• سفارش آگهی
    081 38267933
  • پست الکترونیکی
    shahrvand.hamedan@yahoo.com
۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳

به تعدادی وردست خانم حرفه ای و تعداد اتو تکمیلی زن نیازمندیم تسویه هفتگی - محیط سالم ٠٩١٠٩٢٦٦٧٣١

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳

به تعدادی چرخکار ماهر و اتوکار ماهر نیازمندیم محیط کاملا زنانه حوالی میدان امام ٠٩٠٣١٩٢٩١٤٩

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳

به سه نفر وردست چرخکار دو نفر اتوکار خانم نیازمندیم ٠٩١٨٧٠٦٨٦٧٧

۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

به تعدادی چرخکار ماهر و اتوکار ماهر نیازمندیم محیط کاملا زنانه حوالی میدان امام ٠٩٠٣١٩٢٩١٤٩

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

به سه نفر وردست چرخکار دو نفر اتوکار خانم نیازمندیم ٠٩١٨٧٠٦٨٦٧٧

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

به تعدادی وردست خانم حرفه ای و تعداد اتو تکمیلی زن نیازمندیم تسویه هفتگی - محیط سالم ٠٩١٠٩٢٦٦٧٣١

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

۸ روز قبل - شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳

به تعدادی چرخکار ماهر و وردست خانم جهت کار در گونی دوزی نیازمندیم ساعت کاری ٧/٣٠ الی ١٤ حقوق ماهیانه ٥/٢٠٠ م جهت چرخکار و ٤/٧٠٠ م جهت وردست ٣٢٥٣٣٥٧٣ ( بالاتر از گنبد علویان، روبروی سرای تجارت)

۸ روز قبل - شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۳

به سه نفر وردست چرخکار دو نفر اتوکار خانم نیازمندیم ٠٩١٨٧٠٦٨٦٧٧

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۳

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۳

به چند نفر زیگزال دوز و چند نفر اتوکار و بسته بند خانم نیازمندیم جهت کار در تولیدی تریکو ٠٩٣٥٢٢٣٢٩٨٨

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۳

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان