جهت چاپ آگهی در نیازمندیها و درج رایگان در سایت با شماره 081 32531212 تماس حاصل فرمایید.
درج آگهی رایگان ویرایش آگهی۴ روز قبل - شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵

۴ روز قبل - شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵
< به ٤ نفر کارگر خانم جهت کار در کارگاه سفالگری نیازمندیم با سرویس رفت و برگشت *****٠٩١٨٨١ (نمایش کامل)

۴ روز قبل - شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵

۴ روز قبل - شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵
< به تعدادی نیروی خانم حرفه ای جهت لعابکاری و سیاه قلم نیازمندیم. (همراه با آموزش و تضمین کار) *****٠٩٣٨٠١ *****٠٩١٨٩٠ (نمایش کامل)

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۵
< کار در منزل ویژه بانوان به تعدادی طراح روی سفال میناکار و سیاه قلم کار نیازمندیم همراه با آموزش *****٠٩٣٥٨٢ (نمایش کامل)

۱۸ روز قبل - شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵

۱۸ روز قبل - شنبه ۱۱ دی ۱۳۹۵
< کار در منزل به یک خانم جهت کار مینا کاری روی سفال نیازمندیم *****٠٩١٨٢١ تماس فقط با سابقه کاری (نمایش کامل)

۲۱ روز قبل - چهارشنبه ۸ دی ۱۳۹۵

۲۱ روز قبل - چهارشنبه ۸ دی ۱۳۹۵
< کار در منزل (بانوان) به تعدادی طراح روی سفال،مینا کار و سیاه قلم کار نیازمندیم به همراه آموزش جولان،خیابان شهدا،کوچه مرکزی،کوچه گلچهره ٨،پلاک ٢٥ *****٠٩٠١٥٥ (نمایش کامل)

۲۱ روز قبل - چهارشنبه ۸ دی ۱۳۹۵

۲۱ روز قبل - چهارشنبه ۸ دی ۱۳۹۵
< به تعدادی نیروی خانم جهت کار درکارگاه سفال نیازمندیم *****٠٩١٨٤٤ (نمایش کامل)

۲۱ روز قبل - چهارشنبه ۸ دی ۱۳۹۵

۲۱ روز قبل - چهارشنبه ۸ دی ۱۳۹۵
< به چند نفر خانم جهت کار در کارگاه سرامیک و مینا کاری نیازمندیم واقع در شهرک صنعتی لالجین با سرویس رفت و برگشت *****٠٩٣٨٨١ (نمایش کامل)

۲۳ روز قبل - دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵

۲۳ روز قبل - دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵
< به دو نفر نیروی کار خانم،جهت کار در شهرک صنعتی لالجین خیابان ٢٢،ابتدای خیابان جهت نقاشی روی سفال نیازمندیم.حقوق ماهیانه ٦٠٠ هزار با سرویس رفت و برگشت *****٠٩١٨٨١ (نمایش کامل)

۲۳ روز قبل - دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵

۲۳ روز قبل - دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵
< به تعدادی لعاب زن و سیاه قلم کار ماهر خانم نیازمندیم *****٠٩١٨٦١ (نمایش کامل)

۲۵ روز قبل - شنبه ۴ دی ۱۳۹۵

۲۵ روز قبل - شنبه ۴ دی ۱۳۹۵
< به تعدادی نیروی خانم حرفه ای جهت لعابکاری و سیاه قلم نیازمندیم. (همراه با آموزش و تضمین کار) *****٠٩٣٨٠١ (نمایش کامل)

۲۸ روز قبل - چهارشنبه ۱ دی ۱۳۹۵

۲۸ روز قبل - چهارشنبه ۱ دی ۱۳۹۵
< کار در منزل (بانوان) به تعدادی طراح روی سفال،مینا کار و سیاه قلم کار نیازمندیم به همراه آموزش جولان،خیابان شهدا،کوچه مرکزی،کوچه گلچهره ٨،پلاک ٢٥ *****٠٩٠١٥٥ (نمایش کامل)

۲۸ روز قبل - چهارشنبه ۱ دی ۱۳۹۵

۲۸ روز قبل - چهارشنبه ۱ دی ۱۳۹۵
< هنـرسـرای نقشـینه به تعدادی همکار خانم جهت نقاشی سفال در کارگاه، واقع در همدان با حقوق مکفی نیازمند است *****٠٩١٨٢١ *****٣٢٦ (نمایش کامل)

۲۸ روز قبل - چهارشنبه ۱ دی ۱۳۹۵

۲۸ روز قبل - چهارشنبه ۱ دی ۱۳۹۵
< به ٤ نفر کارگر خانم جهت کار در کارگاه سفالگری نیازمندیم با سرویس رفت و برگشت *****٠٩١٨٨١ (نمایش کامل)
Loading


®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به کانون آگهی و تبلیغات شهروند می باشد.