• سفارش آگهی
    081 32531212
  • پست الکترونیکی
    info@shahrvand811.com
دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

به تعدادی خیاط ماهر خانم کیف دوز نیازمندیم ٠٩٣٦١٨٠٠٩٥٩

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

به تعدادی زیگزال دوز ماهر خانم ، جهت کاردر تولیدی تریکو ، نیازمندیم ٠٩١٨٤٤٠٣٧٨٠ - ٠٩٣٣١٠٨٥٣١٩

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

به تعدادی اتوکار ماهر و نیمه ماهر، چرخکارو پالتودوزنیازمندیم،کار دائم ٠٩٠٣٨١٤٧٩٨١

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

به چند نفر راسته دوز ماهر و مبتدی خانم جهت کار در تولیدی نیازمندیم با حقوق مکفی محل کار صدف ٠٩١٨٩٠٠٩٧٠٤

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

نیازمند چند نفر خیاط راسته دوز ماهر خانم در محیطی کاملاً مناسب ٠٩٣٦٨١٢٤٨٣٣

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار ماهر مانتو دوز و پالتو دوز بصورت زیر چرخی و وردست چرخکار اتو کار ساده خانم یا آقا نیازمندیم ٠٩١٨٣١٨٨٩٨٤

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار وردست چرخکار و اتو کار خانم یا آقا نیازمندیم کار دائم، تسویه هفتگی ٠٩٣٨٩٩٥١٩٢٥

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

به تعدادی وردست و چرخکار خانم نیازمندیم با حقوق عالی، محیط زنانه ٠٩٣٠٩٧١٤٩٢٦

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار خانم بصورت زنجیره ای در محیطی کاملاً زنانه جهت لباس بچگانه نیازمندیم حوالی حصار امام و شاپسند ٠٩٣٧١٠٥٦٢٩١

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

به چند خياط خانم جهت مزون مانتو نيازمنديم ٠٩٢٠٣٥١١٤٥٢ ساعت تماس:٩-٢١

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

نیازمند شریک ماهر با ضمانت کافی جهت اداره تولیدی پوشاک واقع در شهرک مدنی ٠٩٣٦٣٢٠٦٣٤١

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

به تعدادی افراد کوشا و متعهد جهت کار در تولیدی مانتو به صورت زنجیره ای با شرایط ایده آل نیازمندیم ساعت کاری ٧/٣٠ الی ١٧/٣٠ تسویه به صورت هفتگی و نقدی چرخکار ماهر وردست چرخکار شاگرد ساده خانم و آقا خانم و آقا خانم و آقا حقوق ماهیانه از ١ میلیون الی ١/٤٠٠ میلیون حقوق ماهیانه ٦٠٠ الی ٨٠٠ هزار تومان حقوق ماهیانه ٤٠٠ الی ٥٠٠ هزار تومان ٠٩١٨٣١٩٢٩٤٨ تماس تبلیغاتی اکیداً ممنوع

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

به تعدادی مزدی دوز نیازمندیم کارساده از تهران ٠٩١٨٨١٤٧٧٤٠

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار زمستانی دوز و مانتو دوز خانم یا آقا نیازمندیم تسویه هفتگی کاردائم ٠٩٣٨٩١٠٦٦٢٢ - ٠٩١٨٧١٢٣٤٧٣

دیروز - دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

۳ روز قبل - شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

به تعدادی وردست چرخکار و اتو کار خانم یا آقا جهت کار در تولیدی مانتو نیازمندیم ٠٩١٩٩١٢٣٤٦٢

۳ روز قبل - شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

۳ روز قبل - شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

یک تولیدی به منظور تکمیل ظرفیت خود دعوت به همکاری می نماید: ١- چرخکار ماهر ٢- چرخکار نیمه ماهر ٣- وسط کار مسلط به اتو جهت کار در تولیدی پوشاک (خانم و آقا)حقوق ماهیانه مراجعه فقط حضوری ٠٩١٨٨١٨٧٣٠٧

۳ روز قبل - شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

۳ روز قبل - شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

به تعدادی افراد کوشا و متعهد جهت کار در تولیدی مانتو به صورت زنجیره ای با شرایط ایده آل نیازمندیم ساعت کاری ٧/٣٠ الی ١٧/٣٠ تسویه به صورت هفتگی و نقدی چرخکار ماهر وردست چرخکار شاگرد ساده خانم و آقا خانم و آقا خانم و آقا حقوق ماهیانه از ١ میلیون الی ١/٤٠٠ میلیون حقوق ماهیانه ٦٠٠ الی ٨٠٠ هزار تومان حقوق ماهیانه ٤٠٠ الی ٥٠٠ هزار تومان ٠٩١٨٣١٩٢٩٤٨ تماس تبلیغاتی اکیداً ممنوع

۳ روز قبل - شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

۳ روز قبل - شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

به تعدادی مزدی دوز ، چرخکار وردست و شاگرد خانم و آقا به صورت کاملا زیرچرخی نیازمندیم ٠٩٣٧١٢٧٢٤٤٤

۳ روز قبل - شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

۳ روز قبل - شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

به تعدادی مزدی دوز ماهرمانتو نیازمندیم ٠٩١٨٩٠٤٧٦٦١

۳ روز قبل - شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

۳ روز قبل - شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

به تعدادی وردست چرخکار و وردست خانم جهت کار تولیدی بچگانه نیازمندیم حوالی سیلو ٠٩١٨٩٠٤٠٢٧٧

۳ روز قبل - شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

۳ روز قبل - شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکارماهر مانتو نیازمندیم (فقط خانم) بهترین شرایط در همدان برای همکاران خانم محیط بسیار سالم تسویه واقعاً نقدی کار واقعاً دائم حوالی میدان امام ،خ باباطاهر ٠٩١٨٧١١٢٥٥٠ ت.ت.م

۳ روز قبل - شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

۳ روز قبل - شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

به چند نفر چرخکار و وردست چرخکار جهت کار در پیراهن دوزی نیازمندیم ٠٩١٨٢٢١٣٣٤٥ - ٠٩١٨٩١٤٩٧٥٦

۳ روز قبل - شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

۳ روز قبل - شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

به یک چرخکار ماهر و یک نفر وردست زیگزال دوز جهت کار تریکو نیازمندیم ٠٩٣٧٥٤٨١٧٢٩

۳ روز قبل - شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

به چند شاگرد خانم جهت کار در تولیدی پوشاک نیازمندیم ٠٩١٨٥٠٤٨٨٤٦ ٣٢٥٣٤٥٥٢

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

به تعدادی وردست چرخکار و چرخکار ماهر نیازمندیم پاساژ شاه رضایی ٠٩١٨٨١٨٧١٤٤حسینی

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار و زیگزال دوز ماهر خانم نیازمندیم،لی دوزی با محیطی زنانه ٠٩١٩٥١٣٥٧٢١

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

به تعدادی وردست چرخکار و اتوکار خانم یا آقا با حقوق عالی نیازمندیم حوالی پل پهلوانها ٠٩٣٥٥٧٣٩٩٣٤

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

نیازمند چند نفر خیاط راسته دوز ماهر خانم در محیطی کاملاً مناسب ٠٩٣٦٨١٢٤٨٣٣

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

یک تولیدی به منظور تکمیل ظرفیت خود دعوت به همکاری می نماید: ١- چرخکار ماهر ٢- چرخکار نیمه ماهر ٣- وسط کار مسلط به اتو جهت کار در تولیدی پوشاک حقوق ماهیانه مراجعه فقط حضوری ٠٩١٨٨١٨٧٣٠٧

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

به یک وردست خانم یا آقا ماهر با حقوق ماهیانه بالای ٦٠٠ هزار نیازمندیم ( در تولیدی مانتو) ٠٩٩١٨٨٦٠٣٤١

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

به چند نفر چرخکار وردست و اتوکار خانم نیازمندیم ٠٩٣٩٣٥٩٤١٢٧

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

به تعدادی مزدی دوز ، چرخکار وردست و شاگرد خانم و آقا به صورت کاملا زیرچرخی نیازمندیم ٠٩٣٧١٢٧٢٤٤٤

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

به تعدادی وسط کار و وردست چرخکارخانم ، نیازمندیم جهت سری دوزی ، شهرک مدنی فاز یک پایین تر از کلانتری ٠٩١٠٩٠٠١٣٢٦

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

به تعدادی چـرخـکار و وردست چرخکارخانم جهت کار در تولیدی حوالی رسالت نیازمندیم ٠٩١٨٣١٩١٠٣٣

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

به چند نفر وردست برشکار آقا یا خانم نیازمندیم ترجیحاً خانم ٠٩١٨٢٢٢٠٤٩٤

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار و اتوکار خانم ، نیازمندیم تسویه هفتگی ، کاردائم ٠٩١٢٨٩٢١٢٧٠

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

به تعدادی مزدی دوز چرخکار ماهرمانتو دوز بصورت زیر چرخی با مزد و مزایای بالا و شاگرد ساده خانم یا آقا نیازمندیم ٠٩١٨٣١٨٨٩٨٤

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

به تعدادی مزدی دوز شاگرد، چرخکار و وردست چرخکار مانتو و پالتو دوز نیازمندیم ٠٩٣٣٦٨٧٤٤٨٤ ٠٩١٨٣١٠٢٥٣٠

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار و وردست چرخکار و اتوکار نیازمندیم بصورت زنجیره ای ٠٩٣٧٨١٨٤٩٦٢

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

به تعدادی مزدی دوز و دونفر وردست چرخکارماهرخانم جهت همکاری در کار تریکو بچه گانه نیازمندیم ٠٩١٨٤٠٨٣٩٦٤

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان