• سفارش آگهی
    081 32531212
  • پست الکترونیکی
    info@shahrvand811.com
پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

به تعدادی پیک موتوری نیازمندیم - پیک پیشتاژ مستقر در اداره پست آرامگاه بوعلی ٠٩١٨٧١٣٥٤٠٠

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

نیازمند تعدادی پیک موتوری جهت کار درپیک امید ٠٩١٨٤٠٨٣٨٤٦

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

نیازمند یک پیک موتوری جهت پخش تراکت مراجعه حضوری خیابان شکریه،بالاتر از پارک جنب فروشگاه پدیده کلینیک ساختمانی امین ٣٨٢٧٩٨٠٥

پریروز - چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

به چند نفر پیک موتوری جهت کار در فست فود نیازمندیم ساعت کاری: ١١ الی ١٥/٣٠، ١٨ الی ٢٤ ٠٩١٨٥٠٧٢٠٠٨

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

به چند نفر پیک موتوری بصورت نیمه وقت و تمام وقت نیازمندیم ٠٩٣٨١٠٨٦٤٢٢

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

به تعدادی پیک موتوری با مدارک کامل نیازمندیم پیک ایران کاوه ٠٩١٢٠٢٥٨٠١٩

۴ روز قبل - دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

۶ روز قبل - شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶

نیازمند تعدادی پیک موتوری،ترجیحاً با خودرو،جهت کار در فست فود نیازمندیم ساعت کاری: ١٢ الی ١٥ و ١٩ الی ٢٤ حقوق ماهیانه ٨٠٠ هزار ٠٩١٨٩٠٧٥٧٠٩

۶ روز قبل - شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

به تعدادی پیک موتوری یک نفر ظرفشور آقا یک نفر کمک آشپز و یک نفر سالن کار جهت کار در تهیه غذا نیازمندیم ٠٩١٨٩٠٧٠٦٠٢

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

به یک نفر پیک موتوری جهت کار در تهیه غذا نیازمندیم ٠٩١٨٦٣٣٣٠٠٩

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

به یک پیک موتوری جهت کار در تهیه غذا نیازمندیم ٠٩١٨٥٤٣٩٥١٥

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

به یک نفر پیک موتوری،جوان با مدارک کامل،ترجیحاًساکن محدوده شهرک الوند نیازمندیم ٣٤٢٥٤٠٠١

۹ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶

۱۱ روز قبل - دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶

به یک پیک موتوری جهت کار در تهیه غذایی نازگل چهارراه شهنار، نیازمندیم ٣٨٢٢٤٤٠١

۱۱ روز قبل - دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶

۱۱ روز قبل - دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶

به تعدادی پیک موتوری یک نفر ظرفشور آقا یک نفر کمک آشپز و یک نفر سالن کار جهت کار در تهیه غذا نیازمندیم ٠٩١٨٩٠٧٠٦٠٢

۱۱ روز قبل - دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶

به تعدادی پیک موتوری با مدارک کامل جهت کاردر پیک موتوری نیازمندیم ٠٩١٨٧١٢٨١٠٠ ٠٩١٨٧٠٨٢٠٢٥ ساعت تماس : ١٠ الی ١٣و ١٥ الی ١٩

۱۳ روز قبل - شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶

پیک موتوری جهت کار در فست فود ، نیازمندیم ساعت کاری ١٨/٣٠ الی ٢٣/٣٠ پردیس ، پیتزا پاپیون

۱۳ روز قبل - شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶

به تعدادی پیک موتوری با مدارک کامل نیازمندیم پیک ایران کاوه ٠٩١٢٠٢٥٨٠١٩

۱۳ روز قبل - شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶

۱۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

به یک پیک موتوری جهت کار در تهیه غذا نیازمندیم، ١١/٣٠ الی ١٥/٣٠ ٠٩٣٨٨١١٠٧٤٥

۱۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶

۱۸ روز قبل - دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶

به تعدادی پیک موتوری نیازمندیم - پیک پیشتاژ مستقر در اداره پست آرامگاه بوعلی ٠٩١٨٧١٣٥٤٠٠

۱۸ روز قبل - دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶

۱۸ روز قبل - دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶

به یک نفر پیک موتوری جهت کار در رستوران به صورت تمام وقت نیازمندیم ساعت کاری:١٢ الی ١٦ ٦/٣٠ عصر الی ١٠/٣٠شب ٠٩١٩١٤٠٢٩٠٩

۱۸ روز قبل - دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶

۱۸ روز قبل - دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶

به یک نفر پیک موتوری و دو نفر کارگر ساده نیازمندیم،مراجعه حضوری ٣٨٣٣٢٥٢٦

۱۸ روز قبل - دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶

۱۸ روز قبل - دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶

به تعدادی موتوری با مدارک کامل جهت کار درپیک الوند نیازمندیم. چاپار خانه،خیابان ١٧شهریور گاراژ شهیدی ساعت تماس ترجیحاً ١٣ الی ١٦ ٠٩١٨٧٠٠٥٦٣١مولایی ٣٢٦٥٧٣٦٢ تماس تا ده روز تماس تبلیغاتی ممنوع

۱۸ روز قبل - دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶

۲۵ روز قبل - دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶

به یک پیک موتوری جهت کار در تهیه غذایی نازگل چهارراه شهنار، نیازمندیم ٣٨٢٢٤٤٠١

۲۵ روز قبل - دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶

۲۵ روز قبل - دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶

به تعدادی پیک موتوری با مدارک کامل نیازمندیم پیک ایران کاوه ٠٩١٢٠٢٥٨٠١٩

۲۵ روز قبل - دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶

۲۵ روز قبل - دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶

به چند پیک با خودرو و آشنا به شهرستان های همدان جهت فعالیت در شرکت خدمات پزشکی نیازمندیم (ترجیحاً پراید)مراجعه حضوری: آدرس:چهارراه خواجه رشید ابتدای بلوار خواجه رشید ، پشت هتل مرمر کوچه شهید گوهریان، ساختمان آراد واحد یک ٣٨٣٢٤٣١٩

۲۵ روز قبل - دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶

۲۵ روز قبل - دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶

به یک نفر پیک موتوری جهت کار در رستوران با حقوق عالی به صورت نیمه وقت نیازمندیم ١٨/٣٠ الی ٢٣/٣٠ ٠٩١٨٨١٣٥٥٣٢

۲۵ روز قبل - دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶

۲۵ روز قبل - دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶

به یک نفر پیک موتوری جهت کار در رستوران به صورت نیمه وقت نیازمندیم ساعت تماس ١٦ الی ١٩ ٠٩١٩١٤٠٢٩٠٩

۲۵ روز قبل - دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶

۲۵ روز قبل - دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶

به تعدادی پیک موتوری با مدارک کامل نیازمندیم پیک ایران کاوه ٠٩١٢٠٢٥٨٠١٩

۲۵ روز قبل - دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶

۲۷ روز قبل - شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶

به یک پیک موتوری جهت کار در تهیه غذایی نازگل چهارراه شهنار، نیازمندیم ٣٨٢٢٤٤٠١

۲۷ روز قبل - شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶

۲۷ روز قبل - شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶

به یک نفر پیک موتوری نیمه وقت جهت شیفت شب از ساعت ١٩ الی ٢٣/٣٠ حقوق ماهیانه ٩٠٠ هزار+ مزایا نیازمندیم مراجعه حضوری از ساعت ١١الی ١٥، ٢٠ الی ٢٣ استادان جنب بانک ملت فست فود آتیش

۲۷ روز قبل - شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶

۳۰ روز قبل - چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

به تعدادی موتوری با مدارک کامل جهت پیک موتوری نیازمندیم ٠٩٣٨٣٤٠٠٦٧٧

۳۰ روز قبل - چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان