جهت چاپ آگهی در نیازمندیها و درج رایگان در سایت با شماره 081 32531212 تماس حاصل فرمایید.
درج آگهی رایگان ویرایش آگهیامروز - چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵

امروز - چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
< به تعدادی چرخکار زیگزال دوز،جهت خیاطی نیازمندیم.منطقه نایب احمد *****٠٩١٩٥٢ (نمایش کامل)

امروز - چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵

امروز - چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
< به تعدادی چرخکار خانم بصورت خطی،جهت کار در تولیدی پوشاک علیپور نیازمندیم،انتهای بازار مظفریه،کوچه حمام قلعه جنب باشگاه مسکوچی تولیدی شیک دوخت *****٠٩١٨٥٧ (نمایش کامل)

امروز - چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵

امروز - چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
< به تعدادی وردست چرخکار و اتو کار ماهر ،خانم یا آقا نیازمندیم،جهت تولیدی مانتو *****٠٩١٨٥٠ (نمایش کامل)

امروز - چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵

امروز - چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
< به تعدادی زیگزال دوز خانم جهت کار در تولیدی تریکو ترجیحا حوالی شهرک مدنی نیازمندیم *****٠٩٣٩٠٢ (نمایش کامل)

امروز - چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵

امروز - چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
< به تعدادی چرخکار راسته دوز(ماهر) و وسط کار فقط خانم نیازمندیم *****٠٩٠٣٣٨ (نمایش کامل)

امروز - چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵

امروز - چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
< به تعدادی چرخکار مانتودوز به صورت زیرچرخی نیازمندیم اجرت ٧ هزار ،تسویه هفتگی کار دائم *****٠٩١٨٢١ (نمایش کامل)

امروز - چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵

امروز - چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
< به یک نفر اتو کار خانم یا آقا نیازمندیم *****٠٩١٨٥٩ (نمایش کامل)

امروز - چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵

امروز - چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
< نیازمند چرخکار و اتو کار ماهر خانم حوالی میدان صدف *****٧٨٩١٢ (نمایش کامل)

امروز - چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵

امروز - چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
< به دو نفروردست چرخکار خانم جهت کار در خیاطی،واقع در کولانج (مرکز خرید گلستان) نیازمندیم *****٠٩٣٦٠١ *****٠٩١٩٨١ (نمایش کامل)

امروز - چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵

امروز - چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
< به تعدادی اتوکار و وردست چرخکار،جهت کار در تولیدی مانتو نیازمندیم *****٠٩٠٣٢٧ (نمایش کامل)

پریروز - دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵

پریروز - دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵
< به تعدادی مزدی دوز ماهر مانتو نیازمندیم تسویه هفتگی ، با مزد عالی *****١٦١٩٨ (نمایش کامل)

پریروز - دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵

پریروز - دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵
< به یک اتو کار ماهر و مزدی دوز تمیز دوز مانتو نیازمندیم *****٠٩١٩١٣ (نمایش کامل)

پریروز - دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵

پریروز - دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵
< به چند نفر چرخکار ماهر خانم یا آقا و چند نفر وردست اتوکار خانم یا آقا نیازمندیم(تسویه هفتگی) *****٠٩٣٠٧٤ (نمایش کامل)

۴ روز قبل - شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵

۴ روز قبل - شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵
< به چند نفر اتوکار ماهر با حقوق و مزایای عالی نیازمندیم. همراه با آموزش *****٣٢٥ (نمایش کامل)

۴ روز قبل - شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵

۴ روز قبل - شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵
< به یک نفر وردست چرخکار یا چرخکار نیازمندیم *****٠٩١٨٩١ (نمایش کامل)

۴ روز قبل - شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵

۴ روز قبل - شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵
< نیازمند چند نفر چرخکار ماهر مانتو خانم یا آقا و وردست چرخکار نیازمندیم *****٢٧٥٧٩ (نمایش کامل)

۴ روز قبل - شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵

۴ روز قبل - شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵
< به تعدادی چرخکار وردست چرخکار و اتوکار (مانتو) با حقوق عالی نیازمندیم.میدان امام *****٠٩٣٣٩٦ (نمایش کامل)

۴ روز قبل - شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵

۴ روز قبل - شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵
< فوری فوری نیازمند دو نفرچرخکار ماهر خانم،محیط کاملاً زنانه *****٣٢٥ (نمایش کامل)

۴ روز قبل - شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵

۴ روز قبل - شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵
< به چند نفر چرخکار راسته دوز آقا حوالی رسالت نیازمندیم *****٠٩١٨٥٧ (نمایش کامل)

۴ روز قبل - شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵

۴ روز قبل - شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵
< فوری فوری به تعدادی مزدی دوز ماهر نیازمندیم *****٠٩٣٠٩١ *****٠٩٣٨٧١ (نمایش کامل)

۴ روز قبل - شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵

۴ روز قبل - شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۵
< به یک نفر خیاط و یک نفر رویه کوب نیمه ماهر،رویه کوب و نجار،جهت کار در تولیدی مبلمان نیازمندیم *****٠٩١٨٣١ (نمایش کامل)

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵
< به تعدادی چرخکار اتو کارو مزدی دوز خانم یا آقا نیازمندیم کار دائم،تسویه هفتگی *****٠٩١٨٩٠ (نمایش کامل)

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵
< به تعدادی چرخکار و وردست چرخکار مانتو نیازمندیم *****٠٩٣٩١٥ (نمایش کامل)

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵
< به تعدادی مزدی دوز مانتو نیازمندیم نقدی *****٠٩١٨٨١ (نمایش کامل)

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵
< به تعدادی چرخکار مانتو دوز نیازمندیم بصورت زیر چرخی *****٠٩١٨٧١ (نمایش کامل)

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵
< نیازمند چرخکار وردست چرخکار و اتو کار خانم یا آقا،جهت تولیدی مانتو *****٢٢٣٣٦ (نمایش کامل)

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵
< نیازمند چند نفر چرخکار ماهر مانتو خانم یا آقا و وردست چرخکار نیازمندیم *****٢٧٥٧٩ (نمایش کامل)

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵
< به یک نفر وردست جهت تعمیرات لباس نیازمندیم *****٠٩٣٦٩٤ (نمایش کامل)

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵
< به تعدادی مزدی دوز ماهر مانتو نیازمندیم تسویه هفتگی ، با مزد عالی *****١٦١٩٨ (نمایش کامل)

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵
< به یک نفر اتوکار ماهر و دو نفر شاگرد نیازمندیم *****٠٩٣٠٥١ (نمایش کامل)

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵
< به تعدادی چرخکار وردست چرخکار و اتوکار (مانتو) با حقوق عالی نیازمندیم.میدان امام *****٠٩٣٣٩٦ (نمایش کامل)

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵
< به تعدادی چرخکار وردست چرخکار و وسط کار خانم یا آقا نیازمندیم تسویه هفتگی *****٠٩١٨٥٠ *****٠٩١٨٦١ (نمایش کامل)

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵

۹ روز قبل - دوشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۵
< به دو نفر پادو خانم (وسط کار) جهت تولیدی پوشاک تریکو نیازمندیم،حوالی خیابان باباطاهر *****٠٩١٨٨١٥ ت.ت.م (نمایش کامل)

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵
< به تعدادی چـرخـکار و وردست خانم جهت کار در تولیدی حوالی رسالت نیازمندیم *****٠٩١٨٣١ (نمایش کامل)

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵
< به دو نفر پادو خانم (وسط کار) جهت تولیدی پوشاک تریکو نیازمندیم،حوالی خیابان باباطاهر *****٠٩١٨٨١٥ ت.ت.م (نمایش کامل)

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵
< به تعدادی نیروی خانم علاقمند جهت همکاری در تولیدی کیف نیازمندیم.فقط میدان رسالت *****٣٨٢ (نمایش کامل)

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵
< به یک اتو کار ماهر و مزدی دوز تمیز دوز مانتو نیازمندیم *****٠٩١٩١٣ (نمایش کامل)

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵
< به تعدادی چرخکار خانم یا آقا جهت کار در تولیدی مانتو نیازمندیم واقع در شهرک مدنی *****٠٩٣٩٩٩ (نمایش کامل)

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵
< به تعدادی وردست چرخکار و اتوکار(مانتو) با حقوق عالی نیازمندیم *****٠٩٣٣٩٦ (نمایش کامل)

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵
< به دو نفروردست چرخکار خانم جهت کار در خیاطی،واقع در کولانج (مرکز خرید گلستان) نیازمندیم *****٣٢٥ *****٠٩١٩٨١ (نمایش کامل)
Loading


®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به کانون آگهی و تبلیغات شهروند می باشد.