جهت چاپ آگهی در نیازمندیها و درج رایگان در سایت با شماره 081 32531212 تماس حاصل فرمایید.
درج آگهی رایگان ویرایش آگهیپریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به تعدادی پیک موتوری جهت کار در پیک ایمان نیازمندیم آدرس: میدان عین القضات،کوچه شهید اصلیان،کوچه درخشان،پلاک ٣٣ (نمایش کامل)

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به یک نفر پیک موتوری به صورت نیمه وقت جهت کار در فست فود ساعت کاری: ١٨ الی ٢٣/٣٠ حقوق توافقی، نیازمندیم *****٠٩١٨٨١ (نمایش کامل)

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
< پیک موتوری بصورت نیمه وقت و تمام وقت جهت کار در فست فود نیازمندیم آدرس:پردیس،پیتزا پاپیون (نمایش کامل)

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

پریروز - شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به یک نفر پیک موتوری (نیمه وقت) جهت کار در فست فود نیازمندیم *****٠٩١٨٧٠ (نمایش کامل)

۹ روز قبل - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

۹ روز قبل - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
< نیازمند پیک موتوری جهت کار در چلوکبابی با مدارک کامل شخص و موتور *****٠٩١٨٢١ ساعت تماس ١٦ به بعد (نمایش کامل)

۹ روز قبل - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

۹ روز قبل - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به دو نفر پیک موتوری جهت کار در فست فود نیازمندیم ساعت کاری: ١١ الی *****١٥/٣ الی ٢٤ *****٠٩١٨٥٠ (نمایش کامل)

۹ روز قبل - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶

۹ روز قبل - شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
< به یک نفر پیک موتوری،جوان با مدارک کامل،ترجیحاًساکن محدوده شهرک الوند نیازمندیم *****٣٤٢ (نمایش کامل)

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶
< به یک نفر پیک موتوری وارد به سالن کاری نیازمندیم *****٠٩١٨٧١٠ (نمایش کامل)

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶
< به یک نفر پیک موتوری جهت کار در فست فود نیازمندیم مراجعه فقط حضوری سعیدیه پایین فست فود سون *****٠٩٢٠٧٢ (نمایش کامل)

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶
< نیازمند پیک موتوری جهت کار در چلوکبابی با مدارک کامل شخص و موتور *****٠٩١٨٢١ ساعت تماس ١٦ به بعد (نمایش کامل)

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶
< نیازمند پیک موتوری جهت کار در تهیه غذا *****٠٩٣٨٩٣ (نمایش کامل)

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶
< به یک نفر پیک موتوری جهت کار در تهیه غذا نیازمندیم.ساعت کاری:١٢ الی ١٦ *****٠٩١٨٤٠ (نمایش کامل)

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶

۱۴ روز قبل - دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶
< به دو نفر پیک موتوری جهت کار در فست فود نیازمندیم ساعت کاری: ١١ الی *****١٥/٣ الی ٢٤ *****٠٩١٨٥٠ (نمایش کامل)

۲۱ روز قبل - دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۶

۲۱ روز قبل - دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۶
< نیازمند پیک موتوری جهت کار در چلوکبابی با مدارک کامل شخص و موتور *****٠٩١٨٢١ ساعت تماس ١٦ به بعد (نمایش کامل)

۲۱ روز قبل - دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۶

۲۱ روز قبل - دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۶
< نیازمند یک نفر پیک موتوری با مدارک کامل باسابقه کار،جهت شیفت ظهر ساعت کاری:١٢ الی ١٦ حقوق ٤٥٠ هزار جهت کاردر تهیه غذا *****٠٩١٨٢١ (نمایش کامل)

۲۱ روز قبل - دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۶

۲۱ روز قبل - دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۶
< به یک نفر پیک موتوری وارد به سالن کاری نیازمندیم *****٠٩١٨٧١٠ (نمایش کامل)

۲۱ روز قبل - دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۶

۲۱ روز قبل - دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۶
< به تعدادی پیک موتوری جهت کار در پیک ایمان نیازمندیم *****٥٨-٣٢٥ (نمایش کامل)

۲۳ روز قبل - شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶

۲۳ روز قبل - شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶
< نیازمند تعدادی موتور جهت پیک موتوری امید *****٠٩١٨٤٠ (نمایش کامل)

۲۳ روز قبل - شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶

۲۳ روز قبل - شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶
< به دو نفر پیک موتوری جهت کار در فست فود نیازمندیم ساعت کاری: ١١ الی *****١٥/٣ الی ٢٤ *****٠٩١٨٥٠ (نمایش کامل)

۲۳ روز قبل - شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶

۲۳ روز قبل - شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶
< نیازمند پیک موتوری بامدارک کامل جهت کار در دفتر روزنامه *****٠٩١٨٠٨ (نمایش کامل)

۲۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۶

۲۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۶
< به یک پیک موتوری جهت کاردر تهیه غذای نازگل - چهارراه شهناز نیازمندیم *****٣٨٢ (نمایش کامل)

۲۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۶

۲۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۶
< به تعدادی پیک موتوری جهت کار در پیک ایمان نیازمندیم *****٥٨-٣٢٥ (نمایش کامل)

۲۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۶

۲۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۶
< به یک نفر پیک موتوری جهت کار در تهیه غذا نیازمندیم *****٠٩١٩١٢ (نمایش کامل)

۲۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۶

۲۶ روز قبل - چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۶
< به تعدادی پیک موتوری جهت کار در رستوران نیازمندیم *****٠٩١٨٢٠ (نمایش کامل)
Loading


®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به کانون آگهی و تبلیغات شهروند می باشد.