• سفارش آگهی
    081 32531212
  • پست الکترونیکی
    info@shahrvand811.com
۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به یک نفر(پیک موتوری ) سن زیر ٢٧ سال نیازمندیم ساعت کاری:١٩/٣٠ الی ٢٣ حقوق ماهیانه ٤٠٠ هزار با وثیقه اعتمادیه پایین تر از اردوگاه فجر،پیتزا تیراژه ٠٩١٨٣١٥٤٠٤٤ ت.ت.م

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به تعدادی پیک موتوری نیازمندیم مراجعه حضوری ، میدان عین القضات کوچه اصلیان ، پیک موتوری ایمان ٣٢٥٣٤٩٥٧

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

به یک نفر پیک موتوری جهت کار در تهیه غذا نیازمندیم ٠٩١٨٨١٤٤٩٠٦

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

نیازمند پیک موتوری نیمه وقت،جهت کار در فست فود،با حقوق عالی ٠٩١٨٨١٣٥٥٣٢

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

فوری به یک پیک موتوری به صورت نیمه وقت جهت کاردر تهیه غذا نیازمندیم ٠٩١٨٧٠٧٦٠٣٥

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

نیازمند پیک موتوری جهت کار در چلوکبابی با مدارک کامل شخص و موتور بصورت نیمه وقت ساعت کاری ١٢ الی ١٦ ٠٩١٨٢١٨٩٧٠٠

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

تعدادی پیک موتوری جهت جابجایی مرسولات پستی با درآمد عالی نیازمندیم ٠٩٣٥٨٠٦١٠٥٥

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

فوری به یک پیک موتوری به صورت نیمه وقت جهت کاردر تهیه غذا نیازمندیم ٠٩١٨٧٠٧٦٠٣٥

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

نیازمند پیک موتوری نیمه وقت،جهت کار در فست فود،با حقوق عالی ٠٩١٨٨١٣٥٥٣٢

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

نیازمند پیک موتوری جهت کار در چلوکبابی با مدارک کامل شخص و موتور بصورت نیمه وقت ساعت کاری ١٢ الی ١٦ ٠٩١٨٢١٨٩٧٠٠

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

تعدادی پیک موتوری جهت جابجایی مرسولات پستی با درآمد عالی نیازمندیم ٠٩٣٥٨٠٦١٠٥٥

۴ روز قبل - یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان