جهت چاپ آگهی در نیازمندیها و درج رایگان در سایت با شماره 081 32531212 تماس حاصل فرمایید.
درج آگهی رایگان ویرایش آگهیدیروز - دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

دیروز - دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
< بهترین و سریعترین خریدار وام با سود ٤ درصد و وام سنگین ٠٩١٨٧١١١٦٩٥ ٠٩١٨٧١١١٦٩٦

دیروز - دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

دیروز - دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
< نیازمند وثیقه ملکی جهت دریافت وام ٥٥٠میلیونی با تضمین کافی ٠٩١٨٧١٠٩٩٠١

دیروز - دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

دیروز - دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
< دعوت به مشارکت کار تولیدی با سود تضمینی ٠٩١٨٨١٢١٠٠٧

دیروز - دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

دیروز - دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
< ضمانت وام پذیرفته می شود وام ٠٩١٨٨١٣٠٥٣١

دیروز - دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

دیروز - دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
< نیازمند کارمند با کسر از حقوق، جهت اخذ وام ٣٥ میلیون تومانی با پورسانت عالی و تضمین معتبر ٠٩١٩٩١٩٦٠٥٥

دیروز - دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

دیروز - دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
< نیازمند ضامن کارمند با فیش کسر از حقوق یا جواز کسب به همراه چک بانک ملی یا ملت ٠٩١٨٢٩٣٢٣٥٤

دیروز - دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

دیروز - دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
< به یک شریک یا سرمایه گذار به مبلغ ٢٥٠ الی ٣٠٠ میلیون جهت لوازم خانگی با سود دهی بالا نیازمندیم ٠٩١٨٢٠٤٦٤٠٠ تماس تبلیغاتی ممنوع

دیروز - دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

دیروز - دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
< فروش وام ازدواج ٠٩١٨٩١٠٤٥٩٢

دیروز - دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

دیروز - دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
< خریدار وام جانبازی با سود پایین ٠٩١٨٣١١٥٩٦٥

دیروز - دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

دیروز - دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
< مشارکت درآرایشگاه زنانه به یک شریک با سابقه کاری بابت افتتاح آرایشگاه زنانه بر خیابان استادان نیازمندیم ٠٩١٨٢١١١٤٥٣

۳ روز قبل - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

۳ روز قبل - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
< نیازمند سرمایه ٢٠میلیون تومانی جهت خرید دستگاه در تراشکاری ٠٩١٨٩١٢٩٩١٥

۳ روز قبل - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

۳ روز قبل - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
< نیازمند وام ٣٠میلیون تومانی با سود پایین یا وام جانبازی ٠٩١٨٧١٠٩٩٥٢

۳ روز قبل - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

۳ روز قبل - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
< نیازمند ضامن جواز دار با چک جهت اخذ وام ٥ میلیونی ٠٩٣٦٤١٧٥٧٨٥

۳ روز قبل - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

۳ روز قبل - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
< نیازمند پنج میلیون سرمایه،بازگشت ٦ ماهه ٠٩٢١٠١٢١٤٢٨

۳ روز قبل - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

۳ روز قبل - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
< نیازمند وام ٣٠ میلیون تومانی ٠٩١٨٥٠٦١٠٩٥

۳ روز قبل - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

۳ روز قبل - شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
< واگذاری امتیاز وام ١٠ و ٢٠ میلیون تومانی ٠٩٣٧٨٢٧١٠٥٢

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
< نیازمند سرمایه ٥ الی ١٠ میلیونی با سود وتضمین کافی ٠٩١٨٨١٨٢٩٩٣

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
< به یک سرمایه گذار جهت کار در طلا و جواهر سازی نیازمندیم ٣٢٥١٨٠٧٨

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
< فوری فوری نیازمند وام ٥ میلیون تومانی با پورسانت عالی ٠٩١٨٠١٢٩٤٣٢

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

۶ روز قبل - چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
< خریدار وام تا سقف ١٠ میلیون با سود پایین ٠٩١٨٠٨٣١٨٢٧

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
< دعوت به مشارکت کار تولیدی با سود تضمینی ٠٩١٨٨١٢١٠٠٧

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
< نیازمند ضامن جواز دار با چک جهت اخذ وام ١٥ میلیونی ٠٩٣٦٤١٧٥٧٨٥

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
< به یک سرمایه گذار جهت خوابگاه نیازمندیم ٠٩٣٩٦٦٠٤١٩٧

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶

۸ روز قبل - دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
< نیازمند ضامن بازاری،کارمند یا معلم فقط با فیش حقوقی جهت اخذ وام بانک ملی با پورسانت عالی ٠٩١٨٦١١٢٠١٧

۱۰ روز قبل - شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶

۱۰ روز قبل - شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
< خریدار وام ٤ درصد با پورسانت عالی به مبلغ ١٥ میلیون تومان دارای ضامن کارمند میباشم ٠٩١٠٨١١٠٦١١

۱۰ روز قبل - شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶

۱۰ روز قبل - شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
< نیازمند ضامن بازاری،کارمند یا معلم فقط با فیش حقوقی جهت اخذ وام بانک ملی با پورسانت عالی ٠٩١٨٦١١٢٠١٧

۱۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
< نیازمند ضامن بازاری،کارمند یا معلم فقط با فیش حقوقی جهت اخذ وام بانک ملی با پورسانت عالی ٠٩١٨٦١١٢٠١٧

۱۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
< نیازمند سرمایه ٥ الی ١٠ میلیونی با سود وتضمین کافی ٠٩١٨٨١٨٢٩٩٣

۱۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
< واگذاری امتیاز وام ١٠ و ٢٠ میلیون تومانی ٠٩٣٧٨٢٧١٠٥٢

۱۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
< بهترین و سریعترین خریدار وام با سود ٤ درصد و وام سنگین ٠٩١٨٧١١١٦٩٥ ٠٩١٨٧١١١٦٩٦

۱۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
< نیازمند ضامن بازاری جواز کسب دار دارای حساب جاری بانک ملت جهت اخذ وام ١٠ میلیون تومانی با تضمین و پورسانت معتبر ٠٩٠٣٢٩٦١٣٨٢

۱۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
< فوری فوری نیازمند ضامن کارمند جهت ضمانت وام ١٠ میلیون تومانی با تضمین و پورسانت معتبر ٠٩١٩٥٦٢٥٣٢٣

۱۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
< نیازمند ضامن کارمند یا بنیاد شهید با پورسانت عالی ٠٩١٨٩١٤٢٩٥٢

۱۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
< نیازمند سرمایه ٥٠ میلیون تومانی جهت تولید مواد غذایی با پورسانت عالی ٠٩٣٨٥٧٢١٨١٨

۱۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

۱۳ روز قبل - چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
< نیازمند یک نفر فرهنگی جهت ضمانت خرید جهیزیه از فروشگاه طرف قرارداد فرهنگیان ٠٩٩٠٥٨٨١٧١٣

۱۵ روز قبل - دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶

۱۵ روز قبل - دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶
< نیازمند ضامن کارمند با گواهی کسر از حقوق یا بازاری دارای جواز کسب و دسته چک بانک ملت جهت اخذ وام ١٢ میلیونی ٠٩١٨٩٠٥٦٥٢٠

۱۵ روز قبل - دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶

۱۵ روز قبل - دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶
< نیازمند ضامن کارمند رسمی،دارای فیش کسر از حقوق جهت اخذ وام ٥ میلیونی نیازمندیم ٠٩١٨٧٠١٧٤١٣ ت.ت.م

۱۵ روز قبل - دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶

۱۵ روز قبل - دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶
< فروش وام ١٠ میلیونی ١٧ درصد بانک ملی ٠٩٣٦٣١٦٢٧٣٧

۱۵ روز قبل - دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶

۱۵ روز قبل - دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶
< نیازمند وام ١٠ میلیونی قرض الحسنه با پورسانت ٠٩١٨٩٠٣٦٨٥٣

۱۵ روز قبل - دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶

۱۵ روز قبل - دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶
< نیازمند سند اجاره ای یا سند اوقاف به ارزش ١٥٠ میلیون بصورت توافقی ٠٩١٨٢٠٩٣٣٦٧
Loading


®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به کانون آگهی و تبلیغات شهروند می باشد.
طراحی و اجرا : دانش سان