• سفارش آگهی
    081 32531212
  • پست الکترونیکی
    info@shahrvand811.com
دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

به چند نفر همکار خانم جهت کار در دوغالی شهر لالجین نیازمندیم حقوق ماهیانه ١ الی ١/٢٠٠ میلیون ٠٩١٨٨١٧٨٥١٤

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

توجه توجه قابل توجه افراد جویای کار کار درخانه با آموزش از خانمهای علاقمند به سیاه قلم و لعابکاری سفال دعوت به همکاری می نماید. ٠٩٠٣٦٠١٢٩٢١

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

به چند نفر نیروی ماهر خانم جهت میناکاری ، نیازمندیم کاردرمنزل ٠٩١٨٢١٩٩١٧٩

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

به تعدادی همکار خانم با سابقه لعاب کاری روی سفال نیازمندیم(تسویه هفتگی) ٠٩١٨٢٢٢٦٧٢١ سفال میلاد

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

به دو نفر خانم جهت مشبک و تراش وشستشو واقع در لالجین نیازمندیم ٠٩٣٨٧٢١٠٧٠٥ ٣٤٥٢٥٢٤٦

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

به چند نفر کارگر ساده و ماهر آقا جهت کار در دوغابی لالجین ، نیازمندیم ٠٩١٨٣٠٧٨٨٣٤

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

به تعدادی سیاه قلم کار و لعاب کارکاملا حرفه ای ، نیازمندیم با تسویه هفتگی (کار در منزل ) ٠٩١٨٦٧٦٥١٠٤

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

به دو نفر کارگر خانم (آشنا به کار) جهت کار در دوغابی لالجین نیازمندیم،با سرویس رفت و برگشت حقوق ماهیانه ٩٠٠هزار تومان ساعت تماس،٨ صبح الی ٦ عصر ٠٩٢١٦١٧٠٩٩٧

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

به دو نفر همکار خانم جهت کار در سفال فروشی نیازمندیم آدرس: میدان کربلا ٠٩١٩١٠٠٥٢٤٩

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

به تعدادی لعاب کار خانم جهت کار در منزل نیازمندیم ٠٩١٨٦١١٥٠٢٩

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

به دو نفر کارگر خانم و دو نفر کارگر آقا (آشنا به کار) جهت کار در دوغابی لالجین نیازمندیم،با سرویس رفت و برگشت حقوق ماهیانه خانم ٩٠٠ هزار حقوق ماهیانه آقا ١/١٠٠ میلیون ساعت تماس،٨ صبح الی ٦ عصر ٠٩٢١٦١٧٠٩٩٧

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

کارگاه نقاشی روی سفال به تعدادی نیروی خانم جهت نقاشی روی سفال واقع در همدان(حوالی بیمارستان فاطمیه) با حقوق مکفی نیازمند است ٠٩١٨٢١٢٠٠١٨

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

۸ روز قبل - شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶

به چند نفر همکار آقا و خانم جهت کار نقاشی وبسته بندی سفال با سرویس رفت و برگشت در لالجین نیازمندیم ٠٩٣٧١٧٣٨٩٩٠

۸ روز قبل - شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶

۸ روز قبل - شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶

به چند نفر نیروی خانم جهت کار در کارگاه سفال نیازمندیم با سرویس رفت وبرگشت لالجین، شهرک صنعتی ، خیابان هشتم ٠٩١٨٨١٣٥٨٧٨

۸ روز قبل - شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶

۸ روز قبل - شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶

نیازمند تعدادی لعابکار فقط حرفه ای و ماهر خانم تسویه ماهیانه ٠٩٣٧٢٧١٦١٥٦

۸ روز قبل - شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶

۸ روز قبل - شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶

به چند نفر خانم جهت سفالگری در لالجین نیازمندیم حقوق ماهیانه ٨٠٠ هزار تومان با سرویس رفت و برگشت ٠٩٣٧٢٦٣٥٩٨٢

۸ روز قبل - شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

به چند نفر نیروی کار خانم جهت نقاشی روی سفال واقع در لالجین نیازمندیم حقوق ٨٠٠ هزار ٠٩٣٦٨٠٨١٢٢١

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

به یک گروه لعابکاری خانم نیامندیم ٠٩١٨٨١٤٨٣٨١

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

به دو نفر کارگر خانم و دو نفر کارگر آقا (آشنا به کار) جهت کار در دوغابی لالجین نیازمندیم،با سرویس رفت و برگشتو حقوق بالا ساعت تماس،٨ صبح الی ٦ عصر ٠٩٢١٦١٧٠٩٩٧

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

به یک همکار خانم جهت کار در کارگاه سفال واقع در لالجین نیازمندیم ٠٩١٨٩٥١٣٥٨٩ ت.ت.م

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

به دو نفر کارگر آقا جهت کار در دوغابی نیازمندیم ٠٩١٨٨١٣٥٦٥٢

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

به تعدادی سیاه قلم کار حرفه ای با سابقه کار ،نیازمندیم تماس از طریق تلگرام ٠٩١٨٦٠٥٢٦١٥

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

به تعدادی خانم جهت کار در کارگاه لالجین در محیطی کاملاً زنانه،حقوق طبق قانون کار با سرویس رفت و برگشت نیازمندیم ٠٩١٨٩١٤٩٣٢٠

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

به تعدادی خانم سیاه قلم کارماهر (مینا کاری) نیازمندیم ٠٩١٨٧١٠٧٠٨٨

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

به دو نفر کارگر خانم و دو نفر کارگر آقا (آشنا به کار) جهت کار در دوغابی لالجین نیازمندیم،با سرویس رفت و برگشتو حقوق بالا ساعت تماس،٨ صبح الی ٦ عصر ٠٩٢١٦١٧٠٩٩٧

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

به چند نفر طراح و لعاب کارمینا روی سفال جهت کار در منزل نیازمندیم ٠٩١٨٦٧٣٣١٨٦

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

به چند نفر همکار خانم باتجربه جهت کار در کارگاه دوغابی در شهرک صنعتی لالجین با سرویس و حقوق خوب نیازمندیم ٠٩١٨٣١٧٤٩٥٠

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

به چند نفر همکار جهت کار در کارگاه دو غابی داخل شهر لالجین نیازمندیم ٠٩١٨٣١٨٧٧٠٨

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

۲۲ روز قبل - شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

نیازمند دو نفر خانم جهت کار درکارگاه لالجین (لعابکاری،بسته بندی) ٠٩١٨٩١٢٠٩١٨

۲۲ روز قبل - شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

۲۲ روز قبل - شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

به تعدادی خانم،جهت کار طراحی ،سیاه قلم و لعاب نیازمندیم،با درآمد عالی،کار در خانه با سرویس رفت و برگشت،تسویه ماهیانه ٠٩٣٩٣٣٥٢٠٩٩ ٠٩١٨٢١٩٢٠١٥

۲۲ روز قبل - شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

۲۲ روز قبل - شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

به چهار نفر کارگر خانم جهت کار در کارگاه سفالگری واقع در لالجین شهرک صنعتی نیازمندیم با سرویس رفت وبرگشت ٠٩٠٣٢٦٠٥٥١٦

۲۲ روز قبل - شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

۲۲ روز قبل - شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

به تعدادی سیاه قلم کار حرفه ای با سابقه کار ،نیازمندیم تماس از طریق تلگرام ٠٩١٨٦٠٥٢٦١٥

۲۲ روز قبل - شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

۲۵ روز قبل - چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶

به چند نفر نیروی کار خانم جهت نقاشی روی سفال واقع در لالجین نیازمندیم حقوق ٧٥٠ هزار ٠٩٣٦٨٠٨١٢٢١

۲۵ روز قبل - چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶

۲۵ روز قبل - چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶

نیازمند نیروی کار آقا جهت کار در کارگاه سفال واقع در لالجین با سرویس رفت وبرگشت ٠٩١٨٣١٤٧٨٠٥

۲۵ روز قبل - چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان