جهت چاپ آگهی در نیازمندیها و درج رایگان در سایت با شماره 081 32531212 تماس حاصل فرمایید.
درج آگهی رایگان ویرایش آگهیامروز - چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵

امروز - چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵
< به تعدادی چرخکار وردست چرخکار اتوکار ، مزدی دوز تکمیلی زن خانم یا آقا جهت همکاری در تولیدی مانتو اسپرت نیازمندیم (کار دائم، تسویه هفتگی) *****٠٩١٨٨١ *****٠٩٣٧٢١ (نمایش کامل)

امروز - چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵

امروز - چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵
< به تعدادی وردست چرخکار و اتو کار خانم یا آقا جهت کار در تولیدی مانتو نیازمندیم *****٠٩٠٣٦٨ (نمایش کامل)

امروز - چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵

امروز - چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵
< به تعدادی مزدی دوز ماهر مانتو با اجرت بالا و تسویه نقدی نیازمندیم *****٣٢٥ *****٠٩١٨٣١ (نمایش کامل)

امروز - چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵

امروز - چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵
< به چند نفر چرخکار مانتو و وسط کار نیازمندیم با حقوق و مزایای عالی *****٠٩١٨٥٩ (نمایش کامل)

امروز - چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵

امروز - چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵
< به تعدادی چرخکار و وسط کار ماهر ترجیحا خانم جهت کار در تولیدی نیاز مندیم *****۰۹۳۸۵۷ درویشی زاده (نمایش کامل)

پریروز - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵

پریروز - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵
< فروش دو عدد چرخ سردوز و میاندوز *****٠٩٣٣٢٧ (نمایش کامل)

پریروز - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵

پریروز - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵
< به تعدادی چرخکار راسته دوز(ماهر) و وسط کار فقط خانم نیازمندیم *****٠٩٠٣٣٨ (نمایش کامل)

پریروز - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵

پریروز - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵
< به تعدادی چرخکار و وسط کار ماهر ترجیحا خانم جهت کار در تولیدی نیاز مندیم *****۰۹۳۵۵۷ درویشی زاده (نمایش کامل)

پریروز - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵

پریروز - دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵
< به تعدادی چرخکار وردست چرخکار و اتوکارخانم یا آقا جهت کار در تولیدی پوشاک نیازمندیم (کار دائم، تسویه هفتگی) خ تختی، پشت بانک قوامین جنب غیر انتفاعی سراج *****٠٩١٨٨١ (نمایش کامل)

۴ روز قبل - شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵

۴ روز قبل - شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
< به تعدادی مزدی دوز چرخکار وردست چرخکار خانم یا آقا نیازمندیم،تسویه هفتگی *****٠٩١٨٨١ (نمایش کامل)

۴ روز قبل - شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵

۴ روز قبل - شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
< خیاطی سوزن طلا واقع در هنرستان ،به دو نفر چرخکار ماهر خانم نیازمند است با پورسانت بالا *****٠٩١٨٢١ *****٣٨٣ (نمایش کامل)

۴ روز قبل - شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵

۴ روز قبل - شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
< به تعدادی چرخکار مانتو دوز خانم نیازمندیم در محیطی کاملاً زنانه بدون دکمه مادگی،لایی و تکمیلی، بصورت زیر چرخی تسویه هفتگی آدرس: میدان دانشگاه *****٠٩١٨٨١ (نمایش کامل)

۴ روز قبل - شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵

۴ روز قبل - شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
< به یک خانم جهت بسته بندی در تولیدی مانتو نیازمندیم *****٠٩١٨٧١ (نمایش کامل)

۴ روز قبل - شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵

۴ روز قبل - شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
< به دو نفر خانم جهت کار در تولیدی لباس (اتوکار،بسته بند و ...) نیازمندیم *****٠٩٣٨٢٠ (نمایش کامل)

۴ روز قبل - شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵

۴ روز قبل - شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
< به تعدادی مزدی دوز ماهر مانتو با اجرت بالا و تسویه نقدی نیازمندیم *****٣٢٥ *****٠٩١٨٣١ (نمایش کامل)

۷ روز قبل - چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵

۷ روز قبل - چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
< به تعدادی اتوکاریا وردست چرخکار خانم یا آقا جهت کار در تولیدی مانتو نیازمندیم واقع در پل پهلوان ها *****٠٩١٨٩١ صادقی (نمایش کامل)

۷ روز قبل - چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵

۷ روز قبل - چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
< به چند نفر اتوکارمانتو و چند نفر چرخکار مانتو نیازمندیم با حقوق و مزایای عالی *****٠٩١٨٥٩ (نمایش کامل)

۷ روز قبل - چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵

۷ روز قبل - چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
< به یک وردست چرخکار ماهرپیراهن نیازمندیم *****٠٩١٨٢٢ (نمایش کامل)

۷ روز قبل - چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵

۷ روز قبل - چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
< به یک نفر خیاط جهت مبل سازی نیازمندیم *****٠٩١٨٨١ (نمایش کامل)

۷ روز قبل - چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵

۷ روز قبل - چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
< نیازمند تعدادی چرخکار و وسط کار خانم جهت کار در تولیدی محیطی کاملا ً زنانه *****٠٩١٨٥٩ (نمایش کامل)

۷ روز قبل - چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵

۷ روز قبل - چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
< به یک نفر پادو خانم نیازمندیم *****٠٩١٨٦٧ (نمایش کامل)

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵
< به تعدادی چرخکار و اتو کار خانم یا آقا نیازمندیم،تسویه هفتگی *****٠٩١٨٨١ (نمایش کامل)

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵
< به تعدادی وردست چرخکار و یا شاگرد ماهر خانم یا آقا نیازمندیم آموزش رایگان *****٠٩٣٨٤٠ (نمایش کامل)

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵
< خیاطی سوزن طلا واقع در هنرستان ،به دو نفر چرخکار ماهر خانم نیازمند است با پورسانت بالا *****٠٩١٨٢١ *****٣٨٣ (نمایش کامل)

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵
< به تعدادی زیگزال دوز خانم یا آقا،جهت کار تریکو بچگانه نیازمندیم واقع در حصار امام *****٠٩١٨٥٩ (نمایش کامل)

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵
< نیازمند برشکار ماهر خانم یا آقا با سابقه کار جهت شراکت در یک تولیدی بزرگ پوشاک *****٠٩١٨٣١ (نمایش کامل)

۱۱ روز قبل - شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵

۱۱ روز قبل - شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
< به چند نفر وردست و اتوکار جهت کار در تولیدی نیازمندیم محیطی کاملاً زنانه حوالی امامزاده عبدا... *****٠٩١٨٢٩ (نمایش کامل)

۱۱ روز قبل - شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵

۱۱ روز قبل - شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
< خیاطی سوزن طلا واقع در هنرستان ،به دو نفر چرخکار ماهر خانم نیازمند است با پورسانت بالا *****٠٩١٨٢١ (نمایش کامل)

۱۱ روز قبل - شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵

۱۱ روز قبل - شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
< به دو نفر پادو خانم (وسط کار) جهت تولیدی پوشاک تریکو نیازمندیم،حوالی خیابان باباطاهر *****٠٩١٨٨١٥ ت.ت.م (نمایش کامل)

۱۱ روز قبل - شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵

۱۱ روز قبل - شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
< به تعدادی مزدی دوز مانتو نیازمندیم. (کار دائم،تسویه هفتگی) *****٠٩٣٩٤١ *****٠٩١٨٦٣ (نمایش کامل)

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
< به یک نفر وسط کار خانم،جهت کار در تولیدی نیازمندیم *****٠٩٣٨٥٤ ت.ت.م (نمایش کامل)

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
< به تعدادی چرخکار خانم و اتو کار ماهر جهت مانتو مجلسی نیازمندیم تسویه هفتگی *****٠٩١٨٧٠ (نمایش کامل)

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
< به تعدادی چرخکار ، وردست چرخکار مانتودوز و شاگردخانم یا آقا به صورت زیرچرخی نیازمندیم واقع در حصار امام *****٠٩١٨٣١ (نمایش کامل)

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵
< به تعدادی چرخکار خانم جهت کار در تولیدی شلوار زنانه نیازمندیم *****٠٩١٨٧١ (نمایش کامل)

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵
< یک عدد میان دوز زیر قیمت بازار بفروش میرسد(قیمت توافقی) *****٠٩١٨٦٢ (نمایش کامل)

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵
< به تعدادی زیگزال دوز چرخکار(خانم یا آقا) جهت کار در تولیدی تریکو نیازمندیم *****٠٩٠٣٦٢ (نمایش کامل)

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵
< به یک چرخکار ماهر خانم بصورت تمام وقت یا نیمه وقت نیازمندیم *****٠٩١٩٢١ (نمایش کامل)

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵
< به تعدادی وردست و اتو تکمیلی زن ماهر مانتو دوزنیازمندیم تسویه هفتگی(خانم یا آقا) حوالی خیابان تختی *****٠٩١٨٦١ *****٠٩٣٦٨٨ (نمایش کامل)

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵
< نیازمند یک نفر خیاط ماهر خانم جهت شراکت *****٠٩١٨٤٠ (نمایش کامل)

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵
< نیازمند اتوکار خانم جهت کار در تولیدی مانتو تماس مطلقا خانم.شیر سنگی خیابان چمران،جنب پیتزا خانواده *****٠٩١٨٥٠ (نمایش کامل)
Loading


®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به کانون آگهی و تبلیغات شهروند می باشد.