• سفارش آگهی
    081 32531212
  • پست الکترونیکی
    info@shahrvand811.com
امروز - شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

نیازمند مغازه جهت اجاره واقع در خیابان تختی بلوار مدنی،خیابان باباطاهر آرامگاه باباطاهر،بلوار علویان خیابان شهید زمانی یا خیابان های پرفت و آمد ٠٩١٨٤٦٧٠٤٦٢ تماس تبلیغاتی اکیداًممنوع و پیگرد قانونی دارد

امروز - شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷

نيازمند اجاره قسمتي از يك دفتر پيشخوان دولت يا مغازه موبايل فروشي در محدوده مركز شهر جهت خريد و فروش سيم كارت ٠٩١٢٢٥٧٢٣١٢

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷

مغازه ای به متراژ ٣٠ متر دارای امکانات آب و برق و تلفن واقع در پل پهلوانها جنب پاساژ ترنج رهن واجاره داده می شود ٥ میلیون رهن ٩٠٠ هزار اجاره ٠٩١٨٨١٣٩٠٣٣

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷

یک باب رستوران با وسایل کامل واقع در حصار علی آباد رهن و اجاره داده می شود ٠٩١٨٣٠٧٠٢٨٣

۳ روز قبل - چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷

دو باب سالن به متراژ ٣٠٠ و ٥٠٠ متر جاده کرمانشاه، روبروی پادگان قهرمان رهن و اجاره داده می شود ٠٩١٨١١١١٩٢٢ راد

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷

ساختمانی در سه طبقه به متراژ ٣٥٠ متر بر خ اصلی ، سه بر تازه ساز دارای آسانسور و تجهیزات کامل به صورت رهن و اجاره جهت مهمانسرا، ادارات و شرکتها واگذار می شود ٠٩١٨١١١٧١٤٦

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷

نیازمند مغازه جهت اجاره واقع در خیابان تختی بلوار مدنی،خیابان باباطاهر آرامگاه باباطاهر،بلوار علویان خیابان شهید زمانی یا خیابان های پرفت و آمد ٠٩١٨٤٦٧٠٤٦٢ تماس تبلیغاتی اکیداًممنوع و پیگرد قانونی دارد

۱۲ روز قبل - دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷

۱۴ روز قبل - شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷

ساختمانی در سه طبقه به متراژ ٣٥٠ متر بر خ اصلی ، سه بر تازه ساز دارای آسانسور و تجهیزات کامل به صورت رهن و اجاره جهت مهمانسرا، ادارات و شرکتها واگذار می شود ٠٩١٨١١١٧١٤٦

۱۴ روز قبل - شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷

۱۴ روز قبل - شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷

یک باب رستوران با وسایل کامل واقع در حصار علی آباد رهن و اجاره داده می شود ٠٩١٨٣٠٧٠٢٨٣

۱۴ روز قبل - شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷

۱۴ روز قبل - شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷

مغازه ای به متراژ ٣٠ متر دارای امکانات آب و برق و تلفن واقع در پل پهلوانها جنب پاساژ ترنج رهن واجاره داده می شود ٥ میلیون رهن ٩٠٠ هزار اجاره ٠٩١٨٨١٣٩٠٣٣

۱۴ روز قبل - شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷

۱۴ روز قبل - شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷

نیازمند مغازه جهت اجاره واقع در خیابان تختی بلوار مدنی،خیابان باباطاهر آرامگاه باباطاهر،بلوار علویان خیابان شهید زمانی یا خیابان های پرفت و آمد ٠٩١٨٤٦٧٠٤٦٢ تماس تبلیغاتی اکیداًممنوع و پیگرد قانونی دارد

۱۴ روز قبل - شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷

۱۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷

به یک باب مغازه برای اجاره بین ١٤ الی ٣٠ متر جهت مشاور املاک نیازمندیم ٠٩١٨٤١٠٤٠٠٢

۱۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷

۱۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷

نيازمند اجاره قسمتي از يك مغازه موبايل فروشي جهت خريد و فروش سيم كارت ٠٩١٢ در محدوده مركز شهر ٠٩١٢٢٥٧٢٣١٢

۱۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷

۱۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷

مغازه ای به متراژ ١٢ متر کوچه استر،زیر پله ای رهن و اجاره داده می شود ٠٩١٨٠١٩٤٧٠٩

۱۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷

۱۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷

یک اتاق مستقل جهت دفتر کار واقع در خیابان بوعلی بالا سیزده خانه اجاره داده می شود ٠٩١٠٨١١١٠٣٢

۱۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷

نیازمند مغازه جهت اجاره واقع در خیابان تختی بلوار مدنی،خیابان باباطاهر آرامگاه باباطاهر،بلوار علویان خیابان شهید زمانی یا خیابان های پرفت و آمد ٠٩١٨٤٦٧٠٤٦٢

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷

ساختمانی در سه طبقه به متراژ ٦٥٠ متر بر خ اصلی ، سه بر تازه ساز دارای آسانسور و تجهیزات کامل به صورت رهن و اجاره جهت مهمانسرا، ادارات و شرکتها واگذار می شود ٠٩١٨١١١٧١٤٦

۱۹ روز قبل - دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷

۲۱ روز قبل - شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷

دو باب سالن به متراژ ٣٠٠و ٦٠٠ متررهن و اجاره داده می شود جاده کرمانشاه روبروی پادگان قهرمان ٠٩١٨١١١١٩٢٢

۲۱ روز قبل - شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷

۲۱ روز قبل - شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷

سوله ١٥٠ متری دارای اتاق اداری،بعد از میدان کربلا روبروی معاینه فنی، اجاره داده می شود،دارای آب ،برق سه فاز ٠٩١٨٨١٣٧٤٩٦

۲۱ روز قبل - شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷

۲۱ روز قبل - شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷

نیازمند اجاره مغازه در خیابان اصلی ششصد دستگاه جهت اجاره ٠٩١٨٤٦٧٠٤٦٢ تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع و پیگرد قانونی دارد

۲۱ روز قبل - شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷

۲۱ روز قبل - شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷

نیازمند اجاره مغازه در خیابان اصلی جانبازان جهت اجاره ٠٩١٨٤٦٧٠٤٦٢ تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع و پیگرد قانونی دارد

۲۱ روز قبل - شنبه ۶ بهمن ۱۳۹۷

۲۴ روز قبل - چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

دو باب سالن به متراژ ٣٠٠و ٦٠٠ متررهن و اجاره داده می شود جاده کرمانشاه روبروی پادگان قهرمان ٠٩١٨١١١١٩٢٢

۲۴ روز قبل - چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

۲۴ روز قبل - چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

نیازمند اجاره مغازه در خیابان اصلی جانبازان جهت اجاره ٠٩١٨٤٦٧٠٤٦٢ تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع و پیگرد قانونی دارد

۲۴ روز قبل - چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

۲۴ روز قبل - چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

نیازمند اجاره مغازه در خیابان اصلی ششصد دستگاه جهت اجاره ٠٩١٨٤٦٧٠٤٦٢ تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع و پیگرد قانونی دارد

۲۴ روز قبل - چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

۲۴ روز قبل - چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

سوله ١٥٠ متری دارای اتاق اداری،بعد از میدان کربلا روبروی معاینه فنی، اجاره داده می شود،دارای آب ،برق سه فاز ٠٩١٨٨١٣٧٤٩٦

۲۴ روز قبل - چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

۲۶ روز قبل - دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷

اجاره چند باب مغازه داخل گاراژ،مناسب جهت انبار مجهز به دوربین مداربسته و نگهبان ٢٤ ساعته جاده ملایر ،نرسیده به باغ بهشت ٠٩٣٩٣١٢١٧٢٨ ت.ت.م

۲۶ روز قبل - دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷

۲۶ روز قبل - دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷

اجاره سالن جهت مشاغل خدماتی و تولیدی سالن ٤٠ متری جهت مشاغلی مانند خیاطی، آرایشگری و ... با همه امکانات واقع در چهارراه کبابیان رهن و اجاره داده می شود ٠٩١٨٣١٦١٤٧٠

۲۶ روز قبل - دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷

۲۶ روز قبل - دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷

نیازمند اجاره مغازه واقع در بر خیابان های پر رفت و آمد جهت اجاره خیابان پاسداران خیابان مهدیه خیابان شریعتی و شریعتی بالا بلوار خواجه رشید میرزاده دعشقی ٠٩١٨٤٦٧٠٤٦٢ تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع و پیگرد قانونی دارد

۲۶ روز قبل - دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷

۲۸ روز قبل - شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷

یک سوئیت ٣٥ متری مناسب دفتر کار بر خ میرزاده عشقی امتیازات کامل اجاره داده می شود ٠٩٣٨٥٧٧٧٨٦٤

۲۸ روز قبل - شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷

۲۸ روز قبل - شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷

نیازمند اجاره مغازه در خیابان اصلی جانبازان جهت اجاره ٠٩١٨٤٦٧٠٤٦٢ تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع و پیگرد قانونی دارد

۲۸ روز قبل - شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷

۲۸ روز قبل - شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷

نیازمند اجاره مغازه در خیابان اصلی ششصد دستگاه جهت اجاره ٠٩١٨٤٦٧٠٤٦٢ تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع و پیگرد قانونی دارد

۲۸ روز قبل - شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷

۲۸ روز قبل - شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷

اجاره سوله ٢٠٠ متری +١٠٠ متر حیاط سمت راست چهارراه بهشت به سمت ملایر ٠٩١٨١١١١٣١٥

۲۸ روز قبل - شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷

۳۱ روز قبل - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

اجاره سالن آرایش سالنی به متراژ ٤٠ متر با تمامی امکانات با بیش ١٥ سال سابقه واقع در چهار راه شریعتی اجاره داده می شود ٠٩١٨٣١٦١٤٧٠

۳۱ روز قبل - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

۳۱ روز قبل - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

نیازمند اجاره مغازه در خیابان اصلی ششصد دستگاه جهت اجاره ٠٩١٨٤٦٧٠٤٦٢ تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع و پیگرد قانونی دارد

۳۱ روز قبل - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

۳۱ روز قبل - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

نیازمند اجاره مغازه در خیابان اصلی جانبازان جهت اجاره ٠٩١٨٤٦٧٠٤٦٢ تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع و پیگرد قانونی دارد

۳۱ روز قبل - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان