• سفارش آگهی
    081 32531212
  • پست الکترونیکی
    info@shahrvand811.com
۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

کاردر منزل به تعدادی نیروی ماهر سیاه قلم کار و لعاب کار خانم (میناکاری) همراه با آموزش نیازمندیم ٠٩٣٧٢٧٦٠٧٧١

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به چند نفر نیروی آقا جهت کار در شهرک صنعتی لالجین کار بسته بندی با حقوق حداقل ٣٥ هزار روزانه نیازمندیم با سرویس رفت و برگشت ٠٩١٨٨١٤٠٦٦٨

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

نیازمند نیروی کارخانم جهت تراش و شستشو در کارگاه دوغابی داخل شهرلالجین باسرویس رفت و برگشت رایگان ٠٩١٨٩١٢٦٥٠٠

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

نیازمند دوهمکارخانم جهت کاردر کارگاه زیرلعابی در محیطی مناسب واقع در لالجین داخل شهر ٠٩٢١٤٩٥٤٢٥٦

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به یک نفر همکار خانم جهت همکاری در کارگاه سفال نیازمندیم محیط کاملاً زنانه،مراجعه حضوری ٠٩١٨٤٠٦٢٠٩٩

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

آموزش مینا کاری و سیاه قلم،بصورت کاملاً حرفه ای فقط با ٣٥ هزار تومان ٠٩١٩٣١٨٨٦٦٧

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به چند نفر نیروی چرخکارسفال خانم و آقا ، نیازمندیم ٠٩٣٨٤٢٧٧٩٩٤

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

نیازمند ٢ نفر خانم جهت سیاه قلم و ٢ نفر خانم جهت لعابکاری جهت کار در کارگاه سفال حوالی شهناز ٠٩١٨٨١٤٥٣٤٤

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به چند خانم جهت مینا کاری ، نیازمندیم کارآموز - با تجربه پردیس ١٨ متری شقایق ، روبروی درمانگاه بهاالملک ، جنب مجتمع فخر آفاق ٠٩١٨٧١١٤٠٦٠

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به تعدادی شاگرد خانم جهت چسباندن گل برگردان بر روی سفال نیازمندیم با سرویس رفت و برگشت واقع در شهرک صنعتی لالجین حقوق بصورت دستمزدی ٠٩٣٦١٣٤٣٤٤٧

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به چند نفر نیروی خانم جهت کار در کارگاه میناکاری نیازمندیم،واقع در اسلامشهر ٠٩١٣٦٢١١٩٨٩

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به تعدادی شاگرد خانم جهت چسباندن گل برگردان بر روی سفال نیازمندیم با سرویس رفت و برگشت واقع در شهرک صنعتی لالجین حقوق بصورت دستمزدی ٠٩٣٦١٣٤٣٤٤٧

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به چند نفر نیروی خانم جهت کار در کارگاه میناکاری نیازمندیم،واقع در اسلامشهر ٠٩١٣٦٢١١٩٨٩

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به چند خانم جهت مینا کاری ، نیازمندیم کارآموز - با تجربه پردیس ١٨ متری شقایق ، روبروی درمانگاه بهاالملک ، جنب مجتمع فخر آفاق ٠٩١٨٧١١٤٠٦٠

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان