• سفارش آگهی
    081 32531212
  • پست الکترونیکی
    info@shahrvand811.com
امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

تعدادی خانم لعاب کار و سیاه قلم کار ماهر جهت میناکاری ، نیازمندیم از پذیرش افراد مبتدی معذوریم ٠٩١٨٦٣١٤٤٦٥

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

به چند نیروی خانم جهت میناکاری روی سفال نیازمندیم ترجیحا منطقه صدف و حاج عنایت ٠٩٢٢٠٩٦٧٣٨٠

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

فوری به تعدادی لعاب کار ماهرخانم ترجیحا حوالی صدف ، نیازمندیم ٠٩٣٨٠٠٧٢٣٢٢

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

به چند نفر نیروی ماهر خانم جهت میناکاری،لعابکاری روی سفال با حقوق بسیار عالی نیازمندیم همدان،میدان سپاه ٠٩١٨٤٠٦٢٠٩٩

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

به تعدادی نیروی لعابکار و سیاه قلم کار حرفه ای نیازمندیم ٠٩٠١٤٨٩٣٩٠٦

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

به چند نفر همکار خانم تحصیلات فوق دیپلم جهت کار در شهرک صنعتی سفال لالجین، نیازمندیم جهت بسته بندی ظروف چینی حقوق روزانه ٣٠ هزار تومان با سرویس ایاب وذهاب از امام زاده عبدا... ساعت کاری ٧/٣٠ الی ١٧/٣٠ ٠٩١٨٩١٢٠٨٣٩

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

به دو خانم جهت تراش و شستشوی سفال و یک نفر نقاش ماهر در کارگاه سفال واقع در لالجین نیازمندیم با سرویس رفت و برگشت و حقوق بالا ساعت تماس،٨ صبح الی ٦ عصر ٠٩٢١٦١٧٠٩٩٧

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

به سه نفر نیروی خانم جهت کارگاه سفال واقع در لالجین نیازمندیم حقوق ماهیانه ٨٠٠ هزار ٠٩٣٧٢٦٣٥٩٨٢

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

به تعدادی نیروی لعابکار و سیاه قلم کار حرفه ای نیازمندیم ٠٩٠١٤٨٩٣٩٠٦

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

کار در منزل ویژه بانوان به چند نفر لعاب کار ماهر سفال (خانم)، نیازمندیم با تضمین کار دائمی ٠٩١٨٨١٨٣٥٥١

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

آموزش طراحی سیاه قلم،لعاب همراه کار در خانه با سرویس رفت و برگشت جنس ٠٩٠١٩١٧٤٨١٩ ٠٩٠١٧٥٩١٧٥٤ت.ت.م

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

به تعدادی همکار خانم جهت کاردر کارگاه سفال نیازمندیم مینا کاری ، زیر لعابی و کارهای جدید ٠٩٢١٢٥٩٨٤٨٨

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

فوری به تعدادی لعاب کار ماهرخانم ترجیحا حوالی صدف ، نیازمندیم ٠٩٣٨٠٠٧٢٣٢٢

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

به چند نفر همکار خانم جهت کار در شهرک صنعتی سفال لالجین، نیازمندیم جهت بسته بندی ظروف چینی حقوق روزانه ٣٠ هزار تومان با سرویس ایاب وذهاب از امام زاده عبدا... ساعت کاری ٧/٣٠ الی ١٧/٣٠ ٠٩١٨٩١٢٠٨٣٩

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

به تعدادی نیروی خانم و آقا ، جهت کاردر کارگاه دوغابی ، نیازمندیم ٠٩١٨٨١٢٧٦١٢

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

۷ روز قبل - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

به دو نفر خانم جهت کار در کارگاه دوغابی واقع در لالجین نیازمندیم ٠٩٠٣٩٧٦٤٧٥١

۷ روز قبل - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان