جهت چاپ آگهی در نیازمندیها و درج رایگان در سایت با شماره 081 32531212 تماس حاصل فرمایید.
درج آگهی رایگان ویرایش آگهی۴ روز قبل - شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
< به تعدادی چرخکار و مزدی دوز (مانتو) خانم نیازمندیم *****٠٩١٨٩٠ (نمایش کامل)

۴ روز قبل - شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
< به تعدادی چرخکار مانتو دوز ماهر و تعدادی وردست چرخکار و وردست پیشکار نیازمندیم *****٠٩٣٥٨٠ ت.ت. م (نمایش کامل)

۴ روز قبل - شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
< به تعدادی اتو کار خانم،جهت کار در تولیدی مانتو نیازمندیم *****٠٩٣٩٥٩ (نمایش کامل)

۴ روز قبل - شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
< به تعدادی وردست چرخکار واتوکار ماهر مانتو ،خانم نیازمندیم *****٠٩٠١٤٨ (نمایش کامل)

۴ روز قبل - شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
< به تعدادی زیگزال دوز و میاندوز کار خانم نیازمندیم،محیط کاملاً زنانه *****٠٩١٢٤٤ (نمایش کامل)

۴ روز قبل - شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
< به تعدادی چرخکار وردست چرخکار و اتوکار خانم جهت کار در تولیدی مانتو نیازمندیم محیط بسیار خوب تسویه واقعا نقدی کار واقعا دائم *****٠٩١٨٧١ (نمایش کامل)

۴ روز قبل - شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
< به تعدادی اتو تکمیلی زن حرفه ای مانتو نیازمندیم با حقوق بالا *****٠٩٠١٩٠ (نمایش کامل)

۴ روز قبل - شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
< دکمه مادگی و فیوزینگ صنعتی به فروش می رسد *****٠٩٣٩٩٨ (نمایش کامل)

۴ روز قبل - شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶

۴ روز قبل - شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
< به چند نفر چرخکار مزدی دوز و وسط کار خانم وآقا ،جهت کار در تولیدی پیراهن و سارافون بچگانه نیازمندیم. (محیط سالم) افرادسیگاری تماس نگیرند *****٠٩٣٨٥٤ ت.ت.م (نمایش کامل)

۷ روز قبل - چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶

۷ روز قبل - چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی چرخکار وردست چرخکار اتو کار و مزدی دوز خانم یا آقا جهت همکاری در تولیدی مانتو اسپرت نیازمندیم کار دائم،تسویه هفتگی *****٠٩١٨٨١ *****٠٩٣٧٢١ (نمایش کامل)

۷ روز قبل - چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶

۷ روز قبل - چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی مزدی دوز ماهرمانتو نیازمندیم *****٠٩١٨٩٠ (نمایش کامل)

۷ روز قبل - چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶

۷ روز قبل - چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی چرخکار واتوکار خانم نیازمندیم تسویه هفتگی، کار دائم *****٠٩١٢٨٩ *****٠٩٣٥٩٨ (نمایش کامل)

۷ روز قبل - چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶

۷ روز قبل - چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی اتو کار ماهر وردست چرخکار ماهر و مزدی دوزخانم یا آقا جهت کار در تولیدی پوشاک نیازمندیم.(تمام وقت) (کار دائم، تسویه هفتگی) مراجعه فقط حضوری: خ تختی، پشت بانک قوامین جنب غیر انتفاعی سراج *****٠٩٣٥٠٧ (نمایش کامل)

۷ روز قبل - چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶

۷ روز قبل - چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی چرخکار وردست چرخکار و اتوکار خانم جهت کار در تولیدی مانتو نیازمندیم محیط بسیار خوب تسویه واقعا نقدی کار واقعا دائم *****٠٩١٨٧١ (نمایش کامل)

۷ روز قبل - چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶

۷ روز قبل - چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
< فوری فوری به تعدادی چرخکار وردست چرخکار و وسط کار (ترجیحاً خانم) جهت کار در تولیدی کیف ورزشی مردانه نیازمندیم *****٠٩٣٣٧٥ (نمایش کامل)

۷ روز قبل - چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶

۷ روز قبل - چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
< دکمه مادگی و فیوزینگ صنعتی به فروش می رسد *****٠٩٣٩٩٨ (نمایش کامل)

۷ روز قبل - چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶

۷ روز قبل - چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی مزدی دوز و اتوکار خانم یا آقا نیازمندیم *****٠٩١٨٩٠ (نمایش کامل)

۷ روز قبل - چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶

۷ روز قبل - چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی اتوکار خانم یا آقا نیازمندیم تسویه هفتگی، مظفریه *****٠٩٠١٩١ (نمایش کامل)

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
< نیازمند چرخکارمانتودوز ماهر وردست و اتو کار خانم یا آقا *****٠٩١٨٥٠ (نمایش کامل)

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی چرخکار وردست چرخکار و اتوکار خانم جهت کار در تولیدی مانتو نیازمندیم محیط بسیار خوب تسویه واقعا نقدی کار واقعا دائم *****٠٩١٨٧١ (نمایش کامل)

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی چرخکار و وسط کار ،جهت کار در تولیدی تریکو نیازمندیم *****٠٩٣٦٧٤ (نمایش کامل)

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی چرخکار و اتوکارمانتو دوز خانم یا آقا نیازمندیم *****٠٩١٨٩٠ (نمایش کامل)

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی همکار خانم حرفه ای دارای چرخ راسته صنعتی،جهت کار در منزل (دوخت کیف پارچه ای) نیازمندیم ساعت تماس ٩ الی ٢٠ شهرک بهشتی *****٠٩٣٦٩٨٨ ازقندی (نمایش کامل)

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی چرخکار مانتو دوز ماهر و تعدادی وردست چرخکار و وردست پیشکار نیازمندیم *****٥٨٦٥١ ت.ت. م (نمایش کامل)

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی اتو کار خانم،جهت کار در تولیدی مانتو نیازمندیم *****٠٩٣٩٥٩ (نمایش کامل)

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی وردست چرخکار واتوکار ماهر مانتو خانم نیازمندیم *****٠٩٠١٤٨ (نمایش کامل)

۱۱ روز قبل - شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۶

۱۱ روز قبل - شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی وردست چرخکار و اتو کار تکمیلی زن مانتو نیازمندیم،تسویه هفتگی *****٠٩٣٧٨١ (نمایش کامل)

۱۱ روز قبل - شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۶

۱۱ روز قبل - شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی چرخکارمانتودوزماهر وشاگرد خانم وآقا نیازمندیم اجرت ٩ هزار،تسویه هفتگی *****٧٤٤٨٤ (نمایش کامل)

۱۱ روز قبل - شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۶

۱۱ روز قبل - شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۶
< فوری فوری به یک نفر چرخکار و تکمیلی زن ماهر حوالی چراغ قرمزنیازمندیم *****٠٩١٨٥٩ (نمایش کامل)

۱۱ روز قبل - شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۶

۱۱ روز قبل - شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی چرخکار ماهر مانتو دوز خانم ،با حقوق عالی نیازمندیم تسویه هفتگی، محیط کاملا زنانه *****٠٩١٨٥٤ (نمایش کامل)

۱۱ روز قبل - شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۶

۱۱ روز قبل - شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی چرخکار و اتوکارمانتو دوز خانم یا آقا نیازمندیم *****٠٩١٨٩٠ (نمایش کامل)

۱۱ روز قبل - شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۶

۱۱ روز قبل - شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی اتوکار ماهر مانتو(خانم و آقا) نیازمندیم کار دائم با حقوق ماهیانه ٤٠٠ الی ٦٠٠ هزار تومان *****٠٩١٨٦١ *****٠٩١٨٩١ (نمایش کامل)

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶
< به یک مزدی دوز شلوار زنانه نیازمندیم *****٠٩١٨٦٧ (نمایش کامل)

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶
< به یک مزدی دوز شلوار زنانه نیازمندیم *****٠٩١٨٩١ (نمایش کامل)

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی چرخکار و و اتو تکمیلی زن، خانم یا آقا جهت کار در تولیدی مانتو نیازمندیم *****٠٩١٨٣١ (نمایش کامل)

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی اتو کار وردست چرخکار،با حقوق عالی نیازمندیم تسویه هفتگی،محیط غیر سیگاری *****٠٩١٨٢٠ *****٠٩٣٦٦٢ (نمایش کامل)

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی چرخکارمانتودوز و وردست چرخکارخانم یا آقا نیازمندیم،تسویه هفتگی *****٠٩١٨٣١ (نمایش کامل)

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶
< نیازمند چرخکار ماهرشلوار مردانه خانم یا آقا،شهرک مدنی فاز ٢ میدان توحید روبروی هنرستان *****٠٩٣٩٢٦ (نمایش کامل)

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶
< به چند نفر چرخکار خانم وآقا و یک نفر دو سوزنه دوز جهت کار در تولیدی پوشاک نیازمندیم. (محیط سالم) افرادسیگاری تماس نگیرند *****٠٩٣٨٥٤ ت.ت.م (نمایش کامل)

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶
< به تعدادی اتو کار و وردست چرخکار خانم یا آقا نیازمندیم *****٠٩٣٥٧٠ (نمایش کامل)
Loading


®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به کانون آگهی و تبلیغات شهروند می باشد.