• سفارش آگهی
    081 32531212
  • پست الکترونیکی
    info@shahrvand811.com
پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

به یک نفر پرستار خانم جهت نگهداری از سالمند نیازمندیم ٠٩١٨٨١٤٤٦٩٩

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

به یک نفر نیروی شبانه خانم جهت نگهداری از سالمند خانم با حقوق و پورسانت عالی نیازمندیم ٠٩١٨٦٧٤٦٧٢٦ ٣٢٦٤٥٨٩٥

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

نیازمند یک نفر پرستار خانم مجرب بین ٣٥ الی ٤٠ سال جهت نگهداری از کودک ٠٩٣٥٧٠٧١٦٥٧

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

۱۱ روز قبل - دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶

به تعدادی نیروی خانم با سابقه کاری جهت نگهداری از سالمند بصورت شبانه،روزانه یا ٢٤ ساعته نیازمندیم خیابان خواجه رشید کوچه آیت ا...نجفی ساختمان سپهر،طبقه سوم ٠٩١٨٦٢٧٨٤٣١

۱۱ روز قبل - دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶

۱۱ روز قبل - دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶

به یک نفر نیروی شبانه خانم جهت نگهداری از سالمند خانم با حقوق و پورسانت عالی نیازمندیم ٠٩١٨٦٧٤٦٧٢٦-٣٢٦٤٥٨٩٥

۱۱ روز قبل - دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶

۱۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

به یک خانم مرتب و آراسته جهت نگهداری از کودک و انجام امور منزل نیازمندیم ساعت کاری ٨ الی ١٩ حقوق ماهیانه یک میلیون تومان ٣٢٥٣١٤١٨

۱۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

۱۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

به تعدادی نیروی خانم با سابقه کاری جهت نگهداری از سالمند و بیمار،بصورت شبانه روزانه و ٢٤ ساعته نیازمندیم،میدان شریعتی جنب لوازم آرایشی بهداشتی مهرداد طبقه دوم دکتر زارعی ٣٢٦٤٥٨٩٥ ٠٩١٨٦٧٤٦٧٢٦

۱۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

۱۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

به تعدادی نیروی خانم با سابقه کاری جهت نگهداری از سالمند بصورت شبانه،روزانه یا ٢٤ ساعته نیازمندیم خیابان خواجه رشید کوچه آیت ا...نجفی ساختمان سپهر،طبقه سوم ٠٩١٨٦٢٧٨٤٣١

۱۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

۱۸ روز قبل - دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶

به تعدادی نیروی خانم با سابقه کاری جهت نگهداری از سالمند بصورت شبانه،روزانه یا ٢٤ ساعته نیازمندیم خیابان خواجه رشید کوچه آیت ا...نجفی ساختمان سپهر،طبقه سوم ٠٩١٨٦٢٧٨٤٣١

۱۸ روز قبل - دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶

۲۵ روز قبل - دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶

به یک خانم جهت پرستاری یک سالمند ،بصورت روزانه واقع در مریانج نیازمندیم ٠٩١٨٩٠٢٢٦٠٤

۲۵ روز قبل - دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶

۲۵ روز قبل - دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶

به یک نفر پرستار خانم مجرد جهت نگهداری از سالمند نیازمندیم با در اختیار گزاشتن محل سکونت ٠٩١٨٢٠٠٨٥٧٥

۲۵ روز قبل - دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶

۲۵ روز قبل - دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶

به یک نفر پرستار خانم جهت نگهداری از سالمند نیازمندیم ٠٩١٨٩١٢٨٩٧٩

۲۵ روز قبل - دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶

۳۰ روز قبل - چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

به یک خانم مجرد زیر ٥٠ سال جهت هم خانگی با یک خانم ، نیازمندیم ٠٩١٨٨١٢٤٧٧٥

۳۰ روز قبل - چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان