جهت چاپ آگهی در نیازمندیها و درج رایگان در سایت با شماره 081 32531212 تماس حاصل فرمایید.
درج آگهی رایگان ویرایش آگهی۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵
< به یک نفر اپراتور خانم آشنا به تایپ کامپیوتر جهت کار در شیفت صبح یابعدازظهر آژانس،بصورت چرخشی نیازمندیم بدون تعطیلی. ساعت کاری: ٧ صبح الی ١٣:٣٠ یا ١٣:٣٠ الی ١٩:٣٠ حقوق پایه ٣٥٠ هزار تومان *****-١٨٢٨ (نمایش کامل)

۲۳ روز قبل - دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵

۲۳ روز قبل - دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
< به یک نفر اپراتور آقا آشنا به تایپ کامپیوتر جهت کار در شیفت شب آژانس نیازمندیم ساعت کاری: ١٢ شب الی ٧ صبح (یک شب در میان) حقوق ٢٥٠ هزار تومان تلفن تماس:١٨٢٨ (نمایش کامل)

۲۳ روز قبل - دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵

۲۳ روز قبل - دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
< به یک نفر اپراتور خانم آشنا به تایپ کامپیوتر جهت کار در شیفت صبح یا بعدازظهر آژانس بصورت چرخشی نیازمندیم. ساعت کاری: ٧ صبح الی ١٣:٣٠ یا ١٣:٣٠ الی ١٩:٣٠ حقوق پایه ٣٥٠ هزار تومان *****-١٨٢٨ (نمایش کامل)

۲۵ روز قبل - شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵

۲۵ روز قبل - شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵
< به یک نفر اپراتور آقا آشنا به تایپ کامپیوتر جهت کار در شیفت شب آژانس نیازمندیم ساعت کاری: ١٢ شب الی ٧ صبح (یک شب در میان) حقوق ٢٥٠ هزار تومان تلفن تماس:١٨٢٨ (نمایش کامل)
Loading


®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به کانون آگهی و تبلیغات شهروند می باشد.