جهت چاپ آگهی در نیازمندیها و درج رایگان در سایت با شماره 081 32531212 تماس حاصل فرمایید.
درج آگهی رایگان ویرایش آگهیپریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به یک نیروی ظرفشور و نظافتی،جهت کار در کافه نیازمندیم ساعت کاری: ١٦ الی ٢٣ حداکثر سن ٣٠ سال مراجعه فقط حضوری خیابان میرزاده عشقی ابتدای خیابان رکنی،کافه هنر (نمایش کامل)

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به چند نفر سالن کار آقا جهت کار در فست فود نیازمندیم ساعت کاری: ٩/٣٠ الی ١٥/٣٠ و ١٨ الی ٢٤ *****٠٩١٨٥٠ (نمایش کامل)

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به یک کافی شاپ کار نیمه ماهر جهت کار در فست فود نیازمندیم *****٠٩١٨٥٠ (نمایش کامل)

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به یک همکارخانم یا آقا جهت کار درفست فودنیازمندیم ترجیحا باسابقه کار *****٠٩١٨٩٠ (نمایش کامل)

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به یک سرآشپز حرفه ای نیازمندیم جهت تهیه غذا *****٠٩١٩١٢ (نمایش کامل)

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به یک نفر فست فود کار نیازمندیم، ساعت کاری: ١١ ظهر الی ٢٣ شب یا از ساعت ١٧ الی ٢٣ حقوق توافقی *****٠٩٣٩٣٨ (نمایش کامل)

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به یک نفر سرآشپز ماهر و دو نفرنیروی خانم جهت کار در سفره خانه سنتی نیازمندیم *****٣٢٥ (نمایش کامل)

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به یک نفر کارگر آشپز خانه ترجیحاً دارای سابقه کار فرکاری با حقوق ماهیانه ٧٥٠ هزار بصورت تمام وقت همراه با نهار و شام میدان دانشگاه خیابان عارف،چهارراه نظری فست فود سی نون *****٣٨٢٢٨٩ ت.ت.م (نمایش کامل)

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به یک نفر سالن کار آقا بصورت تمام وقت با حقوق ماهیانه ٧٥٠ هزار همراه با نهار و شام نیازمندیم میدان دانشگاه خیابان عارف،چهارراه نظری فست فود سی نون *****٣٨٢٢ ت.ت.م (نمایش کامل)

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به یک نفر سالن کار باتجربه،جهت کار در چلو کبابی نیازمندیم *****٠٩١٨٢١ (نمایش کامل)

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
< نیازمند آشپز ماهر جهت کار در چلو کبابی *****٠٩١٨٢١ (نمایش کامل)

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به یک نفر سالن کار آقا بصورت تمام وقت با حقوق ماهیانه ٧٠٠ هزار همراه با نهار و شام نیازمندیم میدان دانشگاه خیابان عارف،چهارراه نظری فست فود سی نون *****٣٨٢٢ ت.ت.م (نمایش کامل)

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به یک نفر کارگر آشپز خانه ترجیحاً دارای سابقه کار فرکاری با حقوق ماهیانه ٧٥٠ هزار بصورت تمام وقت همراه با نهار و شام میدان دانشگاه خیابان عارف،چهارراه نظری فست فود سی نون *****٣٨٢٢٨٩ ت.ت.م (نمایش کامل)

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به تعدادی آشپز و یک نفر خانم با سابقه کاری جهت کاردر آشپزخانه فست فودنیازمندیم *****٣٨٣٧ (نمایش کامل)

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
< استخدام در رستوران فرنگی به یک نفر پیتزا زن ماهر ایتالیایی - غیر سیگاری و یک نفر ظرفشور ترجیحا خانم با سابقه کاری مرتبط نیازمندیم *****٠٩١٩٧٣ *****٠٩١٩١٦ (نمایش کامل)

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

۷ روز قبل - دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
< نیازمند یک نفر همکار خانم جهت کار در سالن غذاخوری *****٠٩٣٠٧٧ (نمایش کامل)

۹ روز قبل - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

۹ روز قبل - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به یک نفر پیتزا پیراشکی زن ماهر نیازمندیم *****٠٩١٨٩٠ (نمایش کامل)

۹ روز قبل - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

۹ روز قبل - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به تعدادی گارسون و سرگارسون باتجربه و آموزش دیده با سابقه کاری در رستوران نیازمندیم *****٠٩٣٥٤٩٢ (نمایش کامل)

۹ روز قبل - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

۹ روز قبل - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به دو نفر پیتزا کار و دو نفر سوخاری کار ماهر آقا،جهت کار در فست فود نیازمندیم ساعت کاری:٩/٣٠ الی ١٥/٣٠ ١٨ الی ٢٤ ساعت تماس:١١ صبح به بعد *****٠٩١٨٥٠ تماس تبلیغاتی اکیداً ممنوع (نمایش کامل)

۹ روز قبل - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

۹ روز قبل - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به یک نفر فرکار و یک نفر برگر زن خانم یا آقا جهت کار در فست فود نیازمندیم ساعت کاری ١٨/٣٠ الی ٢٣ *****٠٩١٨٧٠ (نمایش کامل)

۹ روز قبل - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

۹ روز قبل - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به یک نفر سالن کار آقا بصورت تمام وقت با حقوق ماهیانه ٧٠٠ هزار همراه با نهار و شام نیازمندیم میدان دانشگاه خیابان عارف،چهارراه نظری فست فود سی نون *****٣٨٢٢ ت.ت.م (نمایش کامل)

۹ روز قبل - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

۹ روز قبل - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به یک نفر کارگر آشپز خانه ترجیحاً دارای سابقه کار فرکاری با حقوق ماهیانه ٧٥٠ هزار بصورت تمام وقت همراه با نهار و شام میدان دانشگاه خیابان عارف،چهارراه نظری فست فود سی نون *****٣٨٢٢٨٩ ت.ت.م (نمایش کامل)

۱۲ روز قبل - چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶

۱۲ روز قبل - چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶
< نیازمند دو نفرآشپز و سالن کار جهت کار در فست فود مراجعه حضوری ٣٠ متری شکریه روبروی بیمه کارآفرینی فست فود زیگزاگ *****٣٨٣ (نمایش کامل)

۱۲ روز قبل - چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶

۱۲ روز قبل - چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶
< به یک شاگرد جهت کار در رستوران (سالن کاری) نیازمندیم محدوده سنی حداکثر ٢٠ سال ساعت کاری ١١ الی ١٥ و ١٨:٣٠ الی ٢٤ همراه با شام و انعام/ حقوق ماهیانه ٦٠٠ هزار *****٠٩٣٧١٣ (نمایش کامل)

۱۲ روز قبل - چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶

۱۲ روز قبل - چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶
< به یک صندوقدار خانم جهت کار در رستوران نیازمندیم *****٠٩١٨٤٤ ساعت تماس:١٠ الی ١٣ (نمایش کامل)

۱۲ روز قبل - چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶

۱۲ روز قبل - چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶
< به یک نفر کارگر آشپز خانه ترجیحاً دارای سابقه کار فرکاری با حقوق ماهیانه ٧٥٠ هزار بصورت تمام وقت همراه با نهار و شام میدان دانشگاه خیابان عارف،چهارراه نظری فست فود سی نون *****٣٨٢٢٨٩ ت.ت.م (نمایش کامل)

۱۲ روز قبل - چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶

۱۲ روز قبل - چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶
< استخدام در فست فود آشپز ساده خانم ،نیمه وقت صبح،حقوق ٥٠٠ هزار همکار خانم نیمه وقت حقوق ٤٠٠ هزار پیک موتوری تمام وقت حقوق ٨٠٠ هزار، با مزایای عالی پیک موتوری نیمه وقت صبح حقوق ٥٠٠ هزار نیازمندیم *****٠٩١٨٠١ (نمایش کامل)

۱۲ روز قبل - چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶

۱۲ روز قبل - چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶
< به یک نفر سالن کار آقا بصورت تمام وقت با حقوق ماهیانه ٧٠٠ هزار همراه با نهار و شام نیازمندیم میدان دانشگاه خیابان عارف،چهارراه نظری فست فود سی نون *****٣٨٢٢ ت.ت.م (نمایش کامل)

۱۲ روز قبل - چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶

۱۲ روز قبل - چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۶
< به دو نفر آشپز آقا جهت کار دررستوران نیازمندیم *****٠٩١٨٦٠ (نمایش کامل)

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶
< فوری نیازمند فوری دو نفر خانم جهت سالن کاری و یک نفر خانم جهت نیروی خدماتی (ظرفشور و نظافتچی) جهت کار در رستوران خاک طلا واقع در خیابان شریعتی نیازمندیم ساعت کاری ٨ صبح تا ٥ عصر و یک نفر در شیفت شب (مراجعه حضوری) *****٠٩١٨٤٠٩ ت.ت.م (نمایش کامل)

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶
< به یک آشپز ماهر و یک پیک موتوری بصورت تمام وقت نیازمندیم خیابان شهدا ابتدای بلوار تالهی تهیه غذای پونه *****٠٩١٨٥٠ (نمایش کامل)

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶
< به یک آشپز،کارگر ساده و یک خانم،جهت کار در رستوران نیازمندیم.رستوران ملک *****٠٩١٨٣٠ (نمایش کامل)

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶
< به یک نفر کارگر آشپز خانه ترجیحاً دارای سابقه کار فرکاری با حقوق ماهیانه ٧٥٠ هزار بصورت تمام وقت همراه با نهار و شام میدان دانشگاه خیابان عارف،چهارراه نظری فست فود سی نون *****٣٨٢٢ ت.ت.م (نمایش کامل)

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶
< به یک نفر آشپز فست فود کار نیازمندیم ساعت کاری: ١١ ظهر الی ٢٣ شب یا از ساعت ١٧ الی ٢٣ حقوق توافقی *****٠٩٣٩٧٤ (نمایش کامل)

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶
< فست فود کلیز جهت تکمیل پرسنل خود از افراد ذیل دعوت به همکاری می نماید: عنوان شغل کانتر کار صندوق دار پیک موتوری سالن کار پیتزا کار سوخاری زن گریل کار جنسیت خانم خانم آقا آقا آقا آقا آقا تعداد ٢ نفر ١ نفر ٢ نفر ٣ نفر ٢ نفر ٢ نفر ٢ نفر شرایط شغل داشتن سابقه کار روابط عمومی بالا و سابقه کار داشتن سابقه کار داشتن سابقه کار داشتن سابقه کار داشتن سابقه کار داشتن سابقه کار مراجعه بصورت حضوری از ساعت:١٣ الی ١٥ آدرس:میدان جهاد،ابتدای میرزاده عشقی،روبروی شیرینی گلبرگ (نمایش کامل)

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶
< تالار چهار فصل هگمتانه جهت تکمیل کادر خود از افراد ذیل دعوت به همکاری می نماید: ١- یک نفر سر آشپز ماهر و با تجربه با حقوق بالای ٣ میلیون تومان ٢-ظرفشور ٣-کمک آشپز ٤-تخته کار ٥- سالن کار آدرس: سعیدیه بالا،جنب کمیته امداد،تالار چهارفصل هگمتانه *****١٦٧٠٨ (نمایش کامل)

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶
< به یک کارگر ساده جهت کار در جیگرکی نیازمندیم *****٠٩١٨٧٠ (نمایش کامل)

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶
< تهیه غذای آسمون جهت تکمیل کادر پرسنل خود از افراد ذیل دعوت به همکاری می نماید: ١- یک نفر سرآشپز ماهر ٢- ظرفشور ٣- صندوقدارخانم ٤-پیک موتوری مراجعه از ساعت ١٥ الی ١٩ ،آدرس: ٤٥ متری اعتمادیه،روبروی ایستگاه اتوبوس تهیه غذای آسمون *****١٦٧٠٧ (نمایش کامل)

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶
< به یک آشپز نیمه ماهر نیازمندیم مراجعه حضوری *****٠٩١٨٧٠ *****٣٤٢ (نمایش کامل)

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶
< به دو نفر پیتزا کار و دو نفر ساندویچ کار ماهر آقا،جهت کار در فست فود نیازمندیم ساعت کاری:٩/٣٠ الی ١٥/٣٠ ١٨ الی ٢٤ ساعت تماس:١١ صبح به بعد *****٠٩١٨٥٠ تماس تبلیغاتی اکیداً ممنوع (نمایش کامل)
Loading


®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به کانون آگهی و تبلیغات شهروند می باشد.