جهت چاپ آگهی در نیازمندیها و درج رایگان در سایت با شماره 081 32531212 تماس حاصل فرمایید.
درج آگهی رایگان ویرایش آگهیامروز - چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵

امروز - چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
< به یک پرستار خانم بصورت شبانه روزی جهت نگهداری از یک سالمند خانم نیازمندیم *****٠٩١٨٧٠ (نمایش کامل)

امروز - چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵

امروز - چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
< به تعدادی نیروی خانم جوان جهت نگهداری از سالمند بصورت روزانه و شبانه نیازمندیم آرامگاه بوعلی، خیابان خواجه رشید کوچه هواپیمایی، ساختمان سپهر طبقه سوم *****٠٩١٨٦٢ (نمایش کامل)

امروز - چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵

امروز - چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
< به یک خانم مجرد جهت نگهداری از سالمند نیازمندیم با حقوق و مزایای کافی *****٠٩١٨٣١ (نمایش کامل)

۴ روز قبل - شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵

۴ روز قبل - شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵
< نیازمند پرستار خانم جهت نگهداری از سالمند بصورت شبانه روزی *****٣٨٢ (نمایش کامل)

۴ روز قبل - شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵

۴ روز قبل - شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵
< به یک پرستار خانم،مجرد زیر ٥٠ سال،بصورت شبانه روزی جهت مراقبت از خانم سالمند نیازمندیم *****٠٩١٨٣١ (نمایش کامل)

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵
< به یک نفر پرستار خانم جهت نگهداری از سالمند بصورت تمام وقت نیازمندیم *****٠٩١٨٣١ (نمایش کامل)

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵
< به تعدادی نیروی خانم جهت نگهداری از سالمند بصورت روزانه و شبانه نیازمندیم آرامگاه بوعلی، خیابان خواجه رشید کوچه هواپیمایی، ساختمان سپهر طبقه سوم *****٠٩١٨٦٢ (نمایش کامل)

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵
< نیازمند پرستار تمام وقت جهت نگهداری از سالمندخانم آلزایمری ترجیحاً ٥٠ ساله *****٠٩١٨٣١ (نمایش کامل)

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵
< به یک نفر پرستار خانم جهت نگهداری از سالمند بصورت تمام وقت نیازمندیم *****٠٩٣٥٩٣ (نمایش کامل)

۲۱ روز قبل - چهارشنبه ۸ دی ۱۳۹۵

۲۱ روز قبل - چهارشنبه ۸ دی ۱۳۹۵
< نیازمند پرستار تمام وقت جهت نگهداری از سالمندخانم آلزایمری ترجیحاً ٥٠ ساله *****٠٩١٨٣١ (نمایش کامل)

۲۱ روز قبل - چهارشنبه ۸ دی ۱۳۹۵

۲۱ روز قبل - چهارشنبه ۸ دی ۱۳۹۵
< نیازمند خانواده ای جهت پرستاری از پیرمردسالخورده باامکانات یک طبقه منزل مسکونی *****٠٩١٨٣١ (نمایش کامل)

۲۳ روز قبل - دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵

۲۳ روز قبل - دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵
< به یک پرستار بچه مجرب خانم بصورت تمام وقت نیازمندیم *****٠٩١٨٣١ (نمایش کامل)

۲۵ روز قبل - شنبه ۴ دی ۱۳۹۵

۲۵ روز قبل - شنبه ۴ دی ۱۳۹۵
< به یک پرستار خانم جهت نگهداری از یک خانم بصورت تمام وقت نیازمندیم *****٠٩١٨٨١ (نمایش کامل)

۲۵ روز قبل - شنبه ۴ دی ۱۳۹۵

۲۵ روز قبل - شنبه ۴ دی ۱۳۹۵
< به یک خانم مجرد جهت نگهداری از سالمند نیازمندیم با حقوق و مزایای کافی *****٠٩١٨٣١ (نمایش کامل)
Loading


®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به کانون آگهی و تبلیغات شهروند می باشد.