• سفارش آگهی
    081 38267933
  • پست الکترونیکی
    shahrvand.hamedan@yahoo.com
۶ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

زمین باغی به متراژ ٩٠٠ متر نزدیک طرح هادی روستای کنجینه متری ٢ میلیون تومان ٠٩١٨٢٢٠٨٦١٦

۶ روز قبل - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

باغ آبشینه ۱۴٠٠متر فنس و دیوار. چاه آب. سهمیه آب. استخر. ساختمان. ماشین رو. درختان میوه ٠۹۱۹۸۱۱۶۶٠۶

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

فـروش باغ در امامزاده کوه متراژ ١٢٠٠ متر مربع ساختمان ٧٠ متر مربع ماشین رو، دیوار و فنس کشی، چاه آب درختان گردو و ... قابل معاوضه با ملک ٠٩١٨٣١٦٨١٦٤

۱۸ روز قبل - چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۰ روز قبل - دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

فـروش باغ در امامزاده کوه متراژ ١٢٠٠ متر مربع ساختمان ٧٠ متر مربع ماشین رو، دیوار و فنس کشی، چاه آب درختان گردو و ... قابل معاوضه با ملک ٠٩١٨٣١٦٨١٦٤

۲۰ روز قبل - دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۰ روز قبل - دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

باغ آبشینه ۱۴٠٠متر فنس و دیوار. چاه آب. سهمیه آب. استخر. ساختمان. ماشین رو. درختان میوه ٠۹۱۹۸۱۱۶۶٠۶

۲۰ روز قبل - دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۵ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

زمین باغی به متراژ ٤٨٠ متر روستای کنجینه ٠٩٣٦٨٣٤٦٩٨٦

۲۵ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

۲۵ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

زمین مناسب باغ در باغستان ارم به متراژ ١١٠٠ متر ٠٩٣٦٨٣٤٦٩٨٦

۲۵ روز قبل - چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

Loading

®© تمامی حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به نیازمندیهای شهروند همدان می باشد.

طراحی و اجرا : دانش سان