جهت چاپ آگهی در نیازمندیها و درج رایگان در سایت با شماره 081 32531212 تماس حاصل فرمایید.
درج آگهی رایگان ویرایش آگهی۱۵ روز قبل - دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵

۱۵ روز قبل - دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵
< تعداد ٢٠ نفر چرخکار ماهر برشکار ماهر و نیمه ماهر خانم و برشکار ماهر آقا با سابقه نیازمندیم *****٠٩١٨٣١ (نمایش کامل)

۱۵ روز قبل - دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵

۱۵ روز قبل - دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵
< به تعدادی چرخکار مانتو دوز و مزدی دوز کمکی نیازمندیم تسویه هفتگی - کار راحت *****٠٩٣٦٧٣ (نمایش کامل)

۲۰ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵

۲۰ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵
< تعداد ٢٠ نفر چرخکار ماهر برشکار ماهر و نیمه ماهر خانم و برشکار ماهر آقا با سابقه *****٠٩١٨٣١ (نمایش کامل)

۲۰ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵

۲۰ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۵
< به تعدادی مزدی دوز خانم یا آقا جهت دوخت مانتو اسپرت نیازمندیم (کاردائم - تسویه هفتگی) *****٠٩١٨٨١ *****٠٩٣٧٢١ (نمایش کامل)

۲۲ روز قبل - دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۵

۲۲ روز قبل - دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۵
< خدمات مادگی،دکمه صنعتی پذیرفته می شود در اسرع وقت *****٠٩٣٧٤٥ (نمایش کامل)

۲۲ روز قبل - دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۵

۲۲ روز قبل - دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۵
< به تعدادی مزدی دوز مانتو (اجرت بالا کمکی) نیازمندیم *****٠٩١٨٣١ (نمایش کامل)

۲۲ روز قبل - دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۵

۲۲ روز قبل - دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۵
< نیازمند چرخکار خانم تسویه هفتگی محیط کاملاً زنانه *****٠٩١٨٥٤ (نمایش کامل)

۲۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵

۲۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵
< خدمات مادگی،دکمه صنعتی پذیرفته می شود در اسرع وقت *****٠٩٣٧٤٥ (نمایش کامل)

۲۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵

۲۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵
< به تعدادی چرخکار مانتو دوز ماهر نیازمندیم کار دائم،تسویه هفتگی مزد عالی *****٠٩٣٦٧٣ (نمایش کامل)

۲۹ روز قبل - دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵

۲۹ روز قبل - دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵
< به چند نفر چرخکار مانتو و وسط کار نیازمندیم با حقوق و مزایای عالی *****٠٩١٨٥٩ (نمایش کامل)

۲۹ روز قبل - دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵

۲۹ روز قبل - دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵
< به تعدادی چرخکار و وردست چرخکار ماهر جهت کار در تولیدی نیازمندیم با اجرت ٨/٥٠٠ ،تسویه هفتگی در محیطی خوب و آرام (با فعالیت درتعطیلات عید) *****٠٩٠١٩١ (نمایش کامل)

۲۹ روز قبل - دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵

۲۹ روز قبل - دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵
< به تعدادی وردست چرخکار و یا شاگرد ماهر خانم یا آقا نیازمندیم آموزش رایگان *****٠٩٣٨٤٠ (نمایش کامل)

۲۹ روز قبل - دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵

۲۹ روز قبل - دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵
< به یک فروشنده خانم با سابقه کاری جهت کار در فروشگاه آمیتیس واقع در پاساژ پایتخت نیاز مندیم *****۰۹۳۸۵۷ درویشی زاده (نمایش کامل)
Loading


®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به کانون آگهی و تبلیغات شهروند می باشد.