• سفارش آگهی
    081 32531212
  • پست الکترونیکی
    info@shahrvand811.com
۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

به یک فروشنده خانم جهت فروشگاه سفال روبروی پادگان قهرمان نیازمندیم ساعت کاری ٨/٣٠ الی ١٨ ٠٩١٨٩٠٤١١٤٥ ٠٩١٨٣١١٠٠٧٩

۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

به یک فروشنده آقا نیازمندیم . بصورت دائم ساعت کاری ٨/٣٠ الی ١٣/٣٠ و١٦ الی ٢١/٣٠ ماهیانه ٢/٤٠٠ میلیون مغازه خرازی و جوراب فروشی ٠٩١٨٥٠٩٩٧٥٥

۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

به یک فروشنده خانم با حقوق بالا نیازمندیم ٠٩١٢٧٦٧٦٤١٩

۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

به تعدادی فروشنده مجرب خانم نیازمندیم خیابان پاستور تمام وقت و نیمه وقت با حقوق مناسب محدوده سنی ٢٠ الی ٣٠ سال ٠٩٩١٧٠١٦٣١٤ تماس تبلیغاتی ممنوع

۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

به یک فروشنده خانم در فروشگاه پوشاک نیازمندیم ٠٩١٨٩٠٩٤٠٠٧

۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

فروشنده - مشاور به یک نفر خانم جهت کار در فروشگاه معتبر نیازمندیم (مرکز خرید میلاد) ٠٩١٨٣١٥٥٨٧٨

۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

به تعدادی همکارخانم جهت فروشندگی پوشاک نیازمندیم ٣٨٢٧٥٠٢٠

۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

به یک فروشنده خانم نیازمندیم میرفندرسکی فروشگاه شهر صندل ساعت تماس ١٧ الی ١٩ ٣٢٥٢٢٧٢٣

۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

به یک نفر فروشنده خانم مسلط به نرم افزار حسابداری با مدرک لیسانس حسابداری نیازمندیم جهت کار در شهرک صنعتی بهاران ٠٩١٨٣١٩٦٦٩٠ زنگنه

۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

به یک نفر فروشنده خانم مسلط به نرم افزار حسابداری با مدرک لیسانس حسابداری نیازمندیم جهت کار در شهرک صنعتی بهاران ٠٩١٨٣١٩٦٦٩٠ زنگنه

۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹

۵ روز قبل - دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

به چند فروشنده خانم به صورت نیمه وقت با حقوق عالی نیازمندیم ٠٩١٢٨٩٤٦٦٠١

۵ روز قبل - دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

۵ روز قبل - دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

به یک همکار خانم فروشنده جهت کار در فروشگاه لوازم خانگی نیازمندیم ساعت کاری ٩الی ١٣/٣٠ ١٦ الی ٢٠ حقوق توافقی مراجعه حضوری خیابان بوعلی سرپل یخچال خیابان شهید قاسمیان فروشگاه تاپیک ٠٩٣٠٨١٢٤٥٤٦ ٠٩١٨٧١٢٢٨٠٧

۵ روز قبل - دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

۵ روز قبل - دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

به یک فروشنده خانم به صورت نیمه وقت یا تمام وقت جهت کاردر فروشگاه پوشاک زنانه نیازمندیم ٠٩١٩٨١١٧٠٤٨

۵ روز قبل - دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

۶ روز قبل - یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

به تعدادی فروشنده خانم با سابقه کار نیازمندیم ٣٢٥٢٢٨٧٢

۶ روز قبل - یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹

۷ روز قبل - شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹

به یک فروشنده خانم جهت کیف فروشی زنانه واقع درخیابان بوعلی نیازمندیم حقوق ماهیانه ١/٢٠٠ میلیون ساعت کاری ٩/٣٠ الی ١٣/٣٠ ١٦ الی ٢٠/٣٠ ٠٩١٠٦٧١٩٨٩٦

۷ روز قبل - شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

شرکت آوید همدان (سرویس خواب) جهت تکمیل کادر فروش خود نیازمند به یک نفر فروشنده خانم توانمند و حرفه ای می باشد شرایط : فن بیان قوی، با انگیزه و فعال روابط عمومی بالا،ظاهری آراسته علاقمندان و واجدین شرایط می توانند رزومه کاری خود را به شماره ذیل واتساپ نمایند ٠٩١٨٨١٦٩٢٢٤

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

به یک فروشنده خانم به صورت یک ماه نیازمندیم مرکز خرید میلاد، طبقه اول واحد ٢٠، چرم گل مریم ساعت تماس ١٧ الی ١٩-٣٨٢٣٤٥٥٢

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

به یک نفر فروشنده خانم مجرد و با سابقه جهت کاردر گیاهان دارویی حوالی میدان پیشاهنگی نیازمندیم ٠٩١٨٥٠٠٠٦٧٨

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

یک فروشگاه معتبر سرویس خواب در همدان جهت خدمات و نظافت به یک نیروی جوان فعال و مستعد نیازمند می باشد ، متقاضیان جهت هماهنگی با شماره ٠٩١٨٨١٦٩٢٢٤ تماس حاصل نمایند

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

فروشنده - مشاور به یک نفر خانم جهت کار در فروشگاه معتبر نیازمندیم (مرکز خرید میلاد) ٠٩١٨٣١٥٥٨٧٨

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

به تعدادی فروشنده خانم با سابقه کار نیازمندیم ٣٢٥٢٢٨٧٢

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹

۱۴ روز قبل - شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹

به یک فروشنده آقا نیازمندیم . بصورت دائم ساعت کاری ٨/٣٠ الی ١٣/٣٠ و١٦ الی ٢١/٣٠ ماهیانه ٢/٤٠٠ میلیون مغازه خرازی و جوراب فروشی ٠٩١٨٥٠٩٩٧٥٥

۱۴ روز قبل - شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹

۱۷ روز قبل - چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹

به دو نفر فروشنده آقا جهت کاردر قنادی سعید نیازمندیم آرامگاه بوعلی، خواجه رشید ٣٨٢٦١٨٢٣

۱۷ روز قبل - چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹

۱۷ روز قبل - چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹

به یک فروشنده خانم آشنابه کامپیوترو تایپ جهت کاردر کتابفروشی نیازمندیم بصورت دائم،با حقوق مکفی مراجعه حضوری خ بوعلی پاساژ چهلستون طبقه دوم جنب کتابفروشی عارف

۱۷ روز قبل - چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹

۱۷ روز قبل - چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹

به یک فروشنده خانم مجرب دارای سابقه کاری جهت همکاری نیازمندیم (جهت کار در بوتیک دخترانه) سن ۱۸ تا ۲۵ سال ۰۹۳۳۳۱۴۱۰۰۰

۱۷ روز قبل - چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹

۱۷ روز قبل - چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹

به تعدادی فروشنده مجرب خانم نیازمندیم خیابان پاستور تمام وقت محدوده سنی ٢٠ الی ٣٠ سال ٠٩٩١٧٠١٦٣١٤ تماس تبلیغاتی ممنوع

۱۷ روز قبل - چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹

۱۷ روز قبل - چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹

به دو نفر فروشنده خانم ترجیحاً با تجربه نیازمندیم حقوق ١/٢٠٠ هزار الی ١/٨٠٠ م بازار مظفریه روبروی بازار روز گالری الوان

۱۷ روز قبل - چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹

۱۷ روز قبل - چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹

به دو نفر فروشنده خانم با تجربه نیازمندیم حقوق ١/٢٠٠ هزار الی ١/٨٠٠ م بازار مظفریه روبروی بازار روز گالری الوان

۱۷ روز قبل - چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹

۱۸ روز قبل - سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹

به چند نفر فروشنده آقا با سابقه کار نیازمندیم خیابان اکباتان تولیدی پوشاک ناصری مراجعه حضوری، با حقوق ٢ میلیون بالا ٠٩٣٣٥٦٣٤٩٩٨

۱۸ روز قبل - سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹

به دو نفر فروشنده ماهرخانم جهت کار در فروشگاه مانتو نیازمندیم حقوق ماهیانه ١/٤٠٠ م به بالا خیابان بوعلی،سر یخچال ساختمان خاتم الانبیاءفروشگاه عاج

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹

به چند نفر فروشنده آقا با سابقه کار نیازمندیم خیابان اکباتان تولیدی پوشاک ناصری مراجعه حضوری، با حقوق ٢ میلیون بالا ٠٩٣٣٥٦٣٤٩٩٨

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹

به یک فروشنده خانم یا آقا جهت کاردر سوپرمارکت نیازمندیم ساعت کاری ٧ الی ١٥ حقوق ماهیانه ٢ م ٠٩١٨٦١٠٠٥٠٩

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹

به یک فروشنده خانم به صورت نیمه وقت یا تمام وقت جهت کاردر فروشگاه پوشاک زنانه نیازمندیم ٠٩١٩٨١١٧٠٤٨

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹

۲۱ روز قبل - شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹

به یک فروشنده جهت کار در سوپر مارکت با ضمانت کافی نیازمندیم ساعت کاری: ٨ ساعت در روز حقوق ماهیانه ١/٥٠٠ م (محدوده سبدبافان) ٠٩١٨٠٠١٩٣٠٠

۲۱ روز قبل - شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹

۲۱ روز قبل - شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹

به یک فروشنده خانم جهت کار در فرش فروشی نیازمندیم ساعت تماس ١٠ الی ١٢ و ١٦ الی ٢١ ترجیحا محدوده فلکه صدا وسیما ٠٩١٨٩٠٠٨٠٨٧

۲۱ روز قبل - شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹

۲۱ روز قبل - شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹

استخدام فروشنده خانم ساعت کاری ١٦:١٥ الی ٢١ حقوق پایه ٩٠٠ هزار تومان ٠٨١٣٨٢٣٣٢٧٩

۲۱ روز قبل - شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹

۲۱ روز قبل - شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹

به یک نفر فروشنده خانم نیازمندیم نبش پاساژ قدس فروشگاه آرایشی بهداشتی دلسی، گازرانی ٠٨١٣٢٥٢٢٢٧٣

۲۱ روز قبل - شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹

۲۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹

به یک فروشنده خانم جهت کاردر کتابفروشی نیازمندیم بصورت دائم،با حقوق مکفی خ بوعلی پاساژ چهلستون طبقه دوم ، جنب کتابفروشی عارف

۲۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹

۲۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹

به یک فروشنده خانم نیازمندیم ابتدای بازار مظفریه ٣٢٥٢١٤٥٦ ٠٩١٨٨١٤٣٢٩٠

۲۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹

۲۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹

به یک فروشنده آقا نیازمندیم . ساعت کاری ٨/٣٠ الی ١٣/٣٠ و١٦ الی ٢١/٣٠ ماهیانه ٢/٢٠٠ میلیون مغازه خرازی و جوراب فروشی ٠٩١٨٥٠٩٩٧٥٥

۲۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان