• سفارش آگهی
    081 32531212
  • پست الکترونیکی
    info@shahrvand811.com
امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

به تعدادی شاگرد جهت کار در کارگاه نقاشی روی سفال نیازمندیم میدان رسالت حقوق ٧٥٠ هزار تومان ٠٩١٨٩١٢٥٩٨٣

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

به تعدادی خانم و آقا سیاه قلم و لعاب کار جهت میناکاری نیازمندیم کاردر منزل ٠٩١٠٠٢٥١٠٦١

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

آموزش مینا کاری و سیاه قلم،بصورت کاملاً حرفه ای فقط با ٣٥ هزار تومان ٠٩١٩٣١٨٨٦٦٧

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

پریروز - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

به چند نفر نیروی کار خانم، جهت نقاشی روی سفال و یک خانم جهت شستشو (ابرو آب) واقع در شهرک صنعتی لالجین با سرویس رفت و برگشت نیازمندیم ٠٩١٨٨١١٤٣٥٢

پریروز - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

پریروز - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

به دونفر همکار (آقا یا خانم ) جهت تراش شستشو ونقاش زیرلعابی با سابقه کار نیازمندیم لالجین، دقیقا جنب ترمینال ٠٩١٨١١٠٢٠٠١

پریروز - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

پریروز - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

به تعدادی خانم مجرب سیاه قلم کار و لعابکار جهت کار کردن در منزل و کارگاه نیازمندیم ٠٩٣٦٨٧٠٧٩٩٠

پریروز - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

پریروز - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

به چند نفر نیروی خانم جهت کار در شهرک صنعتی لالجین پایه حقوق یک میلیون تومان سرویس رفت و برگشت رایگان ساعت کاری: ٨ الی ٥ نیازمندیم ساعت پاسخگویی ٨صبح الی ٨ شب شرایط سنی حداکثر ٤٠ سال ٠٩٠٥١٠٥٥٢١٣ ٠٩١٨٠٠٤٧٠٦١

پریروز - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

پریروز - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

استخدام سیاه قلم کار و لعاب کار ماهر ٠٩٣٧٢٩٤٢٣٠٢

پریروز - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

۴ روز قبل - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

به یک نفر خانم جهت قالب سازی و نقاشی مجسمه نیازمندیم آدرس: پارک پرواز ، انتهای خیابان آسمان ، جنب مجتمع ونوس ٠٩١٨٩١٦٠٤٧٧

۴ روز قبل - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

۴ روز قبل - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

به تعدادی نیروی ماهر لعاب کار و سیاه قلم کار نیازمندیم، کار در منزل ، ویژه بانوان ٠٩١٨٩١٢٥٠١٧

۴ روز قبل - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

۴ روز قبل - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

به یک نفر نیروی کار آقا سن ١٧ الی ٢٥ سال جهت کار در کارگاه دوغابی واقع در لالجین نیازمندیم همراه با بیمه و سرویس رفت و برگشت ٠٩٣٦٦٧٤٦٥١٤

۴ روز قبل - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

۴ روز قبل - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

فروش چرخ سفال ٣٤٥٠٠٣٢٥

۴ روز قبل - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

۴ روز قبل - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

به چند نفرنیروی خانم وآقا جهت کاردرکارگاه نقاشی درلالجین نیازمندیم باسرویس رفت وبرگشت حقوق مناسب ٠٩٢١٦١٦٤٥٩٧

۴ روز قبل - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷

به یک نفر خانم جهت قالب سازی و نقاشی مجسمه نیازمندیم آدرس: پارک پرواز ، انتهای خیابان آسمان ، جنب مجتمع ونوس ٠٩١٨٩١٦٠٤٧٧

۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷

۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷

به چند نفر نیروی خانم جهت کار در شهرک صنعتی لالجین پایه حقوق یک میلیون تومان سرویس رفت و برگشت رایگان ساعت کاری: ٨ الی ٥ نیازمندیم ساعت پاسخگویی ٨صبح الی ٨ شب شرایط سنی حداکثر ٤٠ سال ٠٩٠٥١٠٥٥٢١٣ ٠٩١٨٠٠٤٧٠٦١

۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷

۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷

استخدام سیاه قلم کار و لعاب کار ماهر ٠٩٣٧٢٩٤٢٣٠٢

۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷

۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷

به تعدادی نیروی ماهر لعاب کار و سیاه قلم کار نیازمندیم، کار در منزل ، ویژه بانوان ٠٩١٨٩١٢٥٠١٧

۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷

۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷

فروش چرخ سفال ٣٤٥٠٠٣٢٥

۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷

۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷

به چند نفرنیروی خانم وآقا جهت کاردرکارگاه نقاشی درلالجین نیازمندیم باسرویس رفت وبرگشت حقوق مناسب ٠٩٢١٦١٦٤٥٩٧

۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷

۹ روز قبل - دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷

به تعدادی لعابکارماهر خانم روی سفال نیازمندیم تسویه هفتگی حوالی منوچهری و جانبازان ٠٩٩٠٤٦٢٩٤٩١

۹ روز قبل - دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷

۹ روز قبل - دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷

به تعدادی خانم جهت مینا کاری روی سفال نیازمندیم ٠٩١٨٧٥١٣٦٢٩

۹ روز قبل - دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷

به چند نفر خانم جهت نقاشی و شستشوی سفال نیازمندیم با سرویس رفت و برگشت واقع در شهرک صنعتی لالجین ساعت کاری: ٨ صبح الی ٥ بعدازظهر ٠٩٩٠٥٨٥٢٩٠٩

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷

به چند نفر نیروی خانم جهت کار در کارگاه میناکاری نیازمندیم،واقع در چراغ قرمز ٠٩١٣٦٢١١٩٨٩

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷

به تعدادی نیروی ماهر مهر زن و سیاه قلم و لعابکار نیازمندیم ٠٩٣٦٣٧٦٥٨٣٥

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷

متقاضی نیروی کار خانم جهت تراش و شستشو در کارگاه دو غابی واقع در شهرک صنعتی لالجین با سرویس رفت و برگشت حقوق مناسب ٠٩٣٨٠٨٣٦٥٤٤

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷

به تعدادی نیروی ماهر لعاب کار و سیاه قلم کار نیازمندیم، کار در منزل ، ویژه بانوان ٠٩١٨٩١٢٥٠١٧

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷

به تعدادی نیروی ماهر قلم و لعاب جهت کار در کارگاه نیازمندیم مزایای افراد تحت پوشش ١- آموزش رایگان ٢-کار در منزل ٣- همراه با بیمه ٠٩١٨٤٦٢٥٤٧٥

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷

کاردر منزل به چند نفر سیاه قلم کار و مینا کارخانم نیازمندیم ٠٩٣٥٣٤٤٦٤٣٦

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷

کاردر منزل به چند نفر نیروی خانم جهت لعاب کاری و سیاه قلم روی سفال ترجیحا به صورت اکیپی در منزل و تعدادی لعابکار در کارخانه نیازمندیم ٠٩٢١٢٥٥٦٥٨٦

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷

پذیرش انواع سفارشات میناکاری انجام می شود ٠٩٠٣٦٨٢٠١٩١

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷

دعوت به همکاری به تعدادی لعاب کار و سیاه قلم کار خانم ترجیحا حرفه ای و مجردجهت کاردر کارگاه سفال در همدان میدان ٩ دی نیازمندیم ٠٩١٨٩١١٦٧١٧ ٠٩١٣١٢٥٤٨١٦

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷

به چند نفرنیروی خانم با سلیقه جهت رنگ آمیزی سفال نیازمندیم حقوق بالا + سرویس رفت و برگشت ٠٩٣٩٠١٦٥٧٩١

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷

۱۸ روز قبل - شنبه ۸ دی ۱۳۹۷

به یه کارگر ریخته گر جهت کار در دوغابی نیازمندیم ٠٩٢١٦٦٠٣٩٦٠

۱۸ روز قبل - شنبه ۸ دی ۱۳۹۷

۱۸ روز قبل - شنبه ۸ دی ۱۳۹۷

به تعدادی همکارخانم با سابقه جهت لعاب کاری و طراحی روی سفال (میناکاری) نیازمندیم تسویه هفتگی ٠٩١٨٢٢٢٦٧٢١

۱۸ روز قبل - شنبه ۸ دی ۱۳۹۷

۱۸ روز قبل - شنبه ۸ دی ۱۳۹۷

به چند نفر نیروی کار خانم جهت تراش و شستشو داخل شهر لالجین نیازمندیم با سرویس رفت و برگشت با حقوق مناسب و سابقه کار ٠٩١٨٩١٢٦٥٠٠

۱۸ روز قبل - شنبه ۸ دی ۱۳۹۷

۱۸ روز قبل - شنبه ۸ دی ۱۳۹۷

به دو نفر تراشکار سفال(دوغابی)ماهر آقا یا خانم نیازمندیم با سرویس رفت و برگشت با حقوق روزانه ٤٠ هزارتومان ساعت تماس ٨ الی ٦ عصر ٠٩٢١٦١٧٠٩٩٧

۱۸ روز قبل - شنبه ۸ دی ۱۳۹۷

۱۸ روز قبل - شنبه ۸ دی ۱۳۹۷

به چند نفر همکار خانم،جهت نقاشی و شستشو در کارگاه سفال نیازمندیم ساعت کاری: ٨صبح الی ٥ بعدازظهر سرویس رایگان، حقوق مناسب محل کار: شهرک صنعتی لالجین ٠٩١٨٤١٠٦٩٧٤ ٠٩٣٨٢٧٧١٢٠٧

۱۸ روز قبل - شنبه ۸ دی ۱۳۹۷

۱۸ روز قبل - شنبه ۸ دی ۱۳۹۷

دعوت به همکاری به تعدادی لعاب کار خانم ترجیحا حرفه ای و مجرد جهت کاردر کارگاه سفال در همدان میدان ٩ دی نیازمندیم ٠٩١٨٩١١٦٧١٧ ٠٩١٣١٢٥٤٨١٦

۱۸ روز قبل - شنبه ۸ دی ۱۳۹۷

۱۸ روز قبل - شنبه ۸ دی ۱۳۹۷

به چند نفر کارگر جهت تراش و شستشو و دوغابی واقع در لالجین نیازمندیم ٠٩٢٠١٠٧٢٥٢٠

۱۸ روز قبل - شنبه ۸ دی ۱۳۹۷

۱۸ روز قبل - شنبه ۸ دی ۱۳۹۷

به چند نفر خانم جهت نقاشی و شستشوی سفال نیازمندیم با سرویس رفت و برگشت واقع در شهرک صنعتی لالجین ساعت کاری: ٨ صبح الی ٥ بعدازظهر ٠٩١٨٧٢٧٥٤٨١

۱۸ روز قبل - شنبه ۸ دی ۱۳۹۷

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان