٥٥٤٥٩

۱۲ روز بعد - شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۲

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

به یک یا دو فروشنده خانم با تجربه در لباس فروشی نیازمندیم حقوق ماهیانه ١٠ میلیون ٠٩٢٢٣٤٥٥٤٥٩

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

به یک کارشناس فروش خانم با سابقه کار و حقوق و مزایای عالی به صورت تمام وقت در یک شرکت بازرگانی واقع در میدان دانشگاه نیازمندیم ٣٨٢٦٩٧٢٣ ٠٩٠٣٧٢٢٥٠٦٦

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

به دو نفر فـروشنـده با تجربه خانم به صورت تمام وقت جهت کار در مانتو فروشی ماهیانه ٤ میلیون نیازمندیم ٣٢٥١٧٦١٧

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

به دو نفر فروشنده خانم به صورت نیمه وقت نیازمندیم ساعت کاری ٩/٣٠ الی ١٥/٣٠ مراجعه حضوری: سر یخچال ساختمان خاتم الانبیاء فروشگاه عاج

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

نیازمند فروشنده خانم جهت کار پوشاک برند تعطیلات با حقوق ثابت+ پورسانت +اضافه کاری ٠٩٣٥٢٤٧١٥٥٥

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

نیازمند فروشنده خانم با تجربه و با روابط عمومی بالا مسلط به حسابداری ٠٩١٢٥٢٤٤٧٠٠

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

۱۶ روز قبل - شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱

به دو نفر فروشنده خانم به صورت نیمه وقت نیازمندیم ساعت کاری ٩/٣٠ الی ١٥/٣٠ مراجعه حضوری: سر یخچال ساختمان خاتم الانبیاء فروشگاه عاج

۱۶ روز قبل - شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱

۱۶ روز قبل - شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱

به یک یا دو فروشنده خانم با تجربه در لباس فروشی نیازمندیم حقوق ماهیانه ١٠ میلیون ٠٩٢٢٣٤٥٥٤٥٩

۱۶ روز قبل - شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱

۱۶ روز قبل - شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱

به دو نفر فـروشنـده با تجربه خانم به صورت تمام وقت جهت کار در مانتو فروشی ماهیانه ٤ میلیون نیازمندیم ٣٢٥١٧٦١٧

۱۶ روز قبل - شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱

۱۶ روز قبل - شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱

به یک کارشناس فروش خانم با سابقه کار و حقوق و مزایای عالی به صورت تمام وقت در یک شرکت بازرگانی واقع در میدان دانشگاه نیازمندیم ٣٨٢٦٩٧٢٣ ٠٩٠٣٧٢٢٥٠٦٦

۱۶ روز قبل - شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱

۲۳ روز قبل - شنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱

به دو نفر فروشنده خانم به صورت نیمه وقت نیازمندیم ساعت کاری ٩/٣٠ الی ١٥/٣٠ مراجعه حضوری: سر یخچال ساختمان خاتم الانبیاء فروشگاه عاج

۲۳ روز قبل - شنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱

۲۳ روز قبل - شنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱

به دو نفر فـروشنـده با تجربه خانم به صورت تمام وقت جهت کار در مانتو فروشی ماهیانه ٤ میلیون نیازمندیم ٣٢٥١٧٦١٧

۲۳ روز قبل - شنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱

۲۳ روز قبل - شنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱

به یک یا دو فروشنده خانم با تجربه در لباس فروشی نیازمندیم حقوق ماهیانه ١٠ میلیون ٠٩٢٢٣٤٥٥٤٥٩

۲۳ روز قبل - شنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۱

۲۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

به یک یا دو فروشنده خانم با تجربه در لباس فروشی نیازمندیم حقوق ماهیانه ٨ میلیون ٠٩٢٢٣٤٥٥٤٥٩

۲۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

۲۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

به فروشنده خانم در فروشگاه کیف و کفش نیازمندیم ٠٩١٠٦٧١٩٨٩٦

۲۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

۲۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

به یک خانم فروشنده با تجربه در فروشگاه پوشاک نیازمندیم ٠٩١٨٨١٤٣٣٥٤

۲۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

۲۸ روز قبل - دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱

به فروشنده خانم در فروشگاه کیف و کفش نیازمندیم ٠٩١٠٦٧١٩٨٩٦

۲۸ روز قبل - دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱

۲۸ روز قبل - دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱

به یک خانم فروشنده با تجربه در فروشگاه پوشاک نیازمندیم ٠٩١٨٨١٤٣٣٥٤

۲۸ روز قبل - دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱

۲۸ روز قبل - دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱

به یک یا دو فروشنده خانم با تجربه در لباس فروشی نیازمندیم حقوق ماهیانه ٨ میلیون ٠٩٢٢٣٤٥٥٤٥٩

۲۸ روز قبل - دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱

۲۸ روز قبل - دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱

به دو نفر فروشنده خانم به صورت نیمه وقت نیازمندیم ساعت کاری ٩/٣٠ الی ١٥/٣٠ مراجعه حضوری: سر یخچال ساختمان خاتم الانبیاء فروشگاه عاج

۲۸ روز قبل - دوشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۱

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان