• سفارش آگهی
    081 32531212
  • پست الکترونیکی
    info@shahrvand811.com
پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

نیازمند گـرافیست با تسلط کامل به فتوشاپ و کرل جهت کار در شرکت تبلیغاتی ٠٩١٨١١١٨٢١٨

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

به یک نفر طراح مسلط به فتوشاپ ترجیحاً با سابقه کاری در کانون تبلیغاتی یا چاپخانه نیازمندیم ٠٩١٨٣١٥٨٧٢٢

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

به یک همکار خانم مسلط به فتوشاپ جهت کار در چاپخانه ترجیحا با سابقه کاری مرتبط ، نیازمندیم ٠٩٠٣٢٨٥٤٢٩٠

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

به یک طراح خانم مسلط به 3D Max نیازمندیم ٠٩١٨٨١٦٠٣٣٤

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

نیازمند گـرافیست با تسلط کامل به فتوشاپ و کرل جهت کار در شرکت تبلیغاتی ٠٩١٨١١١٨٢١٨

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

به یک نفر طراح مسلط به فتوشاپ ترجیحاً با سابقه کاری در کانون تبلیغاتی یا چاپخانه نیازمندیم ٠٩١٨٣١٥٨٧٢٢

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

۱۱ روز قبل - دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶

به یک طراح مسلط به فتوشاپ نیازمندیم ٠٩٢١٣٤٧٢٩٢٨

۱۱ روز قبل - دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶

۱۱ روز قبل - دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶

به یک خانم طراح مسلط به فتوشاپ جهت کار در آتلیه نیازمندیم ٠٩١٩٥٩٩٤٠١٩

۱۱ روز قبل - دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶

به یک طراح مسلط به فتوشاپ نیازمندیم ٠٩٢١١٤٧٢٩٢٨

۱۳ روز قبل - شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶

۱۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

به یک نفر طراح مسلط به فتوشاپ و کرل ترجیحاً با سابقه کاری در کانون تبلیغاتی یا چاپخانه نیازمندیم ٠٩١٨٣١٥٨٧٢٢

۱۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

۱۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

به یک شاگرد خانم مسلط به فتوشاپ با سابقه کاری در چاپخانه ، نیازمندیم ٠٩٠٣٢٨٥٤٢٩٠

۱۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

۲۵ روز قبل - دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶

به یک نفر طراح مسلط به فتوشاپ و کرل ترجیحاً با سابقه کاری در کانون تبلیغاتی یا چاپخانه نیازمندیم ٠٩١٨٣١٥٨٧٢٢

۲۵ روز قبل - دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶

۲۵ روز قبل - دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶

به یک طراح مسلط به نرم افزار فتوشاپ و کرل بصورت تمام وقت نیازمندیم ٠٩١٨٦١٢٠٤١٦ ٠٩١٠٩٥٢٣٣٣١

۲۵ روز قبل - دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶

۲۷ روز قبل - شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶

چاپ تندیس به یک طراح مسلط به فتو شاپ و کرل جهت کار در چاپخانه نیازمند است،مراجعه حضوری همدان،سیلو،خیابان صنعت (قلیانی)،روبروی پاساژ ولیعصر داخل کوچه بن بست،چاپ تندیس

۲۷ روز قبل - شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶

۲۷ روز قبل - شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶

به یک نفر طراح گرافیک مسلط به فتوشاپ وکرل به صورت تمام وقت نیازمندیم ٠٩١٨٨١٧٧٢٩٠

۲۷ روز قبل - شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶

۳۰ روز قبل - چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

به یک طراح خانم مسلط به فتو شاپ و حرفه ای جهت کار در آتلیه نیازمندیم ٠٩١٩٥٩٩٤٠١٩

۳۰ روز قبل - چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

۳۰ روز قبل - چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

چاپ تندیس به یک طراح مسلط به فتو شاپ و کرل جهت کار در چاپخانه نیازمند است،مراجعه حضوری همدان،سیلو،خیابان صنعت (قلیانی)،روبروی پاساژ ولیعصر داخل کوچه بن بست،چاپ تندیس

۳۰ روز قبل - چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان