• سفارش آگهی
    081 32531212
  • پست الکترونیکی
    info@shahrvand811.com
۶ روز قبل - دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

به یک سرمایه گذار جهت پخش مواد غذایی ٥٠ میلیون به بالا با تعهد محضری و سود عالی نیازمندیم ٠٩١٨٤٩٨٠١٨٠

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

نیازمند سند ١٠٠ میلیونی جهت آزادی زندانی با پورسانت ١ میلیونی و تضمین کافی ٠٩٣٠٠٢٣٧٤٩٦

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

نیازمند یک سرمایه گذار یا شریک برای وسایل عید بازپرداخت یکماهه ٠٩١٨٢٠٤٣٢٥٦

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

فروش اقساطی سکه با ضامن کارمند ٠٩١٨٩١١٧٢٦٢ ٠٩١٨٩١١٧٦٧٨

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

نیازمند ٥-٣ میلیون سرمایه با پورسانت عالی وتضمین کافی و بازگشت یکساله ٠٩١٨٢١٤٨٨٩١

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

جذب سرمایه گذار در راه اندازی یک طرح تولیدی استثنایی به مبلغ ٥٠٠ میلیون تومان، ٦ ماهه ٣٨٢١٢٩٦٠

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

نیازمند فوری سند ملکی به ارزش ١٠٠ میلیون جهت ضمانت به مدت ٤٠ روز با ارائه سفته به مبلغ یک میلیون ٠٩٣٥٣٢٧٤٤٩١

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

نیازمند یک ضامن کارمند یا بازاری جهت اخذ وام ١٠ میلیون تومانی با پورسانت عالی و ضمانت کافی ٠٩١٨٩١٢٩٩١٥

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

نیازمند ٢٠ میلیون سرمایه جهت کاشت سیب زمینی بصورت شراکتی با ضمانت مناسب ٠٩١٨٢١٦٥٢٨٨

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

نیازمند یک فقره سند ٦٠ میلیونی، جهت آزادی زندانی با تضمین کافی و پورسانت عالی ٠٩١٨٥٤١٥٥٠١

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

بهترین خریدار و سریعترین فروشنده وام جانبازی،ازدواج و وام سنگین ٠٩١٨٧١١١٦٩٥ ٠٩١٨٧١١١٦٩٦ VAM_PAGE@

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

بهترین خریدار و سریعترین فروشنده وام جانبازی،ازدواج و وام سنگین ٠٩١٨٧١١١٦٩٥ ٠٩١٨٧١١١٦٩٦ VAM_PAGE@

۶ روز قبل - دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان