• سفارش آگهی
    081 32531212
  • پست الکترونیکی
    info@shahrvand811.com
۳ روز قبل - شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

به یک حسابدارخانم آشنا به حسابداری ترجیحا پاتریس نیازمندیم (جهت فاکتور زدن) ساعت کاری ٨/٣٠ الی ١٤ بیمه ندارد حقوق ماهیانه ٢/٥٠٠ میلیون همراه با هزینه ایاب و ذهاب ساعت تماس١٧ الی ١٩ ٠٩١٨٨١٥١٣٧٣ ٠٩١٨٩٠٨٠٩٦٠

۳ روز قبل - شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

به یک حسابدارخانم آشنا به حسابداری ترجیحا پاتریس نیازمندیم (جهت فاکتور زدن) ساعت کاری ٨/٣٠ الی ١٤ بیمه ندارد حقوق ماهیانه ٢/٥٠٠ میلیون همراه با هزینه ایاب و ذهاب ساعت تماس١٧ الی ١٩ ٠٩١٨٨١٥١٣٧٣ ٠٩١٨٩٠٨٠٩٦٠

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

۱۰ روز قبل - شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

به یک حسابدارخانم آشنا به حسابداری ترجیحا پاتریس و یا نرم افزار هلو نیازمندیم (جهت فاکتور زدن) در شهر کبودراهنگ ساعت کاری ٨/٣٠ الی ١٤ بیمه ندارد حقوق ماهیانه ٢ میلیون همراه با هزینه ایاب و ذهاب ساعت تماس١٧ الی ١٩ ٠٩١٨٨١٥١٣٧٣ ٠٩١٨٩٠٨٠٩٦٠

۱۰ روز قبل - شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

۱۵ روز قبل - دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

به یک حسابدارخانم آشنا به حسابداری ترجیحا پاتریس و یا نرم افزار هلو نیازمندیم (جهت فاکتور زدن) در شهر کبودراهنگ ساعت کاری ٨/٣٠ الی ١٤ بیمه ندارد حقوق ماهیانه ٢ میلیون همراه با هزینه ایاب و ذهاب ساعت تماس١٧ الی ١٩ ٠٩١٨٨١٥١٣٧٣ ٠٩١٨٩٠٨٠٩٦٠

۱۵ روز قبل - دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

به یک حسابدار خانم مسلط به نرم افزار هلو و قوانین دارایی ساعت کاری ٨ الی ١٧ با حقوق ٣ میلیون با بیمه تامین اجتماعی سرویس و عیدی جهت کار در شرکت پخش ابزار یراق واقع در شهرک صنعتی بهاران نیازمندیم ٠٩١٨٨١٢٦٣٦٠

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

به یک نفر حسابدار خانم جهت کار در سردخانه موادغذایی نیازمندیم ٠٩١٨١١١٠٣١١

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۲۲ روز قبل - دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

به یک حسابدارخانم آشنا به حسابداری ترجیحا پاتریس و یا نرم افزار هلو نیازمندیم (جهت فاکتور زدن) در شهر کبودراهنگ ساعت کاری ٨/٣٠ الی ١٤ بیمه ندارد حقوق ماهیانه ٢ میلیون همراه با هزینه ایاب و ذهاب ساعت تماس١٧ الی ١٩ ٠٩١٨٨١٥١٣٧٣ ٠٩١٨٩٠٨٠٩٦٠

۲۲ روز قبل - دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

۲۲ روز قبل - دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

به یک نفر حسابدار خانم جهت کار در سردخانه موادغذایی نیازمندیم ٠٩١٨١١١٠٣١١

۲۲ روز قبل - دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

۲۳ روز قبل - یکشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

به یک حسابدار خانم ترجیحا دارای حداقل سه سال سابقه کار حسابداری ، ترجیحا در شرکت پیمانکاری دارای مدرک حسابداری در شرکت پیمانکاری نیازمندیم ساعت تماس ٩ الی ١٤ ٠٩٩٠٢٩٢٩٣٤٩

۲۳ روز قبل - یکشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

۲۴ روز قبل - شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

به یک حسابدارخانم آشنا به حسابداری ترجیحا پاتریس و یا نرم افزار هلو نیازمندیم (جهت فاکتور زدن) در شهر کبودراهنگ ساعت کاری ٨/٣٠ الی ١٤ بیمه ندارد حقوق ماهیانه ٢ میلیون همراه با هزینه ایاب و ذهاب ساعت تماس١٧ الی ١٩ ٠٩١٨٨١٥١٣٧٣ ٠٩١٨٩٠٨٠٩٦٠

۲۴ روز قبل - شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

۲۷ روز قبل - چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

به یک حسابدار خانم ترجیحا دارای حداقل سه سال سابقه کار حسابداری ، ترجیحا در شرکت پیمانکاری دارای مدرک حسابداری در شرکت پیمانکاری نیازمندیم ساعت تماس ٩ الی ١٤ ٠٩٩٠٢٩٢٩٣٤٩

۲۷ روز قبل - چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

۲۷ روز قبل - چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

به یک نفر حسابدار خانم جهت کار در سردخانه موادغذایی نیازمندیم ٠٩١٨١١١٠٣١١

۲۷ روز قبل - چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان