• سفارش آگهی
    081 38267933
  • پست الکترونیکی
    shahrvand.hamedan@yahoo.com
امروز - شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲

یک نفر سالن کار یک نفر نیروی کار و یک نفرآشپز جهت کار در باغ رستوران نیازمندیم ٠٩١٨٤٤٣٦٥٠٠

امروز - شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲

امروز - شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲

فست فود دونر جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به تعدادی نیروی کار خانم و آقا به صورت نیمه وقت و تمام وقت به صورت ذیل نیازمند است عنوان شغلی / پایه حقوق نیروی آشپزخانه و آشپز/٧ الی ١٢ میلیون صندوقدار خانم/٦ الی ٩ میلیون سالن کار /٦ الی ١٠ میلیون پیک موتوری /٩ الی ١٢ میلیون ظرفشور/ ٧ الی١٠میلیون کانتر کار خانم/ ٦ الی ٩ میلیون با بالاترین حقوق و مزایا مراجعه حضوری : استادان نبش بلوار غنی زادیان فست فود دونر ٠٩١٨٣١٥٤٦٢٨

امروز - شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲

امروز - شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲

استخدام در کافه فست فود به تعدادی همکار آقا و خانم به صورت تمام وقت پاره وقت با حقوق و مزایای خوب دعوت به همکاری می شود آشپز ( خانم یا آقا) - کمک آشپز ( خانم یا آقا ) سالن کار (آقا ) - بارتندر (خانم یا آقا) ٠٩٠٠٥٥٥٠٥٥٩

امروز - شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲

امروز - شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲

یک صندوقدار خانم جهت شیفت شب و یک سالن کار خانم جهت کاردر رستوران نیازمندیم مراجعه حضوری خیابان مهدیه روبروی اداره برق جنب شیلات ، رستوران مهیار ٠٩١٨٨١٤٧١٥٩

امروز - شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲

۳ روز قبل - چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲

به یک آشپز و یک نفر منشی خانم جهت کار در تهیه غذا محدوده خضر نیازمندیم ٠٩١٨٧٠٢٦٣٦٠ ٠٩١٨٣١٤٩٨٢٨

۳ روز قبل - چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲

۳ روز قبل - چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲

به یک آشپز و یک نفر کارگر ساده آقا با حقوق و مزایای عالی جهت کار در فست فود به صورت تمام وقت نیازمندیم ٠٩٣٨٢٨٦٤٦٣٦

۳ روز قبل - چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

به تعدادی نیرو و یک نفرآشپز جهت کار در باغ رستوران نیازمندیم ٠٩١٨٤٤٣٦٥٠٠

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

به یک نیروی خانم جهت فعالیت در رستوران نیازمندیم بلوار جانبازان رستوران وحدت ٠٩١٨١١١٢١٧٠

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

به یک آشپز و یک نفر منشی خانم جهت کار در تهیه غذا محدوده خضر نیازمندیم ٠٩١٨٧٠٢٦٣٦٠ ٠٩١٨٣١٤٩٨٢٨

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

به یک آشپز و یک نفر کارگر ساده آقا با حقوق و مزایای عالی جهت کار در فست فود به صورت تمام وقت نیازمندیم ٠٩٣٨٢٨٦٤٦٣٦

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

فست فود دونر جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به تعدادی نیروی کار خانم و آقا به صورت نیمه وقت و تمام وقت به صورت ذیل نیازمند است عنوان شغلی / پایه حقوق نیروی آشپزخانه و آشپز/٧ الی ١٢ میلیون صندوقدار خانم/٦ الی ٩ میلیون سالن کار /٦ الی ١٠ میلیون پیک موتوری /٩ الی ١٢ میلیون ظرفشور/ ٧ الی١٠میلیون کانتر کار خانم/ ٦ الی ٩ میلیون با بالاترین حقوق و مزایا مراجعه حضوری : استادان نبش بلوار غنی زادیان فست فود دونر ٠٩١٨٣١٥٤٦٤٨

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲

به یک نیروی خانم جهت فعالیت در رستوران نیازمندیم بلوار جانبازان رستوران وحدت ٠٩١٨١١١٢١٧٠

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲

به تعدادی نیرو و یک نفرآشپز جهت کار در باغ رستوران نیازمندیم ٠٩١٨٤٤٣٦٥٠٠

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲

به یک آشپز و یک نفر منشی خانم جهت کار در تهیه غذا محدوده خضر نیازمندیم ٠٩١٨٧٠٢٦٣٦٠ ٠٩١٨٣١٤٩٨٢٨

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲

به یک آشپز و یک نفر کارگر ساده آقا با حقوق و مزایای عالی جهت کار در فست فود به صورت تمام وقت نیازمندیم ٠٩٣٨٢٨٦٤٦٣٦

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲

۲۶ روز قبل - دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲

به یک نیروی خانم جهت فعالیت در رستوران نیازمندیم بلوار جانبازان رستوران وحدت ٠٩١٨١١١٢١٧٠

۲۶ روز قبل - دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲

۲۶ روز قبل - دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲

به تعدادی نیرو و یک نفرآشپز جهت کار در باغ رستوران نیازمندیم ٠٩١٨٤٤٣٦٥٠٠

۲۶ روز قبل - دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲

۲۸ روز قبل - شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۲

به یک نیروی خانم جهت فعالیت در رستوران نیازمندیم بلوار جانبازان رستوران وحدت ٠٩١٨١١١٢١٧٠

۲۸ روز قبل - شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۸ روز قبل - شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۲

به تعدادی نیرو و یک نفرآشپز جهت کار در باغ رستوران نیازمندیم ٠٩١٨٤٤٣٦٥٠٠

۲۸ روز قبل - شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۲

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان