جهت چاپ آگهی در نیازمندیها و درج رایگان در سایت با شماره 081 32531212 تماس حاصل فرمایید.
درج آگهی رایگان ویرایش آگهی۴ روز قبل - شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵

۴ روز قبل - شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
< فوری فوری به تعدادی میناکار ماهر نیازمندیم جهت کار در منزل *****٠٩٠١٥٥ (نمایش کامل)

۴ روز قبل - شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵

۴ روز قبل - شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
< نیازمند لعابکار (ماهر و حرفه ای) تحویل کار = دستمزد همزمان *****٠٩٣٧٢٧ (نمایش کامل)

۴ روز قبل - شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵

۴ روز قبل - شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
< به چند نفر همکار خانم و آقا جهت کار در شهرک صنعتی لالجین نیازمندیم با سرویس رفت و برگشت *****٠٩٣٨٢٧ (نمایش کامل)

۷ روز قبل - چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵

۷ روز قبل - چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
< به تعدادی سیاه قلم زن و لعابکار جهت مینا کاری نیازمندیم *****٠٩١٨٩١ (نمایش کامل)

۷ روز قبل - چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵

۷ روز قبل - چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
< تخفیف ویژه نوروز آموزش میناکاری،با کمترین هزینه بیشترین درآمد،معرف به کار تضمینی *****٨٩٠٨١ (نمایش کامل)

۱۱ روز قبل - شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵

۱۱ روز قبل - شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
< فوری فوری به تعدادی لعاب کار ماهر نیازمندیم جهت کار در منزل *****٠٩٠١٥٥ (نمایش کامل)

۱۱ روز قبل - شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵

۱۱ روز قبل - شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
< به تعدادی لعابکار سفال خانم نیازمندیم با قیمت بسیار مناسب *****٠٩٩٠٥٢ *****٠٩٣٦٣٧ پرورشی (نمایش کامل)

۱۱ روز قبل - شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵

۱۱ روز قبل - شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
< کار در منزل آموزش لعاب برجسته همراه با تضمین کار *****٠٩٣٨٠١ *****٠٩١٨٩٠ (نمایش کامل)

۱۱ روز قبل - شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵

۱۱ روز قبل - شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
< به چند نفر لعابکار ماهر نیازمندیم *****٠٩٣٧٤٠ (نمایش کامل)

۱۱ روز قبل - شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵

۱۱ روز قبل - شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
< کار در منزل به تعدادی سیاه قلم کار و لعابکار با سابقه کاری نیازمندیم *****٠٩١٨٦٠ (نمایش کامل)

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
< کاردرمنزل به تعدادی سیاه قلم کار حرفه ای با حقوق مکفی نیازمندیم *****٠٩١٨٤٤ تماس تا یک هفته (نمایش کامل)

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵
< به چند نفر نیروی خانم جهت کارگاه دوغابی واقع در لالجین نیازمندیم *****٠٩١٨٣١ (نمایش کامل)

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵
< به دو نقاش خانم جهت کار در کارگاه نقاشی روی سفال نیازمندیم. میدان باباطاهر،جنب هتل باباطاهر،فروشگاه سفال و سرامیک کیمیای غرب ساعت مراجعه: ١٧ الی ٢٠/٣٠ *****٣٤٢ (نمایش کامل)

۱۸ روز قبل - شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵

۱۸ روز قبل - شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵
< به چهار نفر کارگر خانم جهت کار در کارگاه سفالگری نیازمندیم با سرویس رفت و برگشت *****٠٩١٨٨١ (نمایش کامل)

۲۳ روز قبل - دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵

۲۳ روز قبل - دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
< به تعدادی لعابکار حرفه ای نیازمندیم *****٠٩٢١٣٩ (نمایش کامل)

۲۳ روز قبل - دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵

۲۳ روز قبل - دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
< به تعدادی قلم کار حرفه ای نیازمندیم *****٠٩٠١٣٥ (نمایش کامل)

۲۸ روز قبل - چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵

۲۸ روز قبل - چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵
< کار در منزل ویژه بانوان به تعدادی طراح روی سفال میناکار و سیاه قلم کار نیازمندیم همراه با آموزش *****٠٩٣٥٨٢ (نمایش کامل)
Loading


®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به کانون آگهی و تبلیغات شهروند می باشد.