جهت چاپ آگهی در نیازمندیها و درج رایگان در سایت با شماره 081 32531212 تماس حاصل فرمایید.
درج آگهی رایگان ویرایش آگهی۱۱ روز قبل - شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵

۱۱ روز قبل - شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
< به یک نفر پرستار خانم،جهت نگهداری از یک مادر سالمند نیازمندیم.ساعت کاری: ٨ شب الی ٨ صبح حقوق ماهیانه:٤٠٠ هزار تومان *****٠٩١٨٨١ (نمایش کامل)

۲۱ روز قبل - چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵

۲۱ روز قبل - چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
< به دونفر نیروی خانم یک نفر بصورت شبانه و یک نفربصورت ٢٤ ساعته جهت نگهداری از سالمند نیازمندیم *****٠٩١٨٦٢ (نمایش کامل)

۲۱ روز قبل - چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵

۲۱ روز قبل - چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
< به یک نفر پرستار خانم جهت نگهداری از سالمند بصورت تمام وقت نیازمندیم *****٠٩١٨٩١ (نمایش کامل)

۲۳ روز قبل - دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵

۲۳ روز قبل - دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
< نیازمند یک پرستار جهت مراقبت از سالمند آقا ساعت کاری ٨ صبح الی ٩ شب *****٠٩٣٠٨١ (نمایش کامل)

۲۳ روز قبل - دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵

۲۳ روز قبل - دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
< به یک پرستار کودک نیازمندیم *****٠٩١٩٣٥ (نمایش کامل)

۲۵ روز قبل - شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵

۲۵ روز قبل - شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
< نیازمند پرستار خانم جهت نگهداری از سالمند بصورت شبانه روزی *****٣٨٢ (نمایش کامل)

۳۰ روز قبل - دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵

۳۰ روز قبل - دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
< نیازمند پرستار خانم جهت نگهداری از سالمند بصورت شبانه روزی *****٣٨٢ (نمایش کامل)
Loading


®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به کانون آگهی و تبلیغات شهروند می باشد.