• سفارش آگهی
    081 32531212
  • پست الکترونیکی
    info@shahrvand811.com
امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار ماهر مانتو دوز و وردست اتوکار خانم یا آقا ،نیازمندیم کار دائم،تسویه هفتگی ٠٩١٨٨١٤٠٢٧٩

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

جذب کارآموز و نیروی ماهر در صنعت پوشاک به همراه آموزش تخصصی دوخت در محیط کارگاه صنعتی تولید پوشاک آموزش اصول و فنون تخصصی دوخت،در حین کارآموزی به همراه حقوق،کار زنجیره ای مراجعه فقط حضوری ٠٩١٨٨١٨٧٣٠٧

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار وردست چرخکار و اتو کار نیازمندیم مانتو (فقط خانم) بهترین شرایط در همدان برای همکاران خانم محیط بسیار سالم تسویه واقعاً نقدی کار واقعاً دائم حوالی میدان امام ،خ باباطاهر ٠٩١٨٧١١٢٥٥٠ ت.ت.م

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار وردست و اتوکار خانم حوالی قاسم آباد نیازمندیم ٠٩٣٣٠١١٥١٨٧

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

به یک نفر زیگزال دوز و یک نفر راسته دوز خانم یا آقا جهت کار تریکو نیازمندیم ٠٩٣٦٦٠٦٠٠٦٧

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار جهت کار در تولیدی مانتو نیازمندیم ٠٩١٨٩١١٣٢٣٤

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار وردست چرخکار و اتو کار ماهر مانتو نیازمندیم همراه با آموزش و کار تضمینی ٠٩٣٦٣٤٤٧٣٦٠

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکارماهر در شلوار دوزی و تعدادی بسته بند شلوار نیازمندیم آدرس: میدان سیلو ٠٩٣٠٩٧١٤٩٢٦ فلاح

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

نیازمند یک نفر چرخکار راسته دوز خانم جهت تولیدی تریکو زنانه ٠٩٣٠٢٥١٦٠٥٣

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

به دو نفر چرخکار،وردست چرخکار و اتو کار خانم جهت کار در تولیدی نیازمندیم ، محیطی کاملاً زنانه ترجیحاًحوالی امامزاده عبدا... ٠٩١٨٢٩٣٤٠٠٩

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار و اتوکار آقا یا خانم جهت مانتودوزی ، نیازمندیم ٠٩٣٣٢٩٨٨١٥٦

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار و اتو کار(مانتو) خانم یاآقا نیازمندیم،تسویه نقدی ٠٩٣٥٧٥٨١٨٣٧ ت.ت.م

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

به تعدادی اتوکار و وردست چرخکار خانم یا آقا جهت همکاری در تولیدی مانتو اسپرت ، نیازمندیم کار دائم ، تسویه هفتگی ٠٩١٨٨١١٣١٠٧ ٠٩٣٧٢١٥٣٥٠٧

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

به تعدادی مزدی دوز ماهرمانتو نیازمندیم ٠٩١٨٩٠٤٧٦٦١

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار وردست چرخکار و وردست (مانتو ) نیازمندیم ٣٢٥٣٣٤١٦ ٠٩١٨٧٠٣٣٣٦٧

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

به تعدادی اتوکار ماهر و نیمه ماهر و اتو تکمیلی زن نیازمندیم،کار دائم،تسویه هفتگی ٠٩١٨٢٢١٨٣٧٠

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

به تعدادی وسط کار خانم برای کار در خیاطی ، نیازمندیم ترجیحا شهرک مدنی ٠٩١٨٠٨٣٨٣٠٢

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار وردست چرخکار و وردست جهت کار در تولیدی مانتو نیازمندیم ٠٩١٠٥٩٢٦١٠٨

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

به تعداد ١٠ نفر جهت کار در تولیدی پوشاک زنانه ، نیازمندیم چرخکار، وردست چرخکار و اتوکارخانم ٠٩٣٠٤١٦٥١٠٧

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

به تعداد ١٠ نفر جهت کار در تولیدی پوشاک زنانه ، نیازمندیم چرخکار، وردست چرخکار و اتوکار ٠٩٣٠٤١٦٥١٠٧

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار وردست چرخکار و اتوکار ماهر خانم با سابقه کار در تولیدی نیازمندیم،محیط کاملا ً زنانه ٠٩١٨٩١٣٠٧٢٧

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار و مزدی دوز مانتو نیازمندیم کار ساده،تسویه نقدی ٠٩٣٦٨١١٨٩١١

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

به تعدادی فروشنده وردست چرخکار و راسته دوز خانم جهت کاردر تولیدی ، نیازمندیم با حقوق و مزایای عالی ، تسویه هفتگی ٠٩١٨٩٠٠٣٨٠٦

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار و اتو کار(مانتو) خانم یاآقا نیازمندیم،تسویه نقدی ٠٩٣٥٧٥٨١٨٣٧ ت.ت.م

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

به تعدادی اتوکار و وردست چرخکار خانم یا آقا جهت همکاری در تولیدی مانتو اسپرت ، نیازمندیم کار دائم ، تسویه هفتگی ٠٩١٨٨١١٣١٠٧ ٠٩٣٧٢١٥٣٥٠٧

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

به چند نفر چرخکار راسته دوزماهر و نیمه ماهر خانم نیازمندیم با حقوق عالی ٠٩١٨٠٠٤٣٠٩٩

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

به تعدادی خیاط بیرون بر جهت لی دوزی شلوار زنانه نیازمندیم ٠٩١٨٧١٣١٤٢٣

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

به دو نفر کارگر ساده خانم ساکن شهرک فرهنگیان جهت کار تریکو دوزی به صورت نیمه وقت نیازمندیم ٠٩١٨٧٠٠٠٧٥٨

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

به دو نفر چرخکار،وردست چرخکار و اتو کار خانم جهت کار در تولیدی نیازمندیم ، محیطی کاملاً زنانه ترجیحاًحوالی امامزاده عبدا... ٠٩١٨٢٩٣٤٠٠٩

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

به تعدادی اتو تکمیلی زن ماهر خانم یا آقا نیازمندیم ٠٩١٩١٣٠١٧٨٣

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

به چند نفر چرخکار ماهر و نیمه ماهر خانم یا آقا نیازمندیم حوالی سیلو، ١٠ متری رضوان تسویه هفتگی کار دائم،محیط سالم ٠٩١٨٨١٥٧٥٩٠

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار و اتوکار ماهر مانتو ، نیازمندیم محدوده چراغ قرمز، تسویه هفتگی ٠٩١٨٩١٣٧٥٦٣

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

به یک چرخکار ، تعدادی وردست چرخکار و اتوکار جهت مانتو دوزی ، نیازمندیم ٠٩١٨٥٨٥٩١٧٢

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار خانم یا آقا و اتو کار و مزدی دوز مانتو نیازمندیم (با مزد بالا و تسویه نقدی) ٠٩١٨٦٧٦٤٨٣٤

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

به تعدادی چرخکار وردست چرخکار و وردست ماهر نیازمندیم تسویه هفتگی ٠٩٠٣٩٤٩٠٤٧٩

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

به دو نفر آقا (شب کار، روزکار) جهت بافندگی (ژاکت بافی) و یک خانم آشنا به چرخ خیاطی نیازمندیم ٠٩١٨٩١٦٤٠٨٨

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

به تعدادی وردست چرخکار و وسط کار خانم ، نیازمندیم تسویه هفتگی،شهرک مدنی قاسم آباد ٠٩١٨٤١١٧٠١٢

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

به یک وردست و زیگزال دوز خانم نیازمندیم جهت تولیدی تریکو ٠٩١٨٩١٦٣٨٢٤

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

۷ روز قبل - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

تعدادی چرخکار و پادو خانم جهت دوخت پیراهن نیازمندیم چهارراه شریعتی ٠٩١٨٤٩١١٤٢٣

۷ روز قبل - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

۷ روز قبل - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

به دو نفر وردست چرخکار خانم یا آقا نیازمندیم ٠٩١٨٦٧٥١٧٤٣

۷ روز قبل - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان