• سفارش آگهی
    081 32531212
  • پست الکترونیکی
    info@shahrvand811.com
پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

نیازمند دو نفر نیروی آقا جهت کار در فست فود آدرس: ٣٠ متری شکریه بالاتر از پارک شکریه فست فود زیگزاگ

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

به تعدادی سالن کارآقا با سابقه کاری در رستوران نیازمندیم همدان، هتل بوعلی رستوران پارسه ٠٩٣٩٦٢٩٦٣٣٢

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

به یک همکار خانم جهت کار در آشپزخانه فست فود نیازمندیم ساعت کاری: ١٠ صبح الی ١٥ ٠٩١٨٧٠٥٣٨١٥

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

به دو نفر نیروی کار ماهر سرو کار و سالن کار جهت کار در فست فود ، نیازمندیم ٠٩١٨٨١٣٥٥٣٢

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

به یک صندوق دار با تجربه خانم نیازمندیم با حقوق بالا ٠٩٣٦٨٠٥٥٧٥٧

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

به تعدادی کانتر کار خانم و آقا سالن کار آقا پیک موتوری و ظرفشور آقا نیازمندیم مراجعه حضوری خیابان جهاد ابتدای میرزاده عشقی فست فود کلیز

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

به یک نفر نیروی آشنا به کار تهیه غذا نیازمندیم روبروی بیمارستان بعثت تهیه غذای مهربان ٠٩١٨٥٠١٣٣٠٢

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

به تعدادی کانتر کار خانم و آقا سالن کار آقا پیک موتوری و ظرفشور آقا نیازمندیم مراجعه حضوری خیابان جهاد ابتدای میرزاده عشقی فست فود کلیز

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

۶ روز قبل - شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶

به یک نفر نیروی کارحرفه ای خانم جهت سرویس دهی درسالن فست فود با حقوق ومزایای مناسب نیازمندیم ٠٩٢٠٧٢٧٧٠٢٧

۶ روز قبل - شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶

۶ روز قبل - شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶

به یک نفر نیروی کار جهت کار در فست فود نیازمندیم ٣٢٦٧٣٠٨٦

۶ روز قبل - شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶

۶ روز قبل - شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶

به دو نفر ساندویچ زن جهت کار در فست فود بصورت نیمه وقت و تمام وقت نیازمندیم ٠٩١٨٩٠٧٥٧٠٩

۶ روز قبل - شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

فوری فوری به یک نفر آشپز فست فود با تجربه و متعهد نیازمندیم با حقوق توافقی ٠٩١٨١١١٣٠٤٣

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

استخدام در رستوران فرنگی ١-پیتزا زن ماهر ایتالیایی (پاروکار) ٢-سالن کار آقا با روابط عمومی بالا و سابقه کار ٣-پیک موتوری ،٤-کارگر ساده آقا با حقوق ومزایای مکفی ٠٩١٩١٦٨٩١٠١ - ٠٩١٩٧٣٨٧٣٤٦

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

آگهی استخدام به تعدادی پیک موتوری وسالن کار آقا و تعدادی کانتر کار خانم با تجربه با حقوق و مزایای مناسب نیازمندیم مراجعه حضوری خیابان جهاد ابتدای میرزاده عشقی فست فود کلیز

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

آگهی استخدام به تعدادی پیک موتوری وسالن کار آقا و تعدادی کانتر کار خانم با تجربه با حقوق و مزایای مناسب نیازمندیم مراجعه حضوری خیابان جهاد ابتدای میرزاده عشقی فست فود کلیز

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

دعوت به همکاری باریستا (کافه من) مسلط به بارگرم و سرد و منوی صبحانه و غذا ٠٩٣٥٩٢٢٨٤٢٦

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

آگهی استخدام به تعدادی پیک موتوری وسالن کار آقا و تعدادی کانتر کار خانم با تجربه با حقوق و مزایای مناسب نیازمندیم مراجعه حضوری خیابان جهاد ابتدای میرزاده عشقی فست فود کلیز

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

۱۱ روز قبل - دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶

به یک کافه من مسلط به بار گرم و سرد و منوی صبحانه،جهت شیفت صبح و یک سالن کار جهت شیفت عصر نیازمندیم کافه هنر،میرزاده عشقی ابتدای رکنی ٠٩١٠٩٥٨٦٠٠٧ ٠٩٣٥٦٩٨١٦٩٨

۱۱ روز قبل - دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶

۱۱ روز قبل - دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶

به دو نفر نیروی کار ماهر سرو کار و سالن کار جهت کار در فست فود ، نیازمندیم ٠٩١٨٨١٣٥٥٣٢

۱۱ روز قبل - دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶

۱۱ روز قبل - دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶

به یک همکار خانم جهت کار در آشپزخانه فست فود نیازمندیم ساعت کاری: ١٠ صبح الی ١٥ ٠٩١٨٧٠٥٣٨١٥

۱۱ روز قبل - دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶

۱۱ روز قبل - دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶

استخدام در رستوران فرنگی پیتزا زن ماهر ایتالیایی (پاروکار) پیک موتوری ، با حقوق ومزایای مکفی ٠٩١٩١٦٨٩١٠١ - ٠٩١٩٧٣٨٧٣٤٦

۱۱ روز قبل - دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶

نیازمند یک نفر آشپـز ماهرآقـا جهت کار در چلو کبابی ٠٩١٨٢١٨٩٧٠٠

۱۳ روز قبل - شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶

به یک نفر نیروی کار تحصیل کرده و ماهر آشنا به سرویس دهی داخل رستوران نیازمندیم ٠٩٢٠٧٢٧٧٠٢٧

۱۳ روز قبل - شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶

۱۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

به یک منشی خانم جهت کار در رستوران نیازمندیم ٠٩٩٠١٠٩٠٧٩٠

۱۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

۱۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

به یک نفر نیروی کار تحصیل کرده و ماهر آشنا به سرویس دهی داخل رستوران نیازمندیم ٠٩٢٠٧٢٧٧٠٢٧

۱۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

۱۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

به یک منشی جهت کار در تهیه غذا نیازمندیم ٠٩٣٨٨١١٠٧٤٥

۱۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

۱۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

به یک کارگر ساده جهت کار در تهیه غذا نیازمندیم ٠٩٣٨٨١١٠٧٤٥

۱۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

۱۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

به یک آشپز حرفه ای کارگر ساده و پیک موتوری نیازمندیم ٠٩٣٩٧٦١٣٥٥٩

۱۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

۱۸ روز قبل - دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶

به یک صندوقدار خانم جهت کار در رستوران نیازمندیم ٠٩١٨٩٠١١٣٦٠

۱۸ روز قبل - دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶

۱۸ روز قبل - دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶

استخدام در رستوران فرنگی پیتزا زن ماهر ایتالیایی (پاروکار) کمک آشپز ( برگر زن) ٠٩١٩١٦٨٩١٠١ - ٠٩١٩٧٣٨٧٣٤٦

۱۸ روز قبل - دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶

۱۸ روز قبل - دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶

به یک نفر خانم جهت همکاری در کافی شاپ نیازمندیم ٠٩١٨٥٨٩٥٩٥٥

۱۸ روز قبل - دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶

۱۸ روز قبل - دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶

به دو نفر کارگر ساده وارد به کار آشپز خانه و دو نفر پیک موتوری نیازمندیم،هنرستان پایین تر از ،دانشگاه علمی کاربردی تهیه غذای ساسان ٠٩١٢٦٩٩٧٢١٣

۱۸ روز قبل - دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶

۲۵ روز قبل - دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶

به دونفر پیک موتوری با مدارک کامل وتعدادی نیروی آشپزخانه جهت کار در فست فود ، نیازمندیم ٠٩٣٨٠٠٢٥٨٢١

۲۵ روز قبل - دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶

۲۵ روز قبل - دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶

به یک کمک آشپز ماهر و یک نفر آشپز نیازمندیم ٠٩١٨٨١٤٩٧٥١

۲۵ روز قبل - دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶

۲۵ روز قبل - دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶

به یک صندوقدار خانم جهت کار در رستوران نیازمندیم ٠٩١٨٩٠١١٣٦٠

۲۵ روز قبل - دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶

۲۵ روز قبل - دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶

به تعدادی نیروی کار آقا جهت سالن کاری رستوران ماه سبز،واقع در بلوار ارم نیازمندیم،ساعت کاری: ١٠/٣٠ الی ١٥/٣٠ و ١٨/٣٠ الی ٢٤ ٠٩١٨٦٢٥١٧٧٥

۲۵ روز قبل - دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶

۲۵ روز قبل - دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶

به دو نفر کانترکارخانم جهت کار در فست فود نیازمندیم همراه با سرویس برگشت ٠٩١٨٥٠٧٢٠٠٨ تماس تبلیغاتی ممنوع

۲۵ روز قبل - دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶

۲۵ روز قبل - دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶

به چند نفر کارگر ساده آقا و دو نفر سوخاری کار آقا جهت کار در فست فود نیازمندیم،ساعت کاری: ٩/٣٠ الی ١٥/٣٠ و ١٨ الی ٢٤ ٠٩١٨٥٠٧٢٠٠٨ تماس تبلیغاتی اکیداًممنوع

۲۵ روز قبل - دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶

۲۵ روز قبل - دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶

تهیه غذای سرآشپز به یک آشپزو یک کارگر ساده (خانم یا آقا )و یک صندوقدار خانم باتجربه نیازمند است ،واقع در میدان پیشاهنگی ٠٩١٨٦١٠٠٠٤٢

۲۵ روز قبل - دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶

۲۵ روز قبل - دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶

به دو نفر سالن کار خانم نیازمندیم ٠٩٣٧٢١١٢٥١١

۲۵ روز قبل - دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان