• سفارش آگهی
    081 32531212
  • پست الکترونیکی
    info@shahrvand811.com
۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به یک نفر ظرفشور خانم جهت کار در چلوکبابی نیازمندیم ٠٩١٨٢١٨٩٧٠٠

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به یک نفر آشپز متعهدو با سابقه نیازمندیم آدرس: خیابان شهدا روبروی بانک آینده سرگذر شمالی،پلاک ١١ ٣٢٥٢٣٥٣٩ ٠٩١٨٨١٥٨٧٢٣

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به یک پیک موتوری و یک آشپز جهت کار در فست فود زیگزاگ نیازمندیم، مراجعه حضوری سی متری شکریه فست فود زیگزاگ ٣٨٣٢٨٠٠٠

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به یک صندوقدار آقا (ترجیحا با سابقه کاری) یک پیتزا زن و یک پیک موتوری جهت کاردر فست فود نیازمندیم استادان، جنب بانک صادرات گرین فود ساعت تماس :١١ الی ١٥ و ١٨ الی ٢٤ ٠٩٠١٤١٠٤٨٤١

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به یک کارگر ساده جهت کار در رستوران نیازمندیم،مراجعه حضوری: بر بلوار بعثت،بالاتر از استانداری رستوران پیکانی ساعت تماس ١٢الی ١٥، ٢٠ الی ٢٠/٣٠ ٠٩١٨٢٢٢٢٠١٥

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به یک نفر ظرفشور و تعدادی پیک موتوری جهت کار در تهیه غذا نیازمندیم ترجیحاً متاهل مراجعه حضوری ٠٩٣٥٤١٢٠٠١٩

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به یک آشپز و یک کمک آشپز نیازمندیم ٠٩١٨٨١٤٩٧٥١

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به یک ساندویچ زن ماهر و یک شاگرد جهت کاردر اغذیه کتیبه واقع در ابتدای خیابان اکباتان نیازمندیم ٠٩١٨٨١١٣١٩٠

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به یک آقای جوان (سن ١٨ الی ٢٥ سال)جهت ظرفشوری در کافی شاپ ، نیازمندیم ساعت کاری ١٦ الی ٢٤ حقوق ماهیانه ٦٠٠ هزار تومان ٠٩١٨٤٠٢٣١٨٢

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

فوری به یک کمک آشپز مسلط به سیخ زدن کباب جهت کاردرتهیه غذا نیازمندیم ٠٩١٨٧٠٧٦٠٣٥

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به دو نفر کارگر ساده خانم و یک نفرکارگر آقا بصورت نیمه وقت و تمام وقت جهت کاردر فست فود نیازمندیم جنب بیمارستان امام روبروی خیابان شکریه بریانی دلستان ساعت تماس ١٠ صبح به بعد ٠٩١٩٨١١٠٩٢٢

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به یک سالن کار ماهر چند پیک موتوری تمام وقت با حقوق و مزایای عالی نیازمندیم چهارراه شهناز، رستوران سیمرغ طلایی ٠٩١٨٢٠٨٠٢٥٥

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

نیازمند یک نفر آشپز ماهر و با تجربه و یک نفر آشپز نیمه ماهر جهت کار در چلو کبابی ٠٩١٨٢١٨٩٧٠٠

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به تعدادی ظرفشور سالن کار کمک آشپز، آشپز پیک موتوری نیازمندیم ٠٩١٨٩٠٧٠٦٠٢

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به تعدادی نیروی کار ماهر خانم و آقا جهت کار در فست فود نیازمندیم ساعت تماس ١١ الی ١٦ ٣٢٦٧٣٠٨٦

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به یک آشپز فست فود ماهر جهت شراکت در رستوران واقع در شهربهار نیازمندیم ٠٩١٨٣١٧٣٤٧٧

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به تعدادی ظرفشور سالن کار کمک آشپز، آشپز پیک موتوری نیازمندیم ٠٩١٨٩٠٧٠٦٠٢

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به دو نفر کارگر ساده خانم و یک نفرکارگر آقا بصورت نیمه وقت و تمام وقت جهت کاردر فست فود نیازمندیم جنب بیمارستان امام روبروی خیابان شکریه بریانی دلستان ساعت تماس ١٠ صبح به بعد ٠٩١٩٨١١٠٩٢٢

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به یک سالن کار ماهر چند پیک موتوری تمام وقت با حقوق و مزایای عالی نیازمندیم چهارراه شهناز، رستوران سیمرغ طلایی ٠٩١٨٢٠٨٠٢٥٥

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

فوری به یک کمک آشپز مسلط به سیخ زدن کباب جهت کاردرتهیه غذا نیازمندیم ٠٩١٨٧٠٧٦٠٣٥

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

نیازمند یک نفر آشپز ماهر و با تجربه و یک نفر آشپز نیمه ماهر جهت کار در چلو کبابی ٠٩١٨٢١٨٩٧٠٠

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به تعدادی نیروی کار ماهر خانم و آقا جهت کار در فست فود نیازمندیم ساعت تماس ١١ الی ١٦ ٣٢٦٧٣٠٨٦

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به یک آشپز فست فود ماهر جهت شراکت در رستوران واقع در شهربهار نیازمندیم ٠٩١٨٣١٧٣٤٧٧

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان