• سفارش آگهی
    081 38267933
  • پست الکترونیکی
    shahrvand.hamedan@yahoo.com
دیروز - شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲

به تعدادی همکارخانم جهت ویزیتوری بصورت نیمـه وقت نیازمندیم با حقوق ثابت ٨ میلیون +پورسانت + سرویس خیابان شریعتی روبروی بانک صادرات کوچه زرین ، سمت راست ساعت مراجعه ٩ الی ١١ ٠٩١٨٢٢٢٣٧٨٣ ت.ت.م

دیروز - شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲

دیروز - شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲

دو نفر بازاریاب تلفنی خانم و دو نفر بازاریاب حضوری نیازمندیم ٠٩٠٣٥٢٢٣٠٦٢

دیروز - شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲

دیروز - شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲

یک شرکت معتبر پخش جهت تکمیل کادر خود به سه نفر بازاریاب آقا یا خانم جهت پخش محصولات زمزم ، ساندیس، کیک سی رنگ، حلوا شکری ٢٠ فود نیازمند است حقوق ثابت ، ناهار، پاداش ، بیمه تامین اجتماعی ٠٩١٨٩١٣٣١٠٧ تماس تبلیغاتی ممنوع

دیروز - شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲

۴ روز قبل - چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

یک شرکت معتبر پخش جهت تکمیل کادر خود به سه نفر بازاریاب آقا یا خانم جهت پخش محصولات زمزم ، ساندیس، کیک سی رنگ، حلوا شکری ٢٠ فود نیازمند است حقوق ثابت ، ناهار، پاداش ، بیمه تامین اجتماعی ٠٩١٨٩١٣٣١٠٧ تماس تبلیغاتی ممنوع

۴ روز قبل - چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲

۶ روز قبل - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲

به تعدادی همکارخانم جهت ویزیتوری بصورت نیمـه وقت نیازمندیم با حقوق ثابت ٨ میلیون +پورسانت + سرویس خیابان شریعتی روبروی بانک صادرات کوچه زرین ، سمت راست ساعت مراجعه ٩ الی ١١ ٠٩١٨٢٢٢٣٧٨٣ ت.ت.م

۶ روز قبل - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲

۶ روز قبل - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲

دو نفر بازاریاب تلفنی خانم و دو نفر بازاریاب حضوری نیازمندیم ٠٩٠٣٥٢٢٣٠٦٢

۶ روز قبل - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲

۶ روز قبل - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲

یک شرکت معتبر پخش جهت تکمیل کادر خود به سه نفر بازاریاب آقا یا خانم جهت پخش محصولات زمزم ، ساندیس، کیک سی رنگ، حلوا شکری ٢٠ فود نیازمند است حقوق ثابت ، ناهار، پاداش ، بیمه تامین اجتماعی ٠٩١٨٩١٣٣١٠٧ تماس تبلیغاتی ممنوع

۶ روز قبل - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲

۱۱ روز قبل - چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲

به تعدادی همکارخانم جهت ویزیتوری بصورت نیمـه وقت نیازمندیم با حقوق ثابت ٨ میلیون +پورسانت + سرویس خیابان شریعتی روبروی بانک صادرات کوچه زرین ، سمت راست ساعت مراجعه ٩ الی ١١ ٠٩١٨٢٢٢٣٧٨٣ ت.ت.م

۱۱ روز قبل - چهارشنبه ۸ آذر ۱۴۰۲

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۶ آذر ۱۴۰۲

به یک بازاریاب تلفنی خانم به صورت حضوری یا دورکاری جهت کار در دفتر روزنامه با حقوق و بیمه نیازمندیم ٣٢٥٣١٢١٢ تماس تبلیغاتی ممنوع

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۶ آذر ۱۴۰۲

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۶ آذر ۱۴۰۲

به یک بازاریاب خانم به صورت حضوری با روابط عمومی بالا و ظاهر آراسته جهت خرید و فروش نهاده های دام و طیور حقوق ٦ الی ١٠ میلیون همراه با پاداش نیازمندیم ٠٩٣٨٨١١٠٠٤٢

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۶ آذر ۱۴۰۲

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۶ آذر ۱۴۰۲

یک ویزیتور خانم دارای فن بیان بالا با تسلط کافی با ساعت کاری آزاد بصورت پورسانتی نیازمندیم ۰۹۱۸۷۰۶۴۶۲۶

۱۳ روز قبل - دوشنبه ۶ آذر ۱۴۰۲

۱۵ روز قبل - شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲

به یک بازاریاب خانم به صورت حضوری با روابط عمومی بالا و ظاهر آراسته جهت خرید و فروش نهاده های دام و طیور حقوق ٦ الی ١٠ میلیون همراه با پاداش نیازمندیم ٠٩٣٨٨١١٠٠٤٢

۱۵ روز قبل - شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲

۱۵ روز قبل - شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲

به یک بازاریاب تلفنی خانم به صورت حضوری یا دورکاری جهت کار در دفتر روزنامه با حقوق و بیمه نیازمندیم ٣٢٥٣١٢١٢ تماس تبلیغاتی ممنوع

۱۵ روز قبل - شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲

۱۵ روز قبل - شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲

به تعدادی همکارخانم جهت ویزیتوری بصورت نیمـه وقت نیازمندیم با حقوق ثابت ٨ میلیون +پورسانت + سرویس خیابان شریعتی روبروی بانک صادرات کوچه زرین ، سمت راست ساعت مراجعه ٩ الی ١١ ٠٩١٨٢٢٢٣٧٨٣ ت.ت.م

۱۵ روز قبل - شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۱ آذر ۱۴۰۲

به یک بازاریاب خانم به صورت حضوری با روابط عمومی بالا و ظاهر آراسته جهت خرید و فروش نهاده های دام و طیور حقوق ٦ الی ١٠ میلیون همراه با پاداش نیازمندیم ٠٩٣٨٨١١٠٠٤٢

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۱ آذر ۱۴۰۲

۲۰ روز قبل - دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲

به یک بازاریاب تلفنی خانم به صورت حضوری یا دورکاری جهت کار در دفتر روزنامه با حقوق و بیمه نیازمندیم ٣٢٥٣١٢١٢ تماس تبلیغاتی ممنوع

۲۰ روز قبل - دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲

۲۰ روز قبل - دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲

به یک بازاریاب آقا جهت پخش قطعات یدکی خودرو درشهر همدان نیازمندیم ٠٩١٨٥٠٦٤٣٤٩

۲۰ روز قبل - دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲

۲۲ روز قبل - شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲

به یک بازاریاب خانم به صورت حضوری با روابط عمومی بالا و ظاهر آراسته جهت خرید و فروش نهاده های دام و طیور حقوق ٦ الی ١٠ میلیون همراه با پاداش نیازمندیم ٠٩٣٨٨١١٠٠٤٢

۲۲ روز قبل - شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲

۲۲ روز قبل - شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲

به یک بازاریاب آقا جهت پخش قطعات یدکی خودرو درشهر همدان نیازمندیم ٠٩١٨٥٠٦٤٣٤٩

۲۲ روز قبل - شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۲

۲۵ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۲

استخدام بازاریاب تلفنی خانم آشنا با کامپیوتر دفتر فروش امداد خودرو بیمه ، حقوق ثابت و پورسانت ساعت تماس ٩ الی١٣ و ١٦ الی ١٩ ٠٩١٨٧٠٨٢٠٢٥

۲۵ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۲

۲۷ روز قبل - دوشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۲

به یک بازاریاب آقا جهت پخش قطعات یدکی خودرو درشهر همدان نیازمندیم ٠٩١٨٥٠٦٤٣٤٩

۲۷ روز قبل - دوشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۲

۲۷ روز قبل - دوشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۲

به یک بازاریاب خانم به صورت حضوری با روابط عمومی بالا و ظاهر آراسته جهت خرید و فروش نهاده های دام و طیور حقوق ٦ الی ١٠ میلیون همراه با پاداش نیازمندیم ٠٩٣٨٨١١٠٠٤٢

۲۷ روز قبل - دوشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۲

۲۷ روز قبل - دوشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۲

استخدام بازاریاب تلفنی خانم آشنا با کامپیوتر دفتر فروش امداد خودرو بیمه ، حقوق ثابت و پورسانت ساعت تماس ٩ الی١٣ و ١٦ الی ١٩ ٠٩١٨٧٠٨٢٠٢٥

۲۷ روز قبل - دوشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۲

۲۹ روز قبل - شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۲

به یک بازاریاب آقا جهت پخش قطعات یدکی خودرو درشهر همدان نیازمندیم ٠٩١٨٥٠٦٤٣٤٩

۲۹ روز قبل - شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۲

۲۹ روز قبل - شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۲

به یک بازاریاب خانم به صورت حضوری با روابط عمومی بالا و ظاهر آراسته جهت خرید و فروش نهاده های دام و طیور نیازمندیم ٠٩٣٨٨١١٠٠٤٢

۲۹ روز قبل - شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۲

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان