• سفارش آگهی
    081 32531212
  • پست الکترونیکی
    info@shahrvand811.com
دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

به تعدادی بازاریاب با موتورسیکلت نیازمندیم میدان مفتح بلوار جهانیان دفتر یونولیت بام تهران ٣٢٦٧٥٠٢٠

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

به یک پیک موتوری جهت کاردر تهیه غذا با حقوق عالی نیازمندیم ٠٩١٨٨١٤٤٩٠٦

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

نیازمند یک نفر پیک موتوری جهت کار در فست فود با سابقه کار ساعت کاری ١١ صبح الی ٤ عصر، ١٨ الی ٢٣/٣٠ حقوق ماهیانه١ تا ١/٣٠٠ میلیون مراجعه حضوری خواجه رشید روبروی اداره کار فست فود بامبو ٣٨٢٦٨٨٢٠

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

به یک پیک موتوری نیمه وقت جهت شیفت شب از ساعت ١٨/٣٠ الی ٢٢/٣٠ جهت کار فست فود با حقوق ماهیانه ٥٧٥ هزار +مزایای عالی نیازمندیم تماس از ساعت ١٠ صبح به بعد ٠٩١٨٠١٧٣٣٩٣

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

به تعدادی پیک موتوری نیازمندیم، با درآمد بالا مراجعه حضوری ، میدان عین القضات کوچه اصلیان ، پیک موتوری ایمان ٣٢٥٣٤٩٥٧

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

به یک نفر پیک موتوری بصورت تمام وقت، جهت همکاری با شرکت ایران پیام نیازمندیم ٣٢٦٥١٦٤٠ ٠٩١٩٨١١٩٦١٥

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

به یک موتورسیکلت جهت اجاره نیازمندیم ٠٩١٨٥٠٧٧٢١٦

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

به چند نفر پیک موتوری جهت جابجایی بسته نیازمندیم درآمد روزانه بالای ٥٠ هزار تومان ٠٩٣٥٨٠٦١٠٥٥

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

۳ روز قبل - شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

از موتور سواران همدان دعوت به عمل می آید با درآمد میلیونی ٠٩٩٠٣٤٧٣٥١٥

۳ روز قبل - شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

۳ روز قبل - شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

به تعدادی پیک موتوری جهت کاردر رستوران نیازمندیم با حقوق عالی ٠٩١٨٩٠٧٠٦٠٢

۳ روز قبل - شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

۳ روز قبل - شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

فوری فوری به پنج نفر پیک موتوری نیازمندیم پیک موتوری سوگند با درآمد عالی ٠٩١٢٠٢٥٨٠١٩ منوچهری

۳ روز قبل - شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

۳ روز قبل - شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

به یک پیک موتوری جهت شیفت شب نیازمندیم روبروی بیمارستان فاطمیه تهیه غذای میرزایی ٠٩١٨٣١٤٤٠٣٩

۳ روز قبل - شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

۳ روز قبل - شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

به یک نفر پیک موتوری و نظافتچی جهت کار در تهیه غذا نیازمندیم ٠٩١٩٥٦٦٠٣١١

۳ روز قبل - شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

نیازمندپیک موتوری به صورت نیمه وقت ساعت کاری ١١/٣٠ الی ١٥/٣٠ جهت کار در تهیه غذای گلپا چهارراه بابک به سمت شهرک مدنی ،روبروی پمپ بنزین و پمپ گاز پردیسان ٣٢٧٤٥٥٢٢ ٠٩١٨٤٤٤٧٥٧٠

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

به یک پیک موتوری به صورت تمام وقت و یک پیک موتوری به صورت نیمه وقت نیازمندیم ٠٩١٩٧٠١٧٥٥٨

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

به یک پیک موتوری جهت کاردر تهیه غذا نیازمندیم ٠٩١٨٨١٤٤٩٠٦

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

نیازمند یک نفر پیک موتوری جهت کاردر تهیه غذا ٠٩١٢٣٣٦٢١٦٥

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

به یک پیک موتوری به صورت تمام وقت و یک پیک موتوری به صورت نیمه وقت ، نیازمندیم ١١/٣٠الی ١٥/٣٠ ١١/٣٠ الی ١٥/٣٠ و ١٨/٣٠الی ٢٢/٣٠ ٠٩١٩٧٠١٧٥٥٨

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

به چند نفر پیک موتوری جهت جابجایی بسته نیازمندیم با درآمد عالی ٠٩٣٥٨٠٦١٠٥٥

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

به تعدادی پیک موتوری نیازمندیم، درآمد روزانه بیش از پنجاه هزار تومان و تسویه روزانه ، مراجعه حضوری ٠٩٣٦٩٦٩٣٨٣٩

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

به چند پیک موتوری و سالن کار ماهر با حقوق و مزایای عالی نیازمندیم رستوران سیمرغ طلایی نبش خیابان نواب ٠٩١٨٢٠٨٠٢٥٥ تماس تبلیغاتی ممنوع

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

به دو نفر پیک موتوری جهت کاردر تهیه غذا از ساعت ١٢ الی ١٦ نیازمندیم ابتدای بلوار تالهی تهیه غذای پونه ٠٩١٨٥٠٢٨٠٢٠

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

به تعداد محدودی پیک موتوری با مدارک کامل نیازمندیم ٠٩١٨٥٠٨٠٣١١

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

نیازمند پیک موتوری نیمه وقت،جهت کار در فست فود ساعت کاری: ١٨/٣٠ الی ٢٣ ٠٩١٨٠٥٢٥٢٦٢

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

به یک پیک موتوری جهت کاردر تهیه غذا نیازمندیم ٠٩١٨٨١٤٤٩٠٦

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

نیازمند یک نفر پیک موتوری جهت کاردر تهیه غذا ٠٩١٢٣٣٦٢١٦٥

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

فست فود تنور به یک پیک موتوری نیازمندیم میدان امام زاده عبدا... ٣٤٢٢٨٠٠٠

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

به یک پیک موتوری به صورت تمام وقت و یک پیک موتوری به صورت نیمه وقت ، نیازمندیم ١١/٣٠الی ١٥/٣٠ ١١/٣٠ الی ١٥/٣٠ و ١٨/٣٠الی ٢٢/٣٠ ٠٩١٩٧٠١٧٥٥٨

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

۱۰ روز قبل - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷

به تعدادی آقا با موتورسیکلت نیازمندیم میدان مفتح بلوار جهانیان دفتر یونولیت بام تهران ٣٢٦٧٥٠٢٠

۱۰ روز قبل - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷

۱۰ روز قبل - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷

به تعدادی راننده با موتورسیکلت جهت کاردر پیک تک تاز ، نیازمندیم مراجعه حضوری فلکه چاپارخانه، خیابان ١٧ شهریور جنب شرکت کیا موتور گاراژ صیفی داخل گاراژ حقوق ماهیانه یک میلیون تومان اعتبار آگهی تا ١٠ روز ٠٩١٨٧١٠١٦٥٢

۱۰ روز قبل - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷

۱۰ روز قبل - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷

به یک پیک موتوری بصورت نیمه وقت نیازمندیم ساعت کاری: ١٢ الی ١٦ و در هفته دو شب ساعت: ١٨/٣٠ الی ٢١/٣٠ مراجعه حضوری،هنرستان تهیه غذای خان دایی ٠٩١٩١٤٠٢٩٠٩

۱۰ روز قبل - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷

۱۰ روز قبل - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷

نیازمند پیک موتوری نیمه وقت،جهت کار در فست فود ساعت کاری: ١٨/٣٠ الی ٢٣ ٠٩١٨٠٥٢٥٢٦٢

۱۰ روز قبل - شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

به یک پیک موتوری بصورت تمام وقت ساعت کاری: ١١ صبح الی ١٥ و ١٨/٣٠ الی ٢٢/٣٠ پایه حقوق ماهیانه ١/٠٢٠ م + مزایای عالی جهت کار در فست فود نیازمندیم ٠٩١٨٠١٧٣٣٩٣

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

به یک پیک موتوری بصورت نیمه وقت نیازمندیم ساعت کاری: ١٢ الی ١٦ و در هفته دو شب ساعت: ١٨/٣٠ الی ٢١/٣٠ مراجعه حضوری،هنرستان تهیه غذای خان دایی ٠٩١٩١٤٠٢٩٠٩

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

پیـک موتوری امیـن جهت تکمیل کادر خود از علاقمندان به پیک موتوری دعوت به همکاری می نماید مراجعه حضوری ٠٩١٨٥٨٥٩٠٤٥ ٣٢٥٢٤٥٨٤

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

به چند پیک موتوری و سالن کار ماهر با حقوق و مزایای عالی نیازمندیم رستوران سیمرغ طلایی نبش خیابان نواب ٠٩١٨٢٠٨٠٢٥٥ تماس تبلیغاتی ممنوع

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

به تعدادی پیک موتوری نیازمندیم، درآمد روزانه بیش از پنجاه هزار تومان و تسویه روزانه ، مراجعه حضوری ٠٩٣٦٩٦٩٣٨٣٩

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

به دو نفر پیک موتوری جهت کاردر تهیه غذا از ساعت ١٢ الی ١٦ نیازمندیم ابتدای بلوار تالهی تهیه غذای پونه ٠٩١٨٥٠٢٨٠٢٠

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

به دو نفر پیک موتوری جهت کاردر تهیه غذا از ساعت ١٢ الی ١٦ نیازمندیم ابتدای بلوار تالهی تهیه غذای پونه ٠٩١٨٥٠٢٨٠٢٠

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

به تعدادی پیک موتوری نیازمندیم، درآمد روزانه بیش از پنجاه هزار تومان و تسویه روزانه ، مراجعه حضوری ٠٩٣٦٩٦٩٣٨٣٩

۱۷ روز قبل - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان