• سفارش آگهی
    081 32531212
  • پست الکترونیکی
    info@shahrvand811.com
امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

نیازمند ضامن کارمند با فیش کسر از حقوق جهت اخذ وام ١٠ میلیونی بانک مهر اقتصاد با پورسانت عالی ٠٩١٨٩٧٧٣٢٢٤

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

نیازمند ضامن کارمند با گواهی کسر از حقوق جهت اخذ وام ٢٠ میلیونی ، نیازمندیم با پورسانت و تضمین کافی ٠٩١٨٥٠٠٩٦٠٨

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

نیازمند سرمایه گذار به مبلغ ١٠٠ الی ١٥٠ میلیون جهت مشارکت در واحد تولیدی ٣٨٢١٢٩٦٠

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

خریدار وام (ضامن موجود میباشد) ٠٩١٨٥٢٣٩٥٢٤

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

وام یـک روزه ٠٩١٨٩١١٧٢٦٢ ٠٩١٨٩١١٧٦٧٨

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

به یک نفر ضامن کارمند جهت دریافت وام ١٥ میلیونی ازدواج نیازمندیم با تضمین معتبر و پورسانت عالی ٠٩١٨٢٣٠٣٠٢٤

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

نیازمند دو نفر ضامن کارمند جهت ضمانت وام ٤٠ میلیونی بانک رفاه کارگران با سود ٤ درصد با تضمین معتبر و پورسانت عالی ٠٩١٨٥٤١٩٨١٣

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

نیازمند وام ازدواج ٠٩٣٥٤٩٦٤٨٥٢

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

دعوت به مشارکت یا سرمایه گذاری ٠٩١٨٨١٢١٠٠٧

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

نیازمند یک شریک یا وثیقه ٤٠٠ میلیونی جهت واحد بره پرواری ٠٩١٨٥٠٧٩٠٦٠

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

نیازمند وام ٢٠ میلیونی با سود ٤ درصد ٠٩١٨٦٣٣٢٩٠٠

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

نیازمند ضامن کارمند با فیش کسر از حقوق با پورسانت عالی ٠٩١٨٦٣٣٢٩٠٠

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

٥٠ میلیون سرمایه آزاد برای کار اقتصادی زود بازده موجود است. ٠٩١٨٤٠٢٢٢٤٥

امروز - شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

وام یـک روزه ٠٩١٨٩١١٧٢٦٢ ٠٩١٨٩١١٧٦٧٨

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

به یک شریک یا سرمایه گذار با سود عالی و تضمین کافی با سرمایه بیش از ٥٠ الی ١٠٠ میلیون تومان آماده همکاری میباشیم جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ٠٩١٨٦٠٥٦٢٠١ تماس حاصل فرمایید

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

نیازمند سرمایه به مبلغ ٢٠ میلیون تومان بازپرداخت ماهیانه ٧٠٠ هزار تومان ٤ ماهه،با تضمین معتبر،با توافق طرفین ٠٩٣٥٤٨٠١٧٩١

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

نیازمند ٢٠ میلیون سرمایه با پرداخت ماهیانه ٧٠٠ هزار تومان ٤ ماهه با توافق طرفین ٠٩٣٥٤٨٠١٧٩١

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

نیازمند یک نفر شریک خانم یا آقا با سرمایه ٢٠ تا ٣٠ میلیون جهت خرید و فروش لوازم خانگی و اداری دست دوم ٠٩٣٩٦٣٨٤٦٦١ ٠٩١٨٩١٢٥٤٢٦

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

شریک و سرمایه گذار ٥٠٠ متر استخر پرورش ماهی دارای چاه آب و برق واقع در بلوار فرودگاه، بر جاده از یک نفر سرمایه گذار دعو ت به همکاری می نماید. یا به صورت رهن و اجاره واگذار می گردد ٠٩٣٥٤٤١٨٥٢٢-٠٩٣٦٩٧٦٠٦١٨

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

بهترین خریدار و سریعترین فروشنده وام جانبازی،ازدواج و وام سنگین ٠٩١٨٧١١١٦٩٥ ٠٩١٨٧١١١٦٩٦ VAM_PAGE@

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

بهترین خریدار و سریعترین فروشنده وام جانبازی،ازدواج و وام سنگین ٠٩١٨٧١١١٦٩٥ ٠٩١٨٧١١١٦٩٦ VAM_PAGE@

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

نیازمند وام از ١٠ تا ٣٠ میلیون ٠٩٩١٤٦٢٨١٠٢

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

دعوت به مشارکت یا سرمایه گذاری ٠٩١٨٨١٢١٠٠٧

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

نیازمند سند به ارزش ٣٠٠ تا ٤٠٠ میلیون تومان جهت اخذ وام ٢٠٠ تا ٣٠٠ میلیون تومانی با پورسانت و تضمین عالی هستیم. ٠٩٣٩٢٣٠٢٢٦٢

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

نیازمند یک نفر شریک و سرمایه گذار جهت تولید و تعمیرات مبلمان ٠٩٠٣٨١١٤١٣٠

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

نیازمند وام ١٠ الی ١٥ میلیونی با ضمانت کافی ٠٩٣٧٣٥٠٠٣٧٧

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

نیازمند سند اجاره ای با تضمین و پورسانت مناسب ٣٨٢١٢٩٦٠

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

جذب سرمایه گذار در زمینه پروژه صنعتی بازرگانی با تضمین ١٠٠ درصد اصل سرمایه ٠٩١٩٨١٤٠٤٩٥

۵ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

۷ روز قبل - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

مجوز فعالیت موسسه زبان واقع در ناحیه یک بصورت توافقی اجاره داده می شود ٠٩٣٣٣٠٦٨٦٢٨

۷ روز قبل - شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان