• سفارش آگهی
    081 32531212
  • پست الکترونیکی
    info@shahrvand811.com
دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

به دو نفر کانترکارخانم جهت کار در فست فود نیازمندیم همراه با سرویس برگشت ٠٩١٨٥٠٧٢٠٠٨ تماس تبلیغاتی ممنوع

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

نیازمند یک نفر آشپـز ماهرآقـا جهت کار در چلو کبابی ٠٩١٨٢١٨٩٧٠٠

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

به دو نفر نیروی کار ماهر با حقوق عالی،سن ١٨ الی ٢٥ سال جهت کار در آشپزخانه فست فود نیازمندیم ٠٩١٨٨١٣٥٥٣٢

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

به یک نفر پیتزا پیراشکی زن حرفه ای و یک نفر پیک موتوری نیازمندیم ساعت کاری: ٨ الی ١٢ ٠٩١٨٥٠٥٨٧٥٧

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

به یک آقا،جوان سن ١٨ الی ٢٥ سال جهت شستن ظروف و امور نظافتی کافه نیازمندیم،ساعت کاری: ١٦ الی ٢٤،حقوق ٤٥٠ هزار جهت مصاحبه حضوری:به آدرس زیر مراجعه نمایید،خیابان فرهنگ،روبروی اداره آموزش و پرورش،کافه ژاو ٠٩١٨٤٠٢٣١٨٢

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

نیازمند یک نفر آشپـز ماهرآقـا جهت کار در چلو کبابی ٠٩١٨٢١٨٩٧٠٠

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

نیازمند یک نفر آشپـز ماهرآقـا جهت کار در چلو کبابی ٠٩١٨٢١٨٩٧٠٠

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

به تعدادی پیک موتوری یک نفر آشپز یک نفر کمک آشپز یک نفر سالن کار و یک نفر ظرفشورآقا جهت کار در تهیه غذا نیازمندیم ٠٩١٨٩٠٧٠٦٠٢

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

به یک نفر پیتزا پیراشکی زن حرفه ای و یک نفر پیک موتوری نیازمندیم ساعت کاری: ٨ الی ١٢ ٠٩١٨٥٠٥٨٧٥٧

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

به یک نفر خانم یا آقا جهت کار در سالن غذاخوری به صورت تمام وقت نیازمندیم حقوق ماهیانه ٨٠٠ هزار تومان ساعت کاری ١٢ ظهر الی ١٢ شب ٠٩١٨٧٠٤٥٧٩٥

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

نیازمند یک نفر سالن کار آقا جهت بعدازظهرها ساعت کاری ١٦/٣٠ الی ٢١/٣٠ خیابان پاستور بالاتر از اورژانس کافه کاغذی ٠٩٩٠٥٧٦٥٧٣٧

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

به یک آشپز ماهر و یک نفر کارگر خانم جهت کار در رستوران نیازمندیم ٠٩١٨٣٠٧٠٢٨٣

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

نیازمند یک نفر سالن کار آقا سن زیر ٣٠ سال جهت کار در تهیه غذای گلپا چهارراه بابک به سمت شهرک مدنی ،روبروی پمپ بنزین و پمپ گاز پردیسان ٣٢٧٤٥٥٢٢ ٠٩١٨٤٤٤٧٥٧٠

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

استخدام پیک موتوری و آشپز به تعدادی پیک موتوری بصورت نیمه وقت ( شیفت شب)با حقوق ماهیانه ٤٥٠ هزار+مزایا ساعت کاری١٨/٣٠ الی ٢٣ و نیمه وقت صبح،از ساعت ٧/٣٠ الی ١٥ با حقوق ماهیانه ٦٠٠ هزار+ مزایا و بصورت تمام وقت از ساعت ١١ الی ١٥ ١٨/٣٠ الی ٢٣با حقوق ماهیانه ٩٠٠ هزار+ مزایا و دو نفر آشپزخانم یا آقا بصورت نیمه وقت از ساعت ٧/٣٠ الی ١٥ با حقوق ٥٠٠ هزار نیازمندیم ٠٩١٨٠١٧٣٣٩٣

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

به تعدادی نیروی کار جوان (خانم و آقا) ٣ نفر کانتر کار خانم بصورت پاره وقت ٢ نفر کارگر آشپزخانه خانم و ٤ نفر پیک موتوری با موتور جهت کار در فست فود نیازمندیم ٠٩٠١٢٤٣١١٢٢ تماس تبلیغاتی اکیداً ممنوع

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

۲۲ روز قبل - شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

نیازمند نیروی آقا به عنوان سالن کار در فست فود دارای سابقه کار ٣٨٣٢٨١١١

۲۲ روز قبل - شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

۲۲ روز قبل - شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

به دو نفر نیروی کار ماهر با حقوق عالی جهت کار در آشپزخانه فست فود ، نیازمندیم ٠٩١٨٨١٣٥٥٣٢

۲۲ روز قبل - شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

۲۲ روز قبل - شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

به دو نفر نیروی کار ماهر با حقوق عالی جهت کار در آشپزخانه فست فود ، نیازمندیم ٠٩١٨٨١٣٥٥٣٢

۲۲ روز قبل - شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

۲۲ روز قبل - شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

به یک نفر خانم یا آقا جهت کار در سالن غذاخوری به صورت تمام وقت نیازمندیم حقوق ماهیانه ٨٠٠ هزار تومان ساعت کاری ١٢ ظهر الی ١٢ شب ٠٩١٨٧٠٤٥٧٩٥

۲۲ روز قبل - شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

۲۵ روز قبل - چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶

به یک همکار خانم جهت کار در آشپزخانه فست فود نیازمندیم ساعت کاری: ١٠ صبح الی ١٥ ٠٩١٨٧٠٥٣٨١٥

۲۵ روز قبل - چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶

۲۵ روز قبل - چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶

به یک آشپز ماهر نیازمندیم ٠٩١٨٣٠٧٠٢٨٣

۲۵ روز قبل - چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶

۲۵ روز قبل - چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶

به یک نفر آشپزماهر جهت کاردر تهیه غذا واقع در شهرک الوند نیازمندیم ٠٩١٢٢٢٣٦٢٩٠

۲۵ روز قبل - چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶

۲۷ روز قبل - دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶

به دو نفر سوخاری کارآقا جهت کار در فست فود نیازمندیم،ساعت کاری: ٩/٣٠ الی ١٥/٣٠ و ١٨ الی ٢٤ ٠٩١٨٥٠٧٢٠٠٨ تماس تبلیغاتی اکیداًممنوع

۲۷ روز قبل - دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶

۲۷ روز قبل - دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶

به چند نفر سالن دار آقا وخانم جهت کار در باغ تالار ، نیازمندیم چهارراه بابک ، نرسیده به جاده شورین ، پشت گاز CNGولیعصر باغ تالار یاس ٠٩٣٠٧٣٠٩٤٩٣

۲۷ روز قبل - دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶

۲۷ روز قبل - دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶

دونفر کارگر ساده و یک نفر آشپز آشنا به پخت غذاهای سنتی جهت کار در رستوران نیازمندیم ٠٩١٨٥٠٠٤٤٠١ ٠٩١٨٩٠٥٠٧٢٩

۲۷ روز قبل - دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان