• سفارش آگهی
    081 32531212
  • پست الکترونیکی
    info@shahrvand811.com
دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

به تعدادی پیک موتوری با حقوق ماهیانه ٩٠٠ هزار تومان به صورت تمام وقت از ساعت ١١:٣٠ الی ١٥:٣٠ و ١٨:٣٠ الی ٢٢:٣٠ جهت کار در تهیه غذا نیازمندیم ٠٩١٨٩٠٧٠٦٠٢

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

به یک پیک موتوری از ساعت ٧/٣٠ الی ١٥ جهت کار در رستوران نیازمندیم ٠٩١٩٨٨٦٦٣١٠

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

پیـک موتوری امیـن جهت تکمیل کادر خود از علاقمندان به پیک موتوری متاهل دعوت به همکاری می نماید مراجعه حضوری ٠٩١٨٨١٢٣٥٢٨

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

به یک پیک موتوری نیمه وقت و یک پیک موتوری تمام وقت نیازمندیم خیابان آرام،نبش نواب رستوان سیمرغ طلایی ٠٩١٨٢٠٨٠٢٥٥

دیروز - شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

پیک موتوری به صورت نیمه وقت جهت کاردر فست فود ، نیازمندیم ساعت کاری١٨ الی ٢٣ پردیس،پیتزا پاپیون ٠٩١٨٠٥٢٥٢٦٢

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

به تعدادی پیک موتوری با مدارک کامل نیازمندیم پیک ایران کاوه اعتبارآگهی تا ١٥ روز ٠٩١٢٠٢٥٨٠١٩

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

به یک پیک موتوری جهت کار در تهیه غذا نیازمندیم ٠٩١٨٦٣٣٣٠٠٩

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

به یک پیک موتوری بصورت نیمه وقت نیازمندیم ساعت کاری: ١٢ الی ١٦ مراجعه حضوری،هنرستان تهیه غذای خان دایی ٠٩١٩١٤٠٢٩٠٩

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۶

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

نیازمند پیک موتوری بصورت نیمه وقت و تمام وقت ساعت کاری:١١/٣٠ الی ١٤/٣٠ ١٧/٣٠ الی ٢٣ ٠٩١٨٣١٥٤٠٤٤

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

به یک پیک موتوری با مدارک کامل جهت کار در رستوران نیازمندیم ٠٩١٨٢٢٢٢٠١٥ تماس تبلیغاتی ممنوع

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

به یک نفر پیک موتوری بصورت یک شیفت ساعت کاری ١٢ الی ١٦ جهت کار در تهیه غذا نیازمندیم خیابان شهدا ابتدای بلوار جولان، تهیه غذای پونه ٠٩١٨٥٠٢٨٠٢٠

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

به یک پیک موتوری بصورت تمام وقت ساعت کاری: ١١ صبح الی ١٥ و ١٨/٣٠ الی ٢٣،حقوق ماهیانه ٩٠٠ هزار + مزایای عالی و یک پیک موتوری جهت شیفت شب ساعت کاری ١٨/٣٠ الی ٢٣ حقوق ٤٥٠ هزار + مزایای عالی جهت کار در فست فود نیازمندیم ٠٩١٨٠١٧٣٣٩٣

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

به تعدادی پیک موتوری نیازمندیم - پیک پیشتاژ مستقر در اداره پست آرامگاه بوعلی با درآمد ماهیانه بالای یک میلیون تومان ٣٢٥٣٣٧٣٧- ٣٨٢٧٩٧٠٤

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

۸ روز قبل - شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶

به تعدادی پیک موتوری با مدارک کامل جهت استخدامی در پیک سفیر نیازمندیم ٠٩٣٥٨٠٧٣٢٠١ تماس تبلیغاتی ممنوع

۸ روز قبل - شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶

۸ روز قبل - شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶

به یک نفر پیک موتوری بصورت یک شیفت ساعت کاری ١٢ الی ١٦ جهت کار در تهیه غذا نیازمندیم خیابان شهدا ابتدای بلوار جولان، تهیه غذای پونه ٠٩١٨٥٠٢٨٠٢٠

۸ روز قبل - شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶

۸ روز قبل - شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶

نیازمند پیک موتوری جهت تهیه غذا ٠٩١٨٦٣٣٦٠٢٤

۸ روز قبل - شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶

۸ روز قبل - شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶

به یک نفر پیک موتوری جهت کار در تهیه غذا نیازمندیم ٠٩١٨٨١٤٤٩٠٦

۸ روز قبل - شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶

۸ روز قبل - شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶

به یک پیک موتوری بصورت تمام وقت ساعت کاری: ١١ صبح الی ١٥ و ١٨/٣٠ الی ٢٣ حقوق ماهیانه ٩٠٠ هزار + مزایای عالی و یک پیک موتوری جهت شیفت شب ساعت کاری ١٨/٣٠ الی ٢٣ جهت کار در فست فود نیازمندیم ٠٩١٨٠١٧٣٣٩٣

۸ روز قبل - شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶

۸ روز قبل - شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶

به یک پیک موتوری بصورت تمام وقت نیازمندیم ساعت کاری: ١٢ الی ١٦ و ١٨ الی ٢٢/٣٠ مراجعه حضوری،هنرستان تهیه غذای خان دایی ٠٩١٩١٤٠٢٩٠٩

۸ روز قبل - شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

نیازمند یک نفر پیک با خودرو جهت کار در فست فود ساعت کاری: ١٩ الی ٢٣ حقوق ٥٠٠ هزار تومان ٠٩٠١٤١٠٤٨٤١

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

به یک نفر پیک موتوری جهت کار در تهیه غذا نیازمندیم ٠٩١٨٦٣٣٣٠٠٩

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

به یک نفر پیک موتوری بصورت یک شیفت ساعت کاری ١٢ الی ١٦ جهت کار در تهیه غذا نیازمندیم خیابان شهدا ابتدای بلوار جولان، تهیه غذای پونه ٠٩١٨٥٠٢٨٠٢٠

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

۱۵ روز قبل - شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶

به تعدادی پیک موتوری با مدارک کامل نیازمندیم پیک ایران کاوه ٠٩١٢٠٢٥٨٠١٩

۱۵ روز قبل - شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶

۱۵ روز قبل - شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶

به یک نفر پیک موتوری جهت کار در تهیه غذا نیازمندیم ٠٩١٨٨١٤٤٩٠٦

۱۵ روز قبل - شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶

۱۵ روز قبل - شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶

به تعدادی موتور سوار جهت کار در پیک موتوری تک تاز نیازمندیم(درآمد بالای یک میلیون) بصورت نیمه وقت و تمام وقت ٠٩١٨٣١٥٦٠٤٢ اعتبار آگهی تا ١٠ روز

۱۵ روز قبل - شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶

۱۵ روز قبل - شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶

به تعدادی پیک موتوری جهت کار در تهیه غذای هانی نیازمندیم ٠٩١٨٦٠٨١٦٨٢

۱۵ روز قبل - شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶

۱۵ روز قبل - شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶

به تعدادی پیک شهرستان (با خودرو سواری) آشنا به شهرستان های استان همدان نیازمندیم،با حقوق بالای سه میلیون آدرس:،محوطه پل یخچال کوچه محمدی،بن بست مینا مجتمع آرتا ٢،واحد ٢ ساعت مراجعه ١٠ الی ١٣

۱۵ روز قبل - شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

به یک نفر پیک موتوری بصورت یک شیفت ساعت کاری ١٢ الی ١٦ جهت کار در تهیه غذا نیازمندیم خیابان شهدا ابتدای بلوار جولان، تهیه غذای پونه ٠٩١٨٥٠٢٨٠٢٠

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶

۲۲ روز قبل - شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

به تعدادی پیک موتوری نیازمندیم - پیک پیشتاژ مستقر در اداره پست آرامگاه بوعلی (ترجیحا دارای سابقه کار مرتبط) ٣٢٥٣٣٧٣٧- ٣٨٢٧٩٧٠٤

۲۲ روز قبل - شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

۲۲ روز قبل - شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

پیک موتوری به صورت تمام وقت جهت کاردر فست فود ، نیازمندیم ساعت کاری١٢ الی ١٥/٣٠ و ١٨ الی ٢٣،پردیس،پیتزا پاپیون ٠٩١٨٠٥٢٥٢٦٢

۲۲ روز قبل - شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

۲۲ روز قبل - شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

نیازمند دو نفر پیک موتوری سن ١٨ تا ٢٥ سال حقوق ماهیانه ٩٠٠ هزار، ساعت کاری: ١١/٣٠ الی ١٤/٣٠ و ١٧/٣٠ الی ٢٣ ٠٩١٨٣١٥٤٠٤٤

۲۲ روز قبل - شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

۲۲ روز قبل - شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

به تعدادی پیک موتوری با مدارک کامل نیازمندیم پیک ایران کاوه ٠٩١٢٠٢٥٨٠١٩

۲۲ روز قبل - شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

۲۵ روز قبل - چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶

به یک نفر پیک موتوری جهت کار در رستوران نیازمندیم ساعت کاری : ١٢ الی ١٦ و ١٨ الی ٢٢/٣٠ ٠٩١٩١٤٠٢٩٠٩

۲۵ روز قبل - چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶

۲۷ روز قبل - دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶

به چند نفر پیک موتوری جهت کار در فست فود نیازمندیم ساعت کاری: ١١ الی ١٥/٣٠، ١٨ الی ٢٤ ٠٩١٨٥٠٧٢٠٠٨

۲۷ روز قبل - دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶

۲۷ روز قبل - دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶

به یک نفر پیک موتوری نیمه وقت ( شیفت شب) جهت کار در فست فود نیازمندیم ساعت کاری ١٨/٣٠ الی ٢٣ با حقوق ماهیانه ٤٥٠ هزار + مزایا ٠٩١٨٠١٧٣٣٩٣

۲۷ روز قبل - دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶

۲۷ روز قبل - دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶

نیازمند پیک موتوری جهت جابجایی وسایل ٠٩١٨٠٠٥٧٤٦١ ٣٢٧١٥٥٥٥

۲۷ روز قبل - دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶

۲۷ روز قبل - دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶

به دو نفر پیک موتوری جهت کار در تهیه غذای نازگل نیازمندیم،تمام وقت ٩٠٠ هزار نیمه وقت ٥٠٠ هزار ٣٨٢٢٤٤٠١

۲۷ روز قبل - دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان