• سفارش آگهی
    081 32531212
  • پست الکترونیکی
    info@shahrvand811.com
امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

استخدام پیک موتوری درآمد تا ٢ میلیون بدون دریافت کمیسیون با ساعت کاری دلخواه ساعت تماس ١١ صبح به بعد ٣٨٣١١٣٠١

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

نیازمندپیک موتوری سن زیر ٣٠ سال با حقوق ماهیانه ١/١٥٠ میلیون ساعت کاری ١٢ الی ١٥ و ١٨ الی ٢٣ ٠٩١٨٣١٥٤٠٤٤ ت.ت.م

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

مجموعه پخش آرای جهت ارسال سفارشات و انجام امور بانکی به یک نفر پیک موتوری نیازمند است ساعت کاری ٠٨:٣٠ تا ١٦:٣٠ ٣٢٥١٨٤٢٠

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

به تعدادی پیک موتوری در یک شیفت یا دو شیفت نیازمندیم شیفت صبح : ماهیانه ٥٠٠ هزار دو شیفت: یک میلیون تومان و یک نفر ظرفشور ٠٩٩١٠٥٤٤٣٢٢

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

پریروز - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

به یک نفر پیک موتوری بصورت دو شیفت ظهر و شب جهت کاردرتهیه غذا نیازمندیم میدان چاپارخانه ابتدای بلوار تالهی(جولان) تهیه غذای پونه ٠٩١٨٥٠٢٨٠٢٠

پریروز - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

پریروز - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

به دو نفر پیک موتوری جهت کار در آشکده نیازمندیم ٣٨٢٦٨٢١٩

پریروز - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

پریروز - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

به تعدادی پیک موتوری در یک شیفت یا دو شیفت نیازمندیم شیفت صبح : ماهیانه ٥٠٠ هزار دو شیفت: یک میلیون تومان ٠٩٩١٠٥٤٤٣٢٢

پریروز - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

پریروز - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

فست فود باگت به یک پیک نیازمند است دارای گواهینامه عدم سوء پیشینه ودرصورت امکان متاهل ٠٩١٨٤٤٦٩٨٩١- ٣٨٢٢٥٦٠١ ت.ت.م

پریروز - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

۴ روز قبل - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

به دو پیک موتوری جهت کار در تهیه غذا به صورت تمام وقت ونیمه وقت نیازمندیم ٠٩١٨٣١٢٩٨٠٧

۴ روز قبل - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

۴ روز قبل - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

به تعدادی پیک موتوری نیازمندیم، با درآمد بالا مراجعه حضوری ، میدان عین القضات کوچه اصلیان ، پیک موتوری ایمان ٣٢٥٣٤٩٥٧

۴ روز قبل - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

۴ روز قبل - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

به یک پیک موتوری بصورت تمام وقت نیازمندیم ٠٩١٨٧٠٤٥٧٩٥

۴ روز قبل - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

۴ روز قبل - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

به یک پیک موتوری به صورت نیمه وقت ، نیازمندیم ١١/٣٠الی ١٥/٣٠ ٠٩١٩٧٠١٧٥٥٨- ٣٤٢٥٣١٢١

۴ روز قبل - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷

به دو نفر پیک موتوری جهت کار در آشکده نیازمندیم ٣٨٢٦٨٢١٩

۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷

۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷

به تعدادی پیک موتوری نیازمندیم، با درآمد بالا مراجعه حضوری ، میدان عین القضات کوچه اصلیان ، پیک موتوری ایمان ٣٢٥٣٤٩٥٧

۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷

۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷

به یک نفر پیک موتوری بصورت دو شیفت ظهر و شب جهت کاردرتهیه غذا نیازمندیم میدان چاپارخانه ابتدای بلوار تالهی(جولان) تهیه غذای پونه ٠٩١٨٥٠٢٨٠٢٠

۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷

۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷

استخدام پیک موتوری درآمد تا ٢ میلیون بدون دریافت کمیسیون با ساعت کاری دلخواه ساعت تماس ١١ صبح به بعد ٣٨٣١١٣٠١

۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷

۹ روز قبل - دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷

به یک نفر پیک موتوری بصورت دو شیفت ظهر و شب و یک نفر نیمه وقت ١٢ الی ١٦ جهت کاردرتهیه غذا نیازمندیم میدان چاپارخانه ابتدای بلوار تالهی(جولان) تهیه غذای پونه ٠٩١٨٥٠٢٨٠٢٠

۹ روز قبل - دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷

۹ روز قبل - دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷

به یک پیک موتوری به صورت نیمه وقت ، نیازمندیم ١١/٣٠الی ١٥/٣٠ ٠٩١٩٧٠١٧٥٥٨- ٣٤٢٥٣١٢١

۹ روز قبل - دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷

۹ روز قبل - دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷

نیازمند پیک موتوری نیمه وقت،جهت کار در فست فود ساعت کاری: ١٨الی ٢٣ ٠٩١٨٠٥٢٥٢٦٢

۹ روز قبل - دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷

۹ روز قبل - دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷

به یک نفر پیک موتوری جهت کار در فست فود نیازمندیم ساعت کاری: ١١ الی ١٥/٣٠ و ١٧ الی ٢٣/٣٠ حقوق ماهیانه ١/١٠٠ الی ١/٢٠٠ ٣٨٢٣٧٦٨٩ ٠٩١٢٢٧٠٢٣٧٩ تماس تبلیغاتی اکیداً ممنوع

۹ روز قبل - دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷

۹ روز قبل - دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷

به دو نفرپیک موتوری جهت کاردر آشکده عبدی نیازمندیم ٣٨٢٦٨٢١٩ ت.ت.م

۹ روز قبل - دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷

۹ روز قبل - دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷

نیازمند یک نفر پیک موتوری جهت کاردر تهیه غذا ساعت کاری١٢ الی ١٥/٣٠ و ١٨/٣٠ الی ٢٢/٣٠ حقوق توافقی ٠٩١٢٣٣٦٢١٦٥

۹ روز قبل - دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷

دعوت به همکاری از موتورسواران همدان با درآمد میلیونی پیک موتوری کاوه بلوار بهشت گاراژ ایزدی پلاک ٢ ٠٩٩٠٣٤٧٣٥١٥

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷

به یک نفر پیک موتوری جهت کار در تهیه غذا نیازمندیم ٠٩١٨٨١٤٤٩٠٦

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷

به یک پیک موتوری به صورت نیمه وقت شیفت شب جهت کاردر فست فود با حقوق ثابت و مزایای عالی نیازمندیم ٠٩١٨٠١٧٣٣٩٣

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷

تعدادی موتورسوار آشنا به بخش فروش با درآمد مناسب در سراسر استان دعوت به همکاری می گردد ٠٩١٨٢١١١٢٧١

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷

به یک پیک موتوری نیمه وقت جهت شیفت شب از ساعت ١٨/٣٠ الی ٢٢/٣٠ جهت کار فست فود با حقوق ماهیانه از ٥٧٥ هزار الی ٧٠٠ هزار نیازمندیم تماس از ساعت ١٠ صبح به بعد ٠٩١٨٠١٧٣٣٩٣

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷

به چند نفر پیک موتوری با حقوق بالا و بیمه نیازمندیم متقاضیان می توانند با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایند ساعت کاری: ۸ ساعت در روز ٠٩٣٩٧٣٨٦٣٣٢

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷

به یک نفر پیک موتوری بصورت نیمه وقت جهت کار در تهیه غذا نیازمندیم ٠٩١٨٦٣٣٦٠٢٤

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷

به یک نفر پیک موتوری بصورت دو شیفت ظهر و شب و یک نفر نیمه وقت ١٢ الی ١٦ جهت کاردرتهیه غذا نیازمندیم میدان چاپارخانه ابتدای بلوار تالهی(جولان) تهیه غذای پونه ٠٩١٨٥٠٢٨٠٢٠

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷

نیازمند پیک موتوری تمام وقت و نیمه وقت صندوقدار آقا،سالن کار آقا آشپز و ظرفشور سعیدیه بالا تالار چهار فصل هگمتانه ٣٨٢١٠٩٠٥ ٠٩١٨٠٠١٦٧٠٨

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷

نیازمندپیک موتوری سن زیر ٣٠ سال با حقوق ماهیانه ٥٠٠ هزار ساعت کاری ١٩ الی ٢٢ ٠٩١٨٣١٥٤٠٤٤ ت.ت.م

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷

۱۸ روز قبل - شنبه ۸ دی ۱۳۹۷

تعدادی پیک موتوری جهت جابه جایی مرسولات پستی با درآمد عالی نیازمندیم ٠٩١٨٦٢٧٧٩٤٤

۱۸ روز قبل - شنبه ۸ دی ۱۳۹۷

۱۸ روز قبل - شنبه ۸ دی ۱۳۹۷

به تعدادی پیک موتوری نیازمندیم پیک موتوری پیشتاز آرامگاه بوعلی مستقر در اداره پست مرکزی ٠٩١٨٧١٣٥٤٠٠

۱۸ روز قبل - شنبه ۸ دی ۱۳۹۷

۱۸ روز قبل - شنبه ۸ دی ۱۳۹۷

به یک پیک موتوری جهت کار در تهیه غذا نیازمندیم ساعت کاری: ١٢ الی ١٦ و ١٨ الی ٢٣ ٠٩٣٦١٣٩٢١٢٣

۱۸ روز قبل - شنبه ۸ دی ۱۳۹۷

۱۸ روز قبل - شنبه ۸ دی ۱۳۹۷

به چند پیک موتوری به صورت تمام وقت و نیمه وقت نیازمندیم دارای مزایای عالی رستوران سیمرغ طلایی نبش خیابان نواب ٠٩١٨٢٠٨٠٢٥٥ تماس تبلیغاتی ممنوع

۱۸ روز قبل - شنبه ۸ دی ۱۳۹۷

۱۸ روز قبل - شنبه ۸ دی ۱۳۹۷

نیازمند پیک موتوری تمام وقت،جهت کار در فست فود،با حقوق عالی ٠٩١٨٨١٣٥٥٣٢

۱۸ روز قبل - شنبه ۸ دی ۱۳۹۷

۱۸ روز قبل - شنبه ۸ دی ۱۳۹۷

نیازمند پیک موتوری نیمه وقت،جهت کار در فست فود ساعت کاری: ١٨الی ٢٣ ٠٩١٨٠٥٢٥٢٦٢

۱۸ روز قبل - شنبه ۸ دی ۱۳۹۷

۱۸ روز قبل - شنبه ۸ دی ۱۳۹۷

به تعدادی پیک موتوری نیازمندیم پیک پیشتاز اداره پست مرکزی ٠٩١٨٧١٣٥٤٠٠

۱۸ روز قبل - شنبه ۸ دی ۱۳۹۷

۱۸ روز قبل - شنبه ۸ دی ۱۳۹۷

تعدادی موتورسوار آشنا به بخش فروش با درآمد مناسب در سراسر استان دعوت به همکاری می گردد ٠٩١٨٢١١١٢٧١

۱۸ روز قبل - شنبه ۸ دی ۱۳۹۷

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان