• سفارش آگهی
    081 32531212
  • پست الکترونیکی
    info@shahrvand811.com
امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

فروش زمین باغی حیدره ٩٠٠ متر تعویض با آپارتمان با چاه آب قیمت ١٨٠ میلیون ٠٩٣٩٥٤٢٢٦٧٧

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

زمین ٢٦٤متری واقع در اول شهرک بهشتی بلوارشمس پشت پمپ بنزین سنددار و تمام کارهای شهرداری و دارایی انجام شده زیر قیمت به دلیل نیاز مالی شدید متری ١٦٠٠با تخفیف ٠٩١٨٦٧٢٨٣٨٠

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

فروش باغ ١٢٠٠ متر گنجنامه،دارای آب و برق ،سند رسمی قیمت توافقی ،فروش به صورت قطعات کوچکتر مراجعه به املاک باران،جنب مسجد امام رضا یکجا توافقی یا به صورت قطعات ٠٩١٨٢١٠٠٦١٥

امروز - چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷

پریروز - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

زمینی به مساحت ٥٠٠٠ متر بر جاده همدان به اسد آباد بعد از پمپ بنزین سفینه غرب به فروش میرسد. ٠٩١٨٨١٩٠٧٥٠

پریروز - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

پریروز - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

فروش باغ میوه واقع در پل آهنی گنجنامه ١٢٠٠ متر، دارای سند ٠٩١٨٨١٧١٧٠٨ املاک باران

پریروز - دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷

۴ روز قبل - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

فروش یک قطعه زمین به مساحت یک هکتار واقع در روستای همه کسی مناسب برای گلخانه دامداری،گاوداری،پرورش شتر مرغ دو منظوره (کشاورزی و مسکونی) با ٦ ساعت آب هفتگی قنات قیمت توافقی فقط خریدار واقعی تماس بگیرد ٠٩١٨٨١٣٤٨١٢

۴ روز قبل - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

۴ روز قبل - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

یک قطعه زمین مسکونی به متراژ١٥٥متر واقع در علی آباد فرهنگیان ١٨ متری سماوات کوچه ٦متری نوروزی بالا به فروش میرسد ٠٩١٢٠٦٣٦٩٦١

۴ روز قبل - شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷

۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷

زمینی به مساحت ٥٠٠٠ متر بر جاده همدان به اسد آباد بعد از پمپ بنزین سفینه غرب به فروش میرسد. ٠٩١٨٨١٩٠٧٥٠

۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷

۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷

فروش یک قطعه زمین به مساحت یک هکتار واقع در روستای همه کسی مناسب برای گلخانه دامداری،گاوداری،پرورش شتر مرغ دو منظوره (کشاورزی و مسکونی) با ٦ ساعت آب هفتگی قنات قیمت توافقی فقط خریدار واقعی تماس بگیرد ٠٩١٨٨١٣٤٨١٢

۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷

۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷

زمین ٢٦٤متری واقع در اول شهرک بهشتی بلوارشمس پشت پمپ بنزین سنددار و تمام کارهای شهرداری و دارایی انجام شده زیر قیمت به دلیل نیاز مالی شدید متری ١٦٠٠با تخفیف ٠٩١٨٦٧٢٨٣٨٠

۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷

۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷

یک قطعه زمین مسکونی به متراژ١٥٥متر واقع در علی آباد فرهنگیان ١٨ متری سماوات کوچه ٦متری نوروزی بالا به فروش میرسد ٠٩١٢٠٦٣٦٩٦١

۷ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷

۹ روز قبل - دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷

فروش یک قطعه زمین باغی به متراژ ١٢٠٠ مترواقع در ابتدای شورین پشت تالار کسری ٠٩٠١٣١٤١٤٦٥

۹ روز قبل - دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷

۹ روز قبل - دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷

فروش زمین باغی حیدره ٩٠٠ متر تعویض با آپارتمان با چاه آب قیمت ١٨٠ میلیون ٠٩٣٩٥٤٢٢٦٧٧

۹ روز قبل - دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷

آگهی مزایده ١- یک باب باغ رستوران همراه با دو سالن پذیرایی مجزا، زنانه و مردانه همراه با مجموعه مهمانسرا، دارای ٢١ اتاق، تعبیه شده در طبقه فوقانی ، بانضمام مغازه ای حدودد ٤٢ متر، در حاشیه خیابان، دارای آلاچیق سنتی و محوطه،پارکینگ ،واقع در میدان عباس آباد به مساحت ٢١٣٠ متر، به مبلغ ٨٥ میلیارد ریال ٢-یک قطعه باغ به مساحت ٢٧٦٠ مترمربع، تاریک دره گنجنامه به مبلغ ٦ میلیارد و هفتاد و دو میلیون ریال ٣- ٦ دانگ یک قطعه بیشه زار واقع در فخر آباد، به مساحت ٣٦٥٠ متر مربع به مبلغ ٦ میلیارد و ٥٧٠ میلیون ریال ٤- دو باب مغازه واقع در بازار مظفریه، سرای حاج ابوالحسن صدری،به قیمت ١ میلیاردو هفتاد میلیون ریال ٥-سر قفلی یک باب مغازه واقع در میدان عاشورا (میدان بار سابق)،١٠٠ مترو بالکن ٣٥ متر به مبلغ یک میلیارد و ٦٥٠ میلیون ریال تاریخ مزایده: ٩٧/١١/١ ، ساعت ٨ صبح،شعبه یک دادگستری همدان، واحد مزایده اتاق ١٢٠

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷

فروش زمین تجاری با سه بر آزاد به متراژ ۱۳۰۷ متر واقع در بر اصلی خیابان باباطاهر و راسته حسین خانی پارکینگ گوهریان ۰۹۳۶۰۴۳۹۰۹۲ ۰۹۱۲۳۲۰۴۱۴۵

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷

یک قطعه زمین مسکونی به متراژ ١٥٥مترواقع در علی آباد فرهنگیان ١٨متری سماوات کوچه ٦متری نوروزی بالا به فروش میرسد ٠٩٣٥٣٩٢٤٢١٧

۱۱ روز قبل - شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷

خریدار زمین کشاورزی آبی ٠٩١٨١١١٧٢٠٥

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷

نیازمند زمین کشاورزی دارای چاه آب جهت احداث گلخانه شراکتی ٠٩١٨٦١٤١٠٠١

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷

یک قطعه باغ به مساحت ٣ هزار متر یکجا یا در قطعات کوچکتر واقع در استادان انتهای ١٨ متری فجر به فروش می رسد قطعات کوچکتر با ملک یا خودرو معاوضه می گردد. فقط خریدار واقعی تماس بگیرند ٠٩٣٧١٠٣٣٣٤٣

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷

زمین کشاورزی ٣هکتار باموقعیت صنعتی وخدماتی کیلومتر٧جاده ملایر ٤٠٠مترفاصله ازاتوبان فروش یامعاوضه باملک یا ماشین قیمت تواققی ٠٩١٨٣١٧٨٠٢٣

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷

فروش یک قطعه زمین باغی به متراژ ١٢٠٠ مترواقع در ابتدای شورین پشت تالار کسری ٠٩٠١٣١٤١٤٦٥

۱۴ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷

فروش زمین تجاری با سه بر آزاد به متراژ ۱۳۰۷ متر واقع در بر اصلی خیابان باباطاهر و راسته حسین خانی پارکینگ گوهریان ۰۹۳۶۰۴۳۹۰۹۲ ۰۹۱۲۳۲۰۴۱۴۵

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷

فروش زمین ١٠٠ متر دو برواقع در حصار حاج شمسعلی (کوی شمس ) قیمت ٤٠ میلیون تومان ٠٩١٨٩٠٧٠٨١٢

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷

یک زمین ٥٠٠ متری واقع در روستای کیشین به فروش می رسد قیمت ٥ میلیون ٠٩١٨٨١٥٠١٥٨

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷

یک باب مغازه ٧٠ متری با ملکیت دارای آب، برق، گاز و ٣ واحد مسکونی ١٠٠ متری بالای مغازه به اضافه ٢٥ متر بالای پشت بام شامل دو اتاق مجزا تویسرکان - مرکز شهر - میدان امام - اول خیابان شریعتی ٠٩١٨٣٥١٤٠١٧

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷

باغ به مساحت ٣٣٠٠ متر دارای چاه آب چشمه دارای ٨٠ درخت گردو و زردآلو متری ٥٠ هزارزیر قیمت به علت نیاز مالی بفروش میرسد خریدار واقعی تماس بگیرد ٠٩٣٧٥٥٧٢٠٢٦

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷

باغ گردو و زردآلو به متراژ تقریبی ٣/٥٠٠متر دارای راه ماشین رو چاه پرآب،٨٠ درخت گردو کهن بارده واقع در روستای ابرو متری ٥٠ هزار، تخفیف پای معامله ٠٩١٨٧٠٣٨٥٢٦ بختیاری

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷

فروش زمین تجاری با سه بر آزاد به متراژ ۱۳۰۷ متر واقع در بر اصلی خیابان باباطاهر و راسته حسین خانی پارکینگ گوهریان ۰۹۳۶۰۴۳۹۰۹۲ ۰۹۱۲۳۲۰۴۱۴۵

۱۶ روز قبل - دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷

۱۸ روز قبل - شنبه ۸ دی ۱۳۹۷

فروش باغ ١٢٠٠ متر گنجنامه،دارای آب و برق ،سند رسمی قیمت توافقی ،فروش به صورت قطعات کوچکتر مراجعه به املاک باران،جنب مسجد امام رضا یکجا توافقی یا به صورت قطعات ٠٩١٨٢١٠٠٦١٥

۱۸ روز قبل - شنبه ۸ دی ۱۳۹۷

۱۸ روز قبل - شنبه ۸ دی ۱۳۹۷

فروش زمین به متراژ هزار متر واقع در روستای آبشینه کوچه شهید علی عبادی ٠٩٢١٧٦٧٠٦٤٦

۱۸ روز قبل - شنبه ۸ دی ۱۳۹۷

۱۸ روز قبل - شنبه ۸ دی ۱۳۹۷

فروش زمین به متراژ حدود ٧٠٠ متر دارای برق و ساختمان ٠٩٢١٧٦٧٠٦٤٦

۱۸ روز قبل - شنبه ۸ دی ۱۳۹۷

۱۸ روز قبل - شنبه ۸ دی ۱۳۹۷

فروش باغ ١٢٠٠ متر گنجنامه،دارای آب و برق ،سند رسمی قیمت توافقی ،فروش به صورت قطعات کوچکتر مراجعه به املاک باران،جنب مسجد امام رضا یکجا توافقی یا به صورت قطعات ٠٩١٨٢١٠٠٦١٥

۱۸ روز قبل - شنبه ۸ دی ۱۳۹۷

۲۱ روز قبل - چهارشنبه ۵ دی ۱۳۹۷

زمینی به مساحت ٥٠٠٠ متر بر جاده همدان به اسد آباد بعد از پمپ بنزین سفینه غرب به فروش میرسد. ٠٩١٨٨١٩٠٧٥٠

۲۱ روز قبل - چهارشنبه ۵ دی ۱۳۹۷

۲۱ روز قبل - چهارشنبه ۵ دی ۱۳۹۷

فروش یک قطعه زمین به مساحت یک هکتار واقع در روستای همه کسی مناسب برای گلخانه دامداری،گاوداری،پرورش شتر مرغ دو منظوره (کشاورزی و مسکونی) با ٦ ساعت آب هفتگی قنات قیمت توافقی فقط خریدار واقعی تماس بگیرد ٠٩١٨٨١٣٤٨١٢

۲۱ روز قبل - چهارشنبه ۵ دی ۱۳۹۷

۲۳ روز قبل - دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷

یک قطعه زمین به مساحت ١١٣متر مربع ابتدای منطقه ییلاقی چشین دارای طرح هادی روستا با مجوزهای لازم قیمت متری ٣٥٠ هزار تومان ٠٩١٨٩١١٧٥٥٨

۲۳ روز قبل - دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷

۲۳ روز قبل - دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷

فروش باغ ویلایی به مساحت ٥٠٠ متر مربع دارای مجوز، ٤ دیواری ، سوئیت لوله کشی آب سرد وگرم ،آیفون تصویری انباری ، کمد دیواری ،دارای پارکینگ اختصاصی وپارکینگ داخل باغ ،امتیاز برق،چاه آب واقع در آبشینه، کوچه ضیاء الملک قیمت ٢١٠ میلیون،یا معاوضه با آپارتمان،محدوده پردیس و اعتمادیه ٠٩١٨٩١١٧٥٥٨

۲۳ روز قبل - دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷

۲۳ روز قبل - دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷

باغی جوان به مساحت ١٢٠٠ متر دارای انواع درختان میوه گردو، چاه آب، سهمیه آب خانه باغ ٣٥ متری، ماشین رو تا باغ واقع در روستای شمس اباد قیمت ٨٠ میلیون قابل معاوضه با خودرو ٠٩٣٩٨١١٧٦٠٠

۲۳ روز قبل - دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷

۲۳ روز قبل - دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷

فوری :فروش باغ ٤٠٠ متر واقع در عباس اباد روبروی باغ زرینه سنددار شماره تماس ٠٩١٨٥٩١٢٣٠٩ ٠٩١٨٣١٤٢٣٠٩

۲۳ روز قبل - دوشنبه ۳ دی ۱۳۹۷

۲۵ روز قبل - شنبه ۱ دی ۱۳۹۷

فروش زمین ، ۲٤۵ متر واقع در دره مرادبیگ زیر پل شیرخان ۰۹۳۳۹۱۹۰۲۰۷ ۰۹۳۶۶۰۶۴۵۸۵

۲۵ روز قبل - شنبه ۱ دی ۱۳۹۷

۲۵ روز قبل - شنبه ۱ دی ۱۳۹۷

فروش باغ،٤٤٠ متر ٨ عدد درخت بزرگ گردو ٢٠ متر چاه پرآب، منطقه توریستی ورکانه معاوضه با آپارتمان ٠٩١٨٥٠٨٥٩٧٨

۲۵ روز قبل - شنبه ۱ دی ۱۳۹۷

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان